Koźmiński dla szkół 


Kontakt: 
Ewelina Raźnik

Bezpłatne zajęcia dla uczniów w języku polskim 

 • "Grządka w ogródku czy kariera na Wall Street? Impresje o sukcesie" mgr Marcin Matyja - Sukces to słowo używane w różnych kontekstach i przy wielu okazjach. Wykład o tym, czym jest sukces, jak można to słowo rozumieć i czy można być człowiekiem sukcesu, uprawiając kapustę głowiastą.
 • "$ałata i inne gry w zielone. Pieniądze w przedsiębiorczości" mgr Marcin Matyja - Pieniądze napędzają przedsiębiorczość niczym paliwo silniki naszych samochodów. W życiu nie jest obojętne gdzie i co tankujemy. Czy zatem sposób, forma i termin płatności wpływają na sukces w biznesie? Wykład o tym, że $ałatę można serwować na wiele sposobów… 
 • "Psychologia pieniądza" mgr Marcin Matyja - Pieniądz budzi emocje i wpływa na nasze zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego. Wykład o tym, że ludzka racjonalność ma swoje ograniczenia, a darmowy produkt nie zawsze stanowi najkorzystniejszy wybór.
 • "Marketingowe kino akcji, czyli 2P ruszają do boju..." mgr Marcin Matyja - Wykład o tym, że cena to nie tylko ‘ilość złotówek’ należnych za towar, a darmowy cukierek może więcej niż drożdżówka za pół ceny.
 • "Chiński dla zaawansowanych. Specyfika kontaktów biznesowych z Chinami" mgr Marcin Matyja - Liczba udanych projektów biznesowych nie zawsze rośnie wprost proporcjonalnie do poziomu wzrostu fascynacji Państwem Środka. Wykład o tym, dlaczego tak trudno prowadzi się biznes w kraju o tak ogromnym potencjale ludnościowym.
 • "Ja tego nie powiedziałem - skąd się biorą nieporozumienia? Warsztat o komunikacji" dr Halina Wiśniewska
 • "Autoprezentacja, czyli jak pokazać się z najlepszej strony"mgr Piotr Lignar - Celem tego wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o tym jak przygotowywać się do wystąpienia publicznego w postaci prezentacji i jak je przeprowadzić . Opowiedziane w nim będzie o mechanizmie pierwszego wrażenia, o rozkładzie uwagi  słuchacza w czasie, o zasadach konstruowania wypowiedzi, o języku prezentacji, zasadach przygotowywania slajdów ilustrujących wystąpienie oraz o pracy z rzutnikiem, tablicą  i mikrofonem. Omówione zostaną   także zasadnicze błędy popełniane najczęściej podczas prezentacji . Również poradzę jak dawać sobie radę z  tak zwanymi trudnymi pytaniami. Oczywiście  wykład będzie ilustrowany slajdami w programie power point.
 • "Jak dobrze wypaść na prezentacji" mgr Piotr Lignar - Jak przygotować się do prezentacji z języka polskiego na egzaminie maturalnym. Podczas wykładu dowiecie się, jak sprawnie, efektownie i merytorycznie poprawnie przedstawić wybrany temat.  
 • "Negocjacje - warsztaty" mgr Ilona Hunek - Każdy z nas jest w pewnym sensie negocjatorem.  Negocjujemy w domu, w szkole, w pracy; negocjujemy z przełożonymi, z podwładnymi, z rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi i z naszą ‘drugą połową’.   W biznesie i w zarządzaniu negocjacje są jedną z kluczowych umiejętności.  Jak skutecznie realizować swoje interesy w negocjacjach?  Jak przekonać drugą stronę do naszego rozwiązania?  Jak ze słabości zrobić siłę?  Jak wiele można osiągnąć rozpoczynając negocjacje ze zdawałoby się ‘słabej’ lub nawet ‘straconej’ pozycji? 
  Warsztaty będą prowadzone w formie gry symulacyjnej, podczas której uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć i udoskonalić swoje umiejętności negocjacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności budowania koalicji i korzystania z różnych źródeł siły w negocjacjach 
 • "Ogród rozkoszy piekielnych, czyli o siedmiu grzechach głównych i ziemskiej karze za nie" dr Mateusz Woiński - Źródłami inspiracji tego warsztatu są tryptyk Hieronima Boscha oraz klasyczny thriller Davida Finchera z siódemką w tytule. Dokonując prawnokarnej analizy kazusów zaczerpniętych z arcydzieł wszech czasów różnych dziedzin sztuki (literatury, filmu i muzyki nie wyłączając) będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie o to, czy normy religijne są zabezpieczane prawnokarnymi normami zakazu lub nakazu. Jak dalece współczesne państwo (należące do cywilizacji opartej - według Feliksa Konecznego - na greckiej filozofii, rzymskim prawie i etyce chrześcijańskiej) i prawo przez nei stanowione respektuje trzeci z tych filarów?
 • "Tańczący z wściekłymi psami, czyli o prawie karnym w popkulturze" dr Mateusz Woiński - Ten warsztat to coming out pasjonata prawa karnego, który zamiast zachwycać się głosem Stinga w Every breath you take rozważa odpowiedzialność karną podmiotu lirycznego (stalking!), a oglądając Władcę Pierścieni myśli głównie o tym, czy Gollum ma schizofrenię, osobowość typu borderline, czy może jednak jest klasycznym przykładem zaburzenia dysocjacyjnego.

  Razem dokonamy rzeczy niemożliwej: w godzinę przeanalizujemy definicję przestępstwa (co trwa zwykle cały rok akademicki) posługując się przykładami z kanonu popkultury. Lojalnie uprzedzam: włożenie prawnokarnych soczewek spowoduje, że świat nie będzie już taki sam; tropienie okruchów prawa karnego jest zaraźliwe.

 •  "Stan wyższej konieczności. Prawo karne a kanibalizm na przykładzie tzw. »Sprawy grotołazów« Lona Fullera" dr Mateusz Woiński - Czy można poświęcić życie jednej osoby, by uratować troje? Czy życie sławnego naukowca jest więcej warte od życia robotnika? Pięciu badaczy grzęźnie w jaskini głęboko pod ziemią. Wiedzą, że zanim przyjdzie ratunek, zginą z głodu. Postanawiają więc dla dobra większości poświęcić jedną osobę. Ta hipotetyczna historia, wymyślona przez Lona Fullera, profesora prawa Harvard University, wykorzystywana jest na studiach prawniczych do rozważań nad moralnością prawa.
 • "Coaching jako metoda przyspieszenia rozwoju" dr Lidia Czarkowska 
 • "Wykorzystanie znanych postaci w reklamie" dr Jolanta Tkaczyk - Osobistości przenoszą w obszar działań marketingowych intensywne przeżycia emocjonalne i silne znaczenia ze świata obowiązującej w danej społeczeństwie kultury. Ich życie służy jako idealny i uniwersalny wzór do naśladowania, także w sferze konsumpcji i stylu życia. Konsumenci pilnie śledzą losy podziwianych przez siebie osobistości, których zachowanie i poglądy wpływają na ocenę marek, które wspierają swoim wizerunkiem. Reklamodawcy i twórcy reklam wierzą, że obecność sławnych osób pozwoli im zwrócić uwagę konsumenta rozpraszanego tysiącem informacji. Czy rzeczywiście? Co można osiągnąć wynajmując do reklamy znaną postać? Czego należy się obawiać?
 • "Jak przygotować reklamę prasową?" (warsztat) dr Jolanta Tkaczyk
 • "Reklama bez tajemnic" (podstawy) dr Jolanta Tkaczyk
 • "Nowe trendy w marketingu" dr Jolanta Tkaczyk
 • "Reklama podprogowa - fakty i mity" dr Jolanta Tkaczyk
 • "Product placement jako niestandardowa forma promocji" dr Jolanta Tkaczyk
 • "Fanfiki, fanvidy, fanarty i skanlacje - co może fan w sieci? Krótki przewodnik po prawie autorskim" dr Agnieszka Doczekalska - Hej fani mangi, anime, Tolkiena lub Harry’ego Pottera! Nie tylko kupujecie książki, komiksy i filmy, ale czasem ściągacie z sieci niedostępne lub za drogie produkty. Nie tylko czytacie o swoich ulubionych bohaterach, ale sami tworzycie poświęcone im alternatywne historie. Nie tylko oglądacie filmy, ale czasem przygotowujecie napisy do wersji niedostępnej w języku polskim. Które z waszych działań naruszają, a które nie naruszają prawa? Czy są one legalne w Polsce, Stanach Zjednoczonych lub Japonii? Skąd biorą się różnice w regulacjach prawnych? Jak dzielić się swoją pasją i kreatywnością, nie naruszając prawa?
 • "Ius est ars boni et aequi" mgr Zofia Snażyk - Co to jest prawo i czy jest nam potrzebne? Czy warto jeszcze stawiać pytania o prawo? Kiedy prawo jest słuszne i dobre? Czy prawo jest sztuką czy tylko sposobem na zarabianie pieniędzy?
 • "Klasyczne zawody prawnicze - adwokat, sędzia i prokurator" dr Aleksander Maziarz - Jak wygląda praca adwokata, sędziego i prokuratora. Podczas wykładu przedstawiona zostanie droga do podjęcia tych zawodów oraz ich specyfika. Omówione będą także podstawowe różnice pomiędzy tymi zawodami.
 • "Prawo - mitręga, biznes czy pasja" - dr Iwona Gębusia
 • "Do jakiego wieku dziecka rodzice muszą je utrzymywać i czy dzieci mają obowiązek utrzymywać swoich rodziców? - czyli o alimentach słów kilkoro" dr Magdalena Olczyk - Czy prawdą jest, że z chwilą osiągnięcia pełnoletności  rodzice nie muszą łożyć na utrzymanie dziecka? A co się dzieje, gdy dziecko chce studiować na innym kierunku niż rodzice to zaplanowali i odmawiają mu pomocy? Czy jeżeli któryś z rodziców nie utrzymywał z dzieckiem kontaktu, źle traktował swoje dziecko, to po latach w razie popadnięcia w nędzę, może żądać od dziecka pomocy materialnej? - odpowiedzi na te i kilka innych pytań odnajdziecie Państwo w trakcie wykładu poświęconego alimentom. Przedstawione zostaną uregulowania prawne wraz z licznymi przykładami z orzecznictwa sądów i praktyki dnia codziennego.
 • "Twoje prawa w Unii Europejskiej" dr Anna Pudło
 • "Historia pieniądza" dr Piotr Pilch
 • "Historia społeczna marki" dr Piotr Pilch
 • "Lalka Barbie - kult wartości czy wartość kultu" dr Piotr Pilch
 • "Idea zrównoważonego rozwoju" dr Joanna Kielin - Idea zrównoważonego rozwoju została stworzona jako odpowiedź na problem wynikający z zależności pomiędzy prowadzoną przez państwa polityką, której celem jest stały wzrost gospodarczy, oraz skutkiem tej polityki, jakim jest postępujące zniszczenie i degradacja środowiska naturalnego. Nie bez znaczenia pozostaje wpływ pogarszającego się stanu środowiska na jakość życia ludzkiego.  Zrównoważony rozwój stanowić miał koncepcję, która przy zachowaniu dóbr środowiska naturalnego nie hamowałaby rozwoju gospodarczego. Zgodnie z najbardziej znaną definicją zawartą w raporcie  Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju „Nasza Wspólna Przyszłość” (znanym także jako Raport Brundtland) zrównoważony rozwój to taki rozwój „w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”. Przedmiotem wykładu będzie prezentacja działań podejmowanych nie tylko przez państwa, ale także tych, które mogą być podejmowane przez wszystkich obywateli dla urzeczywistnienia idei zrównoważonego rozwoju.

