Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister zarządzania

Zobacz film o kierunku 

Atuty kierunku 

 • Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw to zakres studiów na kierunku zarządzanie, który w rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2020 został sklasyfikowany na 39. miejscu na świecie. Więcej informacji
 • Program jest współtworzony na bazie programów ELA – Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego i CSCMP
  – organizacji Council of Supply Chain Management Professionals
  .
 • Partnerami studiów są m.in. firmy z rynku TSL i nie tylko, np. Amazon, OptiBuy, Dachser Intelligent Logistics, Instytut INTL, CSCMP Poland Rountable.
 • W ramach realizacji programu studenci spotykają się z praktykami biznesu logistycznego i wizytują firmy. Są to np. Centrum Logistyczne Amazon w Pawlikowicach pod Łodzią. Więcej informacji tutaj.
 • Zajęcia prowadzone są przez naukowców i dydaktyków, którzy zdobywali doświadczenie m.in. w takich ośrodkach jak Oxford University, University of Ohio, Uniwersytet Warszawski, Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Opakowań, mających stały ścisły kontakt z praktyką gospodarczą, a także uznanych praktyków polskiego biznesu logistycznego i konsultingowego w obszarach logistycznych posiadających bogate doświadczenie dydaktyczne.
 • Wiele zajęć prowadzonych jest w formach interaktywnych.
 • Studenci mają możliwość uzyskania tytułu zawodowego Candidate European Senior Logistician Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (ELA) lub Senior Logistician.
 • Studia objęte będą w przyszłości również programem certyfikacyjnym amerykańskiej organizacji Council of SupplyChain Management Professionals (CSCMP), umożliwiając uzyskanie certyfikatu zawodowego o charakterze globalnym oraz stanie się częścią światowej sieci profesjonalistów logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw.
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw).
 • Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

PARTNERZY STUDIÓW 

Partnerami merytorycznymi studiów są:

 

Optibuy – zwiększanie efektywności zakupowej przedsiębiorsw

 

Instytut INTL – usprawnianie i optymalizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwach oraz obsługa rynków wschodnich
CSCMP Poland Roundtable – stowarzyszenie zajmujące się rozwojem i rozpowszechnianiem badań i wiedzy na temat zarządzania łańcuchem dostaw.

 

Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

Katarzyna Świderska, studentka ALK, Prezes Koła Naukowego Młodych Menedżerów Logistyki, Transportu i Zakupów

Studia w Akademii Leona Koźmińskiego to szansa na uzyskanie tytułu magisterskiego na jednej z najlepszych uczelni biznesowych w Europie. Kierunek zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw jest właściwą odpowiedzą na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną kadrę specjalistyczną wynikające z nieustannie zwiększającej się konkurencyjności rynku. Podnoszenie efektywności działania przedsiębiorstw to jedno z kluczowych zadań stawianych obecnie
menedżerom, a poznanie uwarunkowań gospodarczych, mechanizmów i procesów biznesowych oraz uświadomienie wielowymiarowości systemów logistycznych warunkujących sprawne zarządzanie przepływami strumieni towarów, środków finansowych czy w też informacji pozwala unikać zagrożeń, determinowanych warunkami zewnętrznymi i wykorzystywać pojawiające się szanse. Możliwość uczenia się od kadry naukowców i dydaktyków, którzy ponad swoją
wiedzę teoretyczną są również cenionymi praktykami, to wyjątkowa szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej nad innymi kandydatami na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

 

Łukasz Makarewicz, absolwent ALK

Uruchomienie nowego zakresu studiów w ramach kierunku zarządzanie to wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku, gdzie transport odgrywa coraz większą rolę. Studenci będą mieli możliwość zdobycia unikalnej wiedzy z tematyki transportu, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Dzięki wysokiemu poziomowi kształcenia w ALK potwierdzonego najważniejszymi akredytacjami oraz doświadczonej kadrze akademickiej osoby wybierające tę specjalność mogą być pewne, że zyskają wiedzę, która zostanie doceniona na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

 

Szymon Pomianek, absolwent ALK

Uczestnicy nowego zakresu studiów w Akademii Leona Koźmińskiego będą mieli możliwość poznać współczesne zagadnienia z zakresu: transportu, logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Program obejmuje zajęcia prowadzone przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych związanych z rynkiem TSL. Atrakcyjność kierunku podnosi również współpraca uczelni z licznymi firmami logistycznymi. Atutem studiów w zakresie zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw jest praktyczna wiedza, jaką uzyskują absolwenci kierunku, a ta pomoże w podejmowaniu codziennych wyzwań na szybko zmieniającym się rynku.

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, pozwalającą na głębokie rozumienie problemów związanych z różnymi sferami i aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw w burzliwym otoczeniu zewnętrznym, w szczególności tych związanych z działaniami logistycznymi i zarządzaniem łańcuchami dostaw przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych, telematycznych i internetowych oraz zjawisk partnerstwa, kooperacji, integracji
 • modeli biznesowych np. operatora, integratora czy dyrygenta
 • rozwiązywania złożonych problemów logistycznych w dynamicznie zmieniających się sytuacjach organizacyjnych,
  np. tworzenia, konfiguracji i rekonfiguracji  i budowy struktur łańcuchów dostaw, działania w sieciach logistycznych, współpracy międzyorganizacyjnej
 • projektowania, usprawniania i zarządzania procesami w łańcuchu dostaw, w tym e-logistyki
 • prowadzenia diagnoz (analiz, interpretacji i ocen) w oparciu o złożone dane uwzględniające szeroki kontekst podejmowanych działań biznesowych
 • aktywnego uczestnictwa w procesie planowania i podejmowania decyzji strategicznych
 • formułowania i wdrażania rozwiązań przedsiębiorczych na bazie znajomości specyfiki, potencjału, możliwości,
  jakie dają organizacji nowe technologie i nowe sposoby działania oraz  środowisko biznesowe oczekujące wysokoefektywnych, odpornych i elastycznych łańcuchów dostaw
 • sprawnej współpracy międzyorganizacyjnej na bazie teorii kosztów transakcyjnych, teorii sieci, partnerstwa logistycznego i kooperacji
 • kompetencji poznawczych, które umożliwiają samodzielną identyfikację luk w praktyce biznesowej
 • modeli i strategii logistycznych
 • projektowania i modelowania łańcuchów logistycznych
 • marketingu usług logistycznych
 • logistyki w e-commerce
 • e-logistyki i rozwiązań SAP
 • zarządzania sieciami, transportem i sieciami dostaw
 • multi- oraz intermodalizmu
 • zarządzanie konfliktem i zaufaniem w łańcuchach dostaw

