Koźmiński dla szkół 

Bezpłatne zajęcia dla uczniów w języku polskim 

Z powodu sytuacji spowodowanej koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo naszych gości od 12 marca 2020 r. poniższe zajęcia - zarówno w j. polskim, jak i angielskim - są oferowane w formie ONLINE.

 • "Grządka w ogródku czy kariera na Wall Street? Impresje o sukcesie" mgr Marcin Matyja - Sukces to słowo używane w różnych kontekstach i przy wielu okazjach. Wykład o tym, czym jest sukces, jak można to słowo rozumieć i czy można być człowiekiem sukcesu, uprawiając kapustę głowiastą.
 • "$ałata i inne gry w zielone. Pieniądze w przedsiębiorczości" mgr Marcin Matyja - Pieniądze napędzają przedsiębiorczość niczym paliwo silniki naszych samochodów. W życiu nie jest obojętne gdzie i co tankujemy. Czy zatem sposób, forma i termin płatności wpływają na sukces w biznesie? Wykład o tym, że $ałatę można serwować na wiele sposobów… 
 • "Psychologia pieniądza" mgr Marcin Matyja - Pieniądz budzi emocje i wpływa na nasze zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego. Wykład o tym, że ludzka racjonalność ma swoje ograniczenia, a darmowy produkt nie zawsze stanowi najkorzystniejszy wybór.
 • "Marketingowe kino akcji, czyli 2P ruszają do boju..." mgr Marcin Matyja - Wykład o tym, że cena to nie tylko ‘ilość złotówek’ należnych za towar, a darmowy cukierek może więcej niż drożdżówka za pół ceny.
 • "Chiński dla zaawansowanych. Specyfika kontaktów biznesowych z Chinami" mgr Marcin Matyja - Liczba udanych projektów biznesowych nie zawsze rośnie wprost proporcjonalnie do poziomu wzrostu fascynacji Państwem Środka. Wykład o tym, dlaczego tak trudno prowadzi się biznes w kraju o tak ogromnym potencjale ludnościowym.
 • „Innowacje w Twoim portfelu” mgr Marcin Matyja - Kiedyś wino, muszle i skóry zwierząt – dziś Blik, WeChat, Alipay i Revolut - sposoby płatności zmieniały się z czasem stając się coraz bardziej innowacyjne. Dyskusja o tym czego używamy płacąc za marchewkę w warzywniaku i kupując drogą torebkę na deptaku w Szanghaju.
 • "Ja tego nie powiedziałem - skąd się biorą nieporozumienia? Warsztat o komunikacji" dr Halina Wiśniewska
 • "Autoprezentacja, czyli jak pokazać się z najlepszej strony"mgr Piotr Lignar - Celem tego wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o tym jak przygotowywać się do wystąpienia publicznego w postaci prezentacji i jak je przeprowadzić . Opowiedziane w nim będzie o mechanizmie pierwszego wrażenia, o rozkładzie uwagi  słuchacza w czasie, o zasadach konstruowania wypowiedzi, o języku prezentacji, zasadach przygotowywania slajdów ilustrujących wystąpienie oraz o pracy z rzutnikiem, tablicą  i mikrofonem. Omówione zostaną   także zasadnicze błędy popełniane najczęściej podczas prezentacji . Również poradzę jak dawać sobie radę z  tak zwanymi trudnymi pytaniami. Oczywiście  wykład będzie ilustrowany slajdami w programie power point.
 • "Jak dobrze wypaść na prezentacji" mgr Piotr Lignar - Jak przygotować się do prezentacji z języka polskiego na egzaminie maturalnym. Podczas wykładu dowiecie się, jak sprawnie, efektownie i merytorycznie poprawnie przedstawić wybrany temat.  
 • "Negocjacje - warsztaty" dr Ilona Hunek - Każdy z nas jest w pewnym sensie negocjatorem.  Negocjujemy w domu, w szkole, w pracy; negocjujemy z przełożonymi, z podwładnymi, z rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi i z naszą ‘drugą połową’.   W biznesie i w zarządzaniu negocjacje są jedną z kluczowych umiejętności.  Jak skutecznie realizować swoje interesy w negocjacjach?  Jak przekonać drugą stronę do naszego rozwiązania?  Jak ze słabości zrobić siłę?  Jak wiele można osiągnąć rozpoczynając negocjacje ze zdawałoby się ‘słabej’ lub nawet ‘straconej’ pozycji? 
  Warsztaty będą prowadzone w formie gry symulacyjnej, podczas której uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć i udoskonalić swoje umiejętności negocjacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności budowania koalicji i korzystania z różnych źródeł siły w negocjacjach 
 • "Ogród rozkoszy piekielnych, czyli o siedmiu grzechach głównych i ziemskiej karze za nie" dr Mateusz Woiński - Źródłami inspiracji tego warsztatu są tryptyk Hieronima Boscha oraz klasyczny thriller Davida Finchera z siódemką w tytule. Dokonując prawnokarnej analizy kazusów zaczerpniętych z arcydzieł wszech czasów różnych dziedzin sztuki (literatury, filmu i muzyki nie wyłączając) będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie o to, czy normy religijne są zabezpieczane prawnokarnymi normami zakazu lub nakazu. Jak dalece współczesne państwo (należące do cywilizacji opartej - według Feliksa Konecznego - na greckiej filozofii, rzymskim prawie i etyce chrześcijańskiej) i prawo przez nie stanowione respektuje trzeci z tych filarów?
 • "Tańczący z wściekłymi psami, czyli o prawie karnym w popkulturze" dr Mateusz Woiński - Ten warsztat to coming out pasjonata prawa karnego, który zamiast zachwycać się głosem Stinga w Every breath you take rozważa odpowiedzialność karną podmiotu lirycznego (stalking!), a oglądając Władcę Pierścieni myśli głównie o tym, czy Gollum ma schizofrenię, osobowość typu borderline, czy może jednak jest klasycznym przykładem zaburzenia dysocjacyjnego.

  Razem dokonamy rzeczy niemożliwej: w godzinę przeanalizujemy definicję przestępstwa (co trwa zwykle cały rok akademicki) posługując się przykładami z kanonu popkultury. Lojalnie uprzedzam: włożenie prawnokarnych soczewek spowoduje, że świat nie będzie już taki sam; tropienie okruchów prawa karnego jest zaraźliwe.

 •  "Stan wyższej konieczności. Prawo karne a kanibalizm na przykładzie tzw. »Sprawy grotołazów« Lona Fullera" dr Mateusz Woiński - Czy można poświęcić życie jednej osoby, by uratować troje? Czy życie sławnego naukowca jest więcej warte od życia robotnika? Pięciu badaczy grzęźnie w jaskini głęboko pod ziemią. Wiedzą, że zanim przyjdzie ratunek, zginą z głodu. Postanawiają więc dla dobra większości poświęcić jedną osobę. Ta hipotetyczna historia, wymyślona przez Lona Fullera, profesora prawa Harvard University, wykorzystywana jest na studiach prawniczych do rozważań nad moralnością prawa.
 • „Oględziny miejsca zbrodni – z wykorzystaniem technologii VR.” dr Mateusz Woiński - Wyobraźmy sobie prokuratora na miejscu zbrodni. Wchodzi do przestronnego pokoju. Ostrożnie podnosi z szachownicy figurę. Otwiera szufladę. Za biurkiem na krześle widzi denata z pistoletem w ręku i raną postrzałową głowy. Teraz mężczyzna idzie w głąb pokoju. Otwiera sejf. Ale czy nie popełnił błędu? Uczestnicy zajęć wcielają się w rolę śledczego. Następnie wykładowca analizuje ich pracę, wskazując popełnione błędy, np. pominięcie śladów lub nieprawidłową kolejność ich zabezpieczania. A wszystko to z użyciem WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI!
 • "Wykorzystanie znanych postaci w reklamie" dr Jolanta Tkaczyk - Osobistości przenoszą w obszar działań marketingowych intensywne przeżycia emocjonalne i silne znaczenia ze świata obowiązującej w danej społeczeństwie kultury. Ich życie służy jako idealny i uniwersalny wzór do naśladowania, także w sferze konsumpcji i stylu życia. Konsumenci pilnie śledzą losy podziwianych przez siebie osobistości, których zachowanie i poglądy wpływają na ocenę marek, które wspierają swoim wizerunkiem. Reklamodawcy i twórcy reklam wierzą, że obecność sławnych osób pozwoli im zwrócić uwagę konsumenta rozpraszanego tysiącem informacji. Czy rzeczywiście? Co można osiągnąć wynajmując do reklamy znaną postać? Czego należy się obawiać?
 • Money Race 2, czyli finanse osobiste ze smartfonem w ręku” – dr Grzegorz Szafrański. Jak pomnażać kapitał i stale zwiększać dochody, gdy koło fortuny dostarcza okazji i przysparza kłopotów. Symulacyjna gra na Twojego smartfona. Prerekwizyty: smartfon z systemem Android, wifi lub innym dostępem do internetu dla każdego uczestnika gry.
 • „Bid at the ask, sell at the bid, czyli jak działa rynek pozagiełdowy” – dr Grzegorz Szafrański. Symulacyjna gra zespołowa przybliży, w jaki sposób odtwarzać podstawowe role na rynku OTC (over the counter) i jak przebiega na nim handel instrumentami finansowymi. Prerekwizyty: rzutnik multimedialny, jeden kalkulator, papierowe rekwizyty, element współzawodnictwa (nagroda dla zwycięskiego zespołu i dla jednego księgowego).
 • „Jak wystartować, aby nie spaść z progu” - dr Błażej Podgórski. Ustalenie właściwych poziomów cen oraz co za tym idzie marż stanowi bolączkę wielu firm, a w szczególności start-up. Wykład prezentuje koncepcję wykorzystania progu rentowności w procesie oceny przedsięwzięć.
 • „Własna firma, jak zacząć” - dr Błażej Podgórski. Rozpoczęcie własnego biznesu stanowi nie lada wyzwanie dla młodych przedsiębiorców. W ramach wykładu zostaną przedstawione podstawowe kwestie prawne, podatkowe oraz finansowe.

Zajęcia organizowane są na naszej uczelni. 
Więcej informacji i zgłoszenia: tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75, e-mail: atomasiewicz@kozminski.edu.pl  

  Bezpłatne zajęcia dla uczniów w języku angielskim 

  • "Effective communication: What lurks in the cellar?" dr Halina Wiśniewska 
  • "The art and science of effective communication" dr Halina Wiśniewska 
  • "21st century communication: opportunities and challenges" dr Halina Wiśniewska
  • "Career on Wall St. or a Garden Patch? Impressions on Success" Marcin Matyja - Success is a word used in different contexts and on many occasions. A discussion seminar on what success is, how we understand it, and whether you can be a man of success growing carrots.
  • "Psychology of Money" Marcin Matyja - Money arouses emotions and affects our behavior in everyday situations. A discussion seminar on human rationality, its limits, and whether a free product is always the most advantageous choice.
  • "Making Action Movie - 2P move into Battle" Marcin Matyja - A discussion seminar on what price actually is and why it is far more than just the 'amount of money' payable for the goods and services.
  • "Chinese for Advanced" Marcin Matyja - A discussion seminar on why is it so difficult to conduct business in a country with such huge population.
  • "Cross cultural communication" Prof. Gavin Rae - This lecture looks at how the cultural norms and values of different cultures affects their communication styles. By understanding these differences it is possible to help overcome misunderstandings and smooth the communication process.
  • "Introduction to Sociology" Prof. Gavin Rae - This lecture introduces the main ideas, concepts and methods of sociology. It considers sociology is needed in the global changing world in which we are living.
  • "Brexit and the future of the European Union" Prof. Gavin Rae - For the first time this year the European Union has shrunk in size, after the United Kingdom completed its exit from the EU. This lecture looks at why this happened and considers the wider consequences for the European Union.
  • "Why does James Bond wear Omega - How product placement grab you by the subconscious" dr Krzysztof Chmielewski
  • "How Does a Stock Exchange Work?" - dr Dmytro Osiichuk. The participants will be presented with the basic operational layout of a stock exchange. The discussion will revolve around the role of the stock exchanges in enterprise financing, types of transactions intermediated by exchanges, procedures related to placing orders and clearing/settling trades.
  • "Career in Finance, what are the professional prospects for graduates of finance studies?" dr hab. Paweł Mielcarz - The decisions to step into (or not) the finance studies are based often on wrong assumptions regarding future career opportunities, characteristic of candidates and specificity of financial positions on the job market. During the short course, the lecturer will present the current trends on finance job market and the specificity and requirements of different professional paths for finance graduates. The open discussion formula of this workshop will create opportunities to ask questions and find the answers for students who are not sure if finance studies is a good decision for a particular person.
  • "Review of Investment Industry." dr Dmytro Osiichuk - The participants will be presented with a top-down review of investment industry covering the key players, regulations, and the driving forces shaping the development thereof for the last few decades. We shall discuss how investment products may benefit (or sometimes harm) the industry’s clients and the overall economy.

  Zajęcia organizowane są na naszej uczelni. 
  Więcej informacji i zgłoszenia: tel. 22 519 22 69, e-mail: danaduda@kozminski.edu.pl  

   Akademia Leona Koźmińskiego oferuje pakiety dla klas o profilu biznesowym, międzynarodowym i prawniczym. 

   Proponujemy zajęcia dla klas o wybranych profilach nauczania. W naszej ofercie znajdują się wykłady  i warsztaty prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Leona Koźmińskiego, a także pokazy i zajęcia organizowane przez studentów Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

   Współpraca pomiędzy Państwa szkołą a naszą uczelnią może być realizowana w ramach umowy w przypadku zamówienia całości lub większości elementów pakietu albo odbywać się na zasadzie swobodnego wyboru najbardziej Państwu odpowiadających zajęć, które będą przeprowadzane w uzgodnionym terminie w Państwa placówce lub w siedzibie naszej uczelni w Warszawie na ul. Jagiellońskiej 57/59.

   Poniżej znajdują szczegóły dotyczące poszczególnych pakietów.


   PROPOZYCJE DLA KLAS O PROFILU BIZNESOWYM:

   • Wybrane zajęcia z listy zamieszczonej tutaj, np. wykład „Psychologia pieniądza”, „Warsztat z negocjacji”
   • „Profesjonalna komunikacja” – pokaz zajęć z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (virtual reality)
   • Udział w wybranych konferencjach/wydarzeniach organizowanych przez ALK
   • "Dekalog studenta", czyli jak przetrwać na uczelni, na co zwrócić uwagę i o tym, jak życie akademickie różni się od tego szkolnego – spotkanie ze studentem, ambasadorem Kozminski Voices
   • „Jedź na wymianę” – spotkanie ze studentami, którzy powrócili z międzynarodowej wymiany na uczelni zagranicznej w Europie i poza nią 
   • „Jak się prowadzi media społecznościowe uczelni” – doświadczenia studentów z New Media Club współprowadzących Instagram, Facebooka i Youtube’a ALK
   • Brydż – co ma wspólnego z budowaniem kariery oraz wprowadzenie do gry


   PROPOZYCJE DLA KLAS O PROFILU MIĘDZYNARODOWYM
   (wszystkie zajęcia w j. angielskim):

   • Wybrane zajęcia z listy zamieszczonej tutaj
   • Udział w wybranych konferencjach/wydarzeniach organizowanych przez ALK
   • EuroMUN (Model United Nations) - impresje studentów ALK, którzy wzięli w symulacji obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych w Maastricht w 2019 r. - jak przygotować się do obrad i negocjacji
   • "Dekalog studenta", czyli jak przetrwać na uczelni, na co zwrócić uwagę i o tym, jak życie akademickie różni się od tego szkolnego – spotkanie ze studentem, ambasadorem Kozminski Voices
   • Spotkanie z członkami ESN (Erasmus Student Network), którzy opowiedzą o tym, jak wygląda opieka nad zagranicznymi studentami, a także jakie są możliwości wyjazdu podczas studiów za granicę (wymiana, staż) 
   • Miniwarsztat - prowadzenie bloga na przykładzie studentsinwarsaw.com - bloga dla osób z zagranicy, zainteresowanych studiami w Polsce, tworzonego przez studentów ALK, członków New Media Club
   • Brydż – co ma wspólnego z budowaniem kariery oraz wprowadzenie do gry


   PROPOZYCJE DLA KLAS O PROFILU PRAWNICZYM:

   • Wybrane zajęcia spośród następujących:

    • "Ogród rozkoszy piekielnych, czyli o siedmiu grzechach głównych i ziemskiej karze za nie"
     Źródłami inspiracji tego warsztatu są tryptyk Hieronima Boscha oraz klasyczny thriller Davida Finchera z siódemką w tytule. Dokonując prawnokarnej analizy kazusów zaczerpniętych z arcydzieł wszech czasów różnych dziedzin sztuki (literatury, filmu i muzyki nie wyłączając) będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie o to, czy normy religijne są zabezpieczane prawnokarnymi normami zakazu lub nakazu. Jak dalece współczesne państwo (należące do cywilizacji opartej - według Feliksa Konecznego - na greckiej filozofii, rzymskim prawie i etyce chrześcijańskiej) i prawo przez nie stanowione respektuje trzeci z tych filarów?
    • "Tańczący z wściekłymi psami, czyli o prawie karnym w popkulturze"
     Ten warsztat to coming out pasjonata prawa karnego, który zamiast zachwycać się głosem Stinga w Every breath you take rozważa odpowiedzialność karną podmiotu lirycznego (stalking!), a oglądając Władcę Pierścieni myśli głównie o tym, czy Gollum ma schizofrenię, osobowość typu borderline, czy może jednak jest klasycznym przykładem zaburzenia dysocjacyjnego.
     Razem dokonamy rzeczy niemożliwej: w godzinę przeanalizujemy definicję przestępstwa (co trwa zwykle cały rok akademicki) posługując się przykładami z kanonu popkultury. Lojalnie uprzedzam: włożenie prawnokarnych soczewek spowoduje, że świat nie będzie już taki sam; tropienie okruchów prawa karnego jest zaraźliwe.
    • "Stan wyższej konieczności. Prawo karne a kanibalizm na przykładzie tzw. »Sprawy grotołazów« Lona Fullera"
     Czy można poświęcić życie jednej osoby, by uratować troje? Czy życie sławnego naukowca jest więcej warte od życia robotnika? Pięciu badaczy grzęźnie w jaskini głęboko pod ziemią. Wiedzą, że zanim przyjdzie ratunek, zginą z głodu. Postanawiają więc dla dobra większości poświęcić jedną osobę. Ta hipotetyczna historia, wymyślona przez Lona Fullera, profesora prawa Harvard University, wykorzystywana jest na studiach prawniczych do rozważań nad moralnością prawa.

   • "Oględziny miejsca przestępstwa" - zajęcia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (virtual reality). Uczniowie w goglach VR wchodzą do pokoju, w którym popełniono przestępstwo, i zbierają dowody, a potem razem z wykładowcą analizują swoją pracę. Jest to też idealna okazja dla osób planujących karierę prawniczą, by ocenić w realistycznych okolicznościach czy wybrana ścieżka kariery jest dla nich odpowiednia
   • Warsztaty w ramach projektu Street Law, prowadzone przez studentów prawa ALK celem poszerzania świadomości prawnej obywateli, przekazywania im podstawowych umiejętności z zakresu prawa (np. sporządzania prostych pism procesowych) 
   • Udział w symulacji rozprawy sądowej
   • Udział w wybranych konferencjach prawniczych organizowanych przez ALK

   By uzyskać szczegółowe informacje dot. współpracy, prosimy o kontakt z Alicją Tomasiewicz, tel. 22 519 21 70, e-mail: atomasiewicz@kozminski.edu.pl