Zajęcia organizowane są na naszej uczelni. 
Więcej informacji i zgłoszenia: tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75, e-mail: ewelinar@kozminski.edu.pl  

  Bezpłatne zajęcia dla uczniów w języku angielskim 

  • "Effective communication: What lurks in the cellar?" dr Halina Wiśniewska 
  • "The art and science of effective communication" dr Halina Wiśniewska 
  • "21st century communication: opportunities and challenges" dr Halina Wiśniewska
  • "Art and Science of Negotiation" dr Ilona Hunek (60 minutes)- The workshop consists of two parts. The first part is a brief introductory lecture on negotiation as a joint decision making process, presenting indicators of success/failure in negotiation and key elements of negotiation process. The second part is a short role-playing game that allows the practicipants to experience negotiation. The game is followed by a debriefing explaining the outcomes as well as the mechanisms that produced the outcomes.
  • "Career on Wall St. or a Garden Patch? Impresions on Success" Marcin Matyja - Success is a word used in different contexts and on many occasions. A discussion seminar on what success is, how we understand it, and whether you can be a man of success growing carrots.
  • "Psychology of Money" Marcin Matyja - Money arouses emotions and affects our behavior in everyday situations. A discussion seminar on juman rationality, its limits, and whether a free product is always the most advantageous choice.
  • "Making Action Movie - 2P move into Battle" Marcin Matyja - A discussion seminar on what price actually is and why it is far more than just the 'amount of money' payable for the goods and services.
  • "Chinese for Advanced" Marcin Matyja - A discussion seminar on why is it so difficult to conduct business in a country with such huge population.
  • "The Causes of Brexit and its Consequences for Europe" Prof. Gawin Rae
  • "Why does James Bond wear Omega - How product placement grab you by the subconscious" dr Krzysztof Chmielewski

  Zajęcia organizowane są na naszej uczelni. 
  Więcej informacji i zgłoszenia: tel. 22 519 22 69, e-mail: danaduda@kozminski.edu.pl