Koźmiński MBA dla kadry HR 

Dyrektor programu 

IWONA BOBROWSKA – BUDNY

Doświadczony trener biznesu, Talent Management Mentor, manager i partner biznesowy w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz certyfikowany konsultant metod analiz potencjału i osobowości zawodowej.

Wykładowca akademicki studiów podyplomowych, MBA i Advanced Management Program oraz Partner Merytoryczny Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego. Koordynator merytoryczny studiów MBA dla kadry HR.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze zarządzania kapitałem ludzkimi m.in.w Johnson&Johnson, OSRAM, EMPIK, AXA Polska/Życie, Eden Springs – jako manager lub partner biznesowy kreowała i wdrażała projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego HR”. Opracowywała i implementowała programy rozwojowe dla pracowników i managerów o wysokim potencjale, programy Talent Management oraz przeprowadzała oceny potencjału kompetencyjnego metodami Assasement/Development Center oraz wywiadami rozwojowymi na podstawie wyników analiz osobowości zawodowej. Prowadziła rekrutacje indywidualne i masowe zatrudniając ponad 3000 osób, zarządzała działami szkoleń, rekrutacji, kadr i płac.

Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. W swojej pracy wykorzystuje m.in. metodykę komunikacyjną ART., metodykę zarządzania Talentami wg. Instytutu Gallupa oraz wspiera poznawczo zespoły o wyniki analiz TalentQ, MasterPersonalAnalisys, MindSonar, Clifton Strengths, Reiss Motivation Profile®, MBTI, MTQ48, TQ15 i FRIS®. Instruktor Calligraphy Health System-Calligraphy Yoga - styl QiGong oraz ZEN Coaching praktyk.

Specjalizuje się w szkoleniach z przywództwa, budowania i rozwijania zespołów, zarządzania sobą oraz zespołami, komunikacji i motywowania.

Jako mentor/coach na stałe współpracuje z Fundacją Liderek Biznesu EY, wspierającą kobiety na rynku pracy. Przygotowywała i prowadziła sesje indywidualne dla managerów organizacji polskich
i międzynarodowych oraz dla kadry kierowniczej administracji publicznej do rangi ministrów włącznie.

 

 


Program posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły biznesu. Na świecie jest tylko 58 uczelni, które posiadają wszystkie trzy akredytacje, spośród ok. 11 000. Takie wyróżnienie zobowiązuje i nakłada na nas obowiązek ciągłego doskonalenia się. Dzięki temu pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie realizować powierzone zadania.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.

Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

ADRESACI PROGRAMU 

Osoby pełniące funkcje menedżerskie, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem obszaru HR.

 • kadra kierownicza obszaru HR
 • osoby zajmuję się tematyką HR w małych i średnich organizacjach
 • osoby odpowiedzialne bezpośrednio za zarządzanie kapitałem wszystkich szczebli w korporacjach
 • menedżerowie, którzy stoją przed wyzwaniem przejścia z zarządzania biznesem na zarządzanie działem HR
 • konsultanci i doradcy biznesu zainteresowani problematyką HR w firmie

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć.

WIODĄCY WYKŁADOWCY OGÓLNEGO PROGRAMU MENEDŻERSKIEGO 

 • Iwona Bobrowska-Budny – Dyrektor programu Koźmiński MBA HR
 • prof. ALK dr hab. Witold Bielecki
 • prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek  
 • prof. ALK dr hab. Paweł Mielcarz
 • prof. dr hab. Adam Noga
 • dr Marcin Awdziej
 • dr Bartłomiej Cegłowski
 • dr Iwona Cieślak
 • dr Lidia Czarkowska
 • dr Jan Dąbrowski
 • dr Renata Dyląg
 • dr Andrzej Kuśmierz
 • dr Tomasz Niepytalski
 • dr Mirosław Sosnowski
 • dr Jolanta Tkaczyk
 • dr Jacek Tomkiewicz
 • dr Marcin Wardaszko
 • dr Paweł Wnuczak
 • Nikolay Kirov
 • Nadjeda Kirova
 • mec. Agnieszka Bodzan
 • Magdalena Bargieł
 • Jacek Chmielecki
 • Sebastian Kotow
 • Maciej Madziński
 • Katarzyna Piotrowska
 • Grzegorz Turniak

NA ŚCIEŻCE HR SWOIM DOŚWIADCZENIEM PODZIELĄ SIĘ M.IN: 

 • Iwona Bobrowska-Budny – Dyrektor programu Koźmiński MBA HR
 • Andrzej Borczyk – HR Dyrektor, Grupa Żywiec
 • Andrzej Czechowski – Chief Data Officer. Head of Business Intelligence  Samsung
 • Dorota Dublanka – Dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich i Efektywności Organizacyjnej,  Krajowa Izba Rozliczeniowa
 • Paweł Gurgul – Prezes, Pepsico Polska
 • Nikolay Kirov – Partner w Kirov Strategic Negotiators, dyrektor Koźmiński MBA dla Inżynierów
 • Jacek Olejarz – Executive Manager, HRK
 • Rafal Plutecki – Head of Campus Warsaw, GOOGLE
 • Karina Popieluch – KaiZen HR
 • Katarzyna Rusek –  HR Dyrektor, SAP Polska
 • Grzegorz Steinke – wieloletni Dyrektor ds. Rekrutacji i Rozwoju Pracowników, ORANGE
 • Katarzyna Krupa - Global People Development Program Manager, GOOGLE. Dodatkowo prowadzi firmę Ilikemymondays.com
 • Agata Szydłowska - Team & Program Manager, GOOGLE. Dodatkowo prowadzi firmę Ilikemymondays.com

Pobierz informacje w j. angielskim  

ZOBACZ JAK WYGLĄDA OBRONA PROJEKTU DORADCZEGO I UROCZYSTA GRADUACJA 

UROCZYSTA GRADUACJA 

Kontakt: 
Agnieszka Bartczuk-Jasińska

Starszy doradca edukacyjny