Nowe podejście do zarządzania projektami w Koźmińskim

 

Dynamicznie zmieniające się otoczenie, takie jak rozwój technologii, rosnące wymagania klienta, konkurencja, wymuszają na organizacji większej elastyczności i efektywności działania. W związku z tym organizacje poszukują nowoczesnych koncepcji zarządzania, które zapewnią im przewagę konkurencyjną i pozwolą osiągnąć sukces na rynku. Dodatkowo, spowolnienie gospodarki oraz wzrost znaczenia innowacji wpływa na złożoność i ryzykowność przedsięwzięć, a to na wzrost zainteresowania zarządzaniem projektami. W tej sytuacji profesja zarządzania projektami zyskuje na znaczeniu, wcześniej niszowa techniczna dyscyplina, dziś obszar o strategicznym znaczeniu.
Nowa sytuacja wymusza nowy sposób myślenia i nowe role, w tym Kierownika Projektu. Dziś każda zmiana wprowadzana jest poprzez realizację projektów, czy programów, a Project Manager już nie zarządza projektem zgodnie z trójkątem ograniczeń, ale staje się Liderem Zmiany. W związku z tym, aby odnieść sukces, nie wystarczy już znajomość narzędzi i technik zarządzania projektami. Kluczowe stają się kompetencje przywódcze i biznesowe, które wraz z technicznymi składają się na trzy obszary kompetencji Project Managera.


Jak ta nowa sytuacja wpływa na liderów i członków zespołów projektowych? Jakich kompetencji  poszukuje się dziś na rynku pracy?
Zgodnie z Trójkątem Kompetencji Project Management Institute® (ang. Talent Triangle), który reprezentuje zdefiniowany przez pracodawców zbiór krytycznych umiejętności dzisiejszego Kierownika Projektu, nie wystarczą już narzędzia i techniki zarządzania projektami (pierwszy obszar). Znajomość strategii firmy, umiejętność jej tworzenia i wykorzystywania, ciągłe monitorowanie otoczenia biznesowego i komunikowanie zmian decydentom w celu interpretacji i działania, czyli kompetencje strategiczne i biznesowe (drugi obszar) stają się kluczowe w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Trzeci obszar to kompetencje przywódcze, które 75% organizacji ocenia jako najważniejsze dla skutecznej nawigacji złożonością projektową. (PMI’s Pulse of Profession).
Dziś poszukuje się pracowników, którzy nieustannie odkrywają siebie, świetnie radzą sobie z niepewnością i ciągłą zmianą. Dzisiejsze otoczenie biznesowe jest pełne niejasności i tylko osoby posiadające takie umiejętności jak współpraca, efektywna komunikacja, kreatywność i elastyczność sprostają wyzwaniom szybko zmieniającego się rynku.


Dlatego też proponujemy Państwu nowe, kompleksowe podejście do zagadnień zarządzania projektami zgodne z PMI® Talent Triangle oraz najnowszymi trendami.
W organizacjach, które inwestują w rozwój w trzech obszarach, 40% więcej projektów osiąga zakładane cele i korzyści biznesowe. (PMI’s Pulse of Profession).

 

ZASADA 70/20/10

  1. NAUKA W PRAKTYCE – 70%

Nie ma lepszej metody niż nauka poprzez działanie, czyli kiedy:

  • Jesteś częścią projektu lub grupy roboczej.
  • Jesteś członkiem zespołu odpowiedzialnego za jakieś zadanie.
  • Jesteś oddelegowany do innego zadania.
  • Powierzono nam ambitne zadanie.
  1. NAUKA OD INNYCH – 20%

Również wymiana doświadczeń to świetna okazja do rozwoju. Coaching, mentoring, czy regularna informacja zwrotna to elementy, których nie może zabraknąć jeśli chcemy rzeczywiście się czegoś nowego nauczyć.

  1. FORMALNA EDUKACJA - 10%

Nie możemy też zapomnieć o formalnej edukacji - warsztaty, szkolenia, książki czy artykuły to świetna okazja do uporządkować czy nabycia nowej wiedzy i umiejętności. Ma to jednak sens wyłącznie jak to czego się nauczyliśmy zastosujemy w praktyce.

 

Mapa PM

 


PMI Talent Triangle

The PMI Talent Triangle® to kompletny, uznany jako krytyczny przez pracodawców zestaw kompetencji Project Managera, na który oprócz znajomości narzędzi i technik zarządzania projektami składają kompetencje strategiczno-biznesowe oraz umiejętności przywódcze.


Dowiedz się więcej>>

 

POLECANE SZKOLENIA

  • Agile dla menedżerów - sprawdź
  • Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce - sprawdź
  • Zarządzanie Projektem Tranzycyjnym i Transformacyjnym - sprawdź