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów w zakresie zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw można podjąć pracę jako:

 • operator logistyczny
 • spedytor międzynarodowy
 • pracownik przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych wdrażających rozwiązania logistyczne
 • pracownik firm transportowych wszystkich sektorów transportu
 • operator wielkich centrów dystrybucyjnych i magazynowych
 • pracownik przedsiębiorstw działających w sektorze transportowo-spedycyjno-logistycznym
 • pracownik instytucji publicznych, administracyjnych i samorządowych współdziałających z branżą TSL
 • osoba współpracująca w firmie rodzinnej
 • osoba prowadząca własne rozwijające się lub zamierzające działać w sektorze TSL przedsiębiorstwo

Wybrane przedmioty 

  • Ekonomia menedżerska
  • Prawne aspekty zarządzania
  • Cyfrowa transformacja
  • Zarządzanie międzynarodowe
  • Zarządzanie strategiczne
  • Metody statystyczne
  • CSR i przedsiębiorczość społeczna
  • Zarządzanie strategiczne
  • Struktura i procesy – diagnoza i projektowanie rozwiązań organizacyjnych
  • Metodologia badań
  • Przywództwo/ Człowiek w organizacji
  • Zarządzanie marketingowe
  • Konwersatoria w j. angielskim

   

PRZEDMIOTY W RAMACH ZAKRESU
  • Podstawy zarządzania logistyką i łańcuchami dostaw
  • Koncepcje, modele i strategie zarządzania łańcuchami, sieciami i przepływami w łańcuchu dostaw
  • Gra symulacyjna – Laboratorium SAP
  • Rachunek kosztów działań i controlling operacyjny w logistyce i łańcuchach dostaw
  • Planowanie popytu i zarządzanie zapasami
  • Zarządzanie produkcją i przepływem materiałów
  • Projektowanie, modelowanie i reinżynieria łańcuchów dostaw
  • Zarządzanie dystrybucją i przepływem produktów w sieciach dostaw
  • Zarządzanie magazynem i centrum logistycznym
  • Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem
  • Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem
   w łańcuchach dostaw
  • Zarządzanie transportem
  • Menedżerska gra logistyczna
  • Marketing usług logistycznych
  • Logistyka w e-commerce

Realizując program studiów student ma obowiązek wybrać dwa konserwatoria w języku angielskim spośród poniższych:

 • Decion Support Systems (Systemy wspierania decyzji)
 • Organization of Production Systems (Organizacja systemów produkcyjnych)
 • Digital Transformation in Logistics and Supply Chains (Transformacja cyfrowa w logistyce i łańcuchach dostaw)
 • Operations Research and Optimization Theory (Badania operacyjne i teoria optymalizacji)

Organizacja zajęć 

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych:piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady naboru 

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych na rok akademicki 2020/21*:

- 5.09 (sobota)

- 18.09 (piątek)

- 25.09 (piątek)

* termin rozmowy kwalifikacyjnej jest ustalany po złożeniu kompletu dokumentów.

Ze względu na obecną sytuację umożliwiliśmy załączenie skanów dokumentów do formularza rejestracyjnego dostępnego online. Aplikacje z załączonymi dokumentami zostaną zweryfikowane. Jeśli wymogi będą spełnione, kandydat otrzyma mailowo wiadomość dotyczącą kwalifikacji do przyjęcia. Uprzejmie informujemy, że do wydania ostatecznej decyzji wymagane jest dostarczenie dokumentów. 

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów zalecamy przesyłanie dokumentów pocztą/kurierem. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod adresem: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Wymagane dokumenty 

Przy dokonaniu rejestracji i uzyskaniu informacji dotyczącej zakwalifikowania do przyjęcia, kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - honorujemy oryginał, odpis lub poświadczone notarialnie kserokopie dokumentów
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) - nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype)

Wszystkie złożone w procesie rekrutacji oryginały dokumentów zostaną zwrócone przy odbiorze legitymacji.

Informacje dodatkowe 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa,
z dopiskiem Biuro Rekrutacji.
Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpoczęła się 4 maja 2020 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 100 zł.

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  
SWIFT Code: PKOPPLPW
IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

Rekrutacja online 

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Weryfikacja

Po załączeniu skanów dokumentów Komisja Rekrutacyjna weryfikuje aplikację i kwalifikuje do przyjęcia lub rozmowy kwalifikacyjnej.

 

4

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów zmieniających kierunek studiów.

5

Decyzja

Po złożeniu dokumentów w Biurze Rekrutacji (zalecamy pocztą/kurierem) oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej podejmowana jest decyzja o przyjęciu.

6

Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw Płatność za semestr
I rok studiów
5400 (pięć rat po 1100 zł)
II rok studiów
5800 (pięć rat po 1180 zł)
Opłata rekrutacyjna 100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

 

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl