Koźmiński dla szkół 


Kontakt: 
Ewelina Raźnik

Bezpłatne zajęcia dla uczniów w języku polskim 

 • "Grządka w ogródku czy kariera na Wall Street? Impresje o sukcesie" mgr Marcin Matyja - Sukces to słowo używane w różnych kontekstach i przy wielu okazjach. Wykład o tym, czym jest sukces, jak można to słowo rozumieć i czy można być człowiekiem sukcesu, uprawiając kapustę głowiastą.
 • "$ałata i inne gry w zielone. Pieniądze w przedsiębiorczości" mgr Marcin Matyja - Pieniądze napędzają przedsiębiorczość niczym paliwo silniki naszych samochodów. W życiu nie jest obojętne gdzie i co tankujemy. Czy zatem sposób, forma i termin płatności wpływają na sukces w biznesie? Wykład o tym, że $ałatę można serwować na wiele sposobów… 
 • "Psychologia pieniądza" mgr Marcin Matyja - Pieniądz budzi emocje i wpływa na nasze zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego. Wykład o tym, że ludzka racjonalność ma swoje ograniczenia, a darmowy produkt nie zawsze stanowi najkorzystniejszy wybór.
 • "Marketingowe kino akcji, czyli 2P ruszają do boju..." mgr Marcin Matyja - Wykład o tym, że cena to nie tylko ‘ilość złotówek’ należnych za towar, a darmowy cukierek może więcej niż drożdżówka za pół ceny.
 • "Chiński dla zaawansowanych. Specyfika kontaktów biznesowych z Chinami" mgr Marcin Matyja - Liczba udanych projektów biznesowych nie zawsze rośnie wprost proporcjonalnie do poziomu wzrostu fascynacji Państwem Środka. Wykład o tym, dlaczego tak trudno prowadzi się biznes w kraju o tak ogromnym potencjale ludnościowym.
 • "Ja tego nie powiedziałem - skąd się biorą nieporozumienia? Warsztat o komunikacji" dr Halina Wiśniewska
 • "Autoprezentacja, czyli jak pokazać się z najlepszej strony"mgr Piotr Lignar - Celem tego wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o tym jak przygotowywać się do wystąpienia publicznego w postaci prezentacji i jak je przeprowadzić . Opowiedziane w nim będzie o mechanizmie pierwszego wrażenia, o rozkładzie uwagi  słuchacza w czasie, o zasadach konstruowania wypowiedzi, o języku prezentacji, zasadach przygotowywania slajdów ilustrujących wystąpienie oraz o pracy z rzutnikiem, tablicą  i mikrofonem. Omówione zostaną   także zasadnicze błędy popełniane najczęściej podczas prezentacji . Również poradzę jak dawać sobie radę z  tak zwanymi trudnymi pytaniami. Oczywiście  wykład będzie ilustrowany slajdami w programie power point.
 • "Jak dobrze wypaść na prezentacji" mgr Piotr Lignar - Jak przygotować się do prezentacji z języka polskiego na egzaminie maturalnym. Podczas wykładu dowiecie się, jak sprawnie, efektownie i merytorycznie poprawnie przedstawić wybrany temat.  
 • "Negocjacje - warsztaty" mgr Ilona Hunek - Każdy z nas jest w pewnym sensie negocjatorem.  Negocjujemy w domu, w szkole, w pracy; negocjujemy z przełożonymi, z podwładnymi, z rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi i z naszą ‘drugą połową’.   W biznesie i w zarządzaniu negocjacje są jedną z kluczowych umiejętności.  Jak skutecznie realizować swoje interesy w negocjacjach?  Jak przekonać drugą stronę do naszego rozwiązania?  Jak ze słabości zrobić siłę?  Jak wiele można osiągnąć rozpoczynając negocjacje ze zdawałoby się ‘słabej’ lub nawet ‘straconej’ pozycji? 
  Warsztaty będą prowadzone w formie gry symulacyjnej, podczas której uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć i udoskonalić swoje umiejętności negocjacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności budowania koalicji i korzystania z różnych źródeł siły w negocjacjach 
 • "Ogród rozkoszy piekielnych, czyli o siedmiu grzechach głównych i ziemskiej karze za nie" dr Mateusz Woiński - Źródłami inspiracji tego warsztatu są tryptyk Hieronima Boscha oraz klasyczny thriller Davida Finchera z siódemką w tytule. Dokonując prawnokarnej analizy kazusów zaczerpniętych z arcydzieł wszech czasów różnych dziedzin sztuki (literatury, filmu i muzyki nie wyłączając) będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie o to, czy normy religijne są zabezpieczane prawnokarnymi normami zakazu lub nakazu. Jak dalece współczesne państwo (należące do cywilizacji opartej - według Feliksa Konecznego - na greckiej filozofii, rzymskim prawie i etyce chrześcijańskiej) i prawo przez nei stanowione respektuje trzeci z tych filarów?
 • "Tańczący z wściekłymi psami, czyli o prawie karnym w popkulturze" dr Mateusz Woiński - Ten warsztat to coming out pasjonata prawa karnego, który zamiast zachwycać się głosem Stinga w Every breath you take rozważa odpowiedzialność karną podmiotu lirycznego (stalking!), a oglądając Władcę Pierścieni myśli głównie o tym, czy Gollum ma schizofrenię, osobowość typu borderline, czy może jednak jest klasycznym przykładem zaburzenia dysocjacyjnego.

  Razem dokonamy rzeczy niemożliwej: w godzinę przeanalizujemy definicję przestępstwa (co trwa zwykle cały rok akademicki) posługując się przykładami z kanonu popkultury. Lojalnie uprzedzam: włożenie prawnokarnych soczewek spowoduje, że świat nie będzie już taki sam; tropienie okruchów prawa karnego jest zaraźliwe.

 •  "Stan wyższej konieczności. Prawo karne a kanibalizm na przykładzie tzw. »Sprawy grotołazów« Lona Fullera" dr Mateusz Woiński - Czy można poświęcić życie jednej osoby, by uratować troje? Czy życie sławnego naukowca jest więcej warte od życia robotnika? Pięciu badaczy grzęźnie w jaskini głęboko pod ziemią. Wiedzą, że zanim przyjdzie ratunek, zginą z głodu. Postanawiają więc dla dobra większości poświęcić jedną osobę. Ta hipotetyczna historia, wymyślona przez Lona Fullera, profesora prawa Harvard University, wykorzystywana jest na studiach prawniczych do rozważań nad moralnością prawa.
 • "Wykorzystanie znanych postaci w reklamie" dr Jolanta Tkaczyk - Osobistości przenoszą w obszar działań marketingowych intensywne przeżycia emocjonalne i silne znaczenia ze świata obowiązującej w danej społeczeństwie kultury. Ich życie służy jako idealny i uniwersalny wzór do naśladowania, także w sferze konsumpcji i stylu życia. Konsumenci pilnie śledzą losy podziwianych przez siebie osobistości, których zachowanie i poglądy wpływają na ocenę marek, które wspierają swoim wizerunkiem. Reklamodawcy i twórcy reklam wierzą, że obecność sławnych osób pozwoli im zwrócić uwagę konsumenta rozpraszanego tysiącem informacji. Czy rzeczywiście? Co można osiągnąć wynajmując do reklamy znaną postać? Czego należy się obawiać?

Zajęcia organizowane są na naszej uczelni. 
Więcej informacji i zgłoszenia: tel. 22 519 21 70, 22 519 21 75, e-mail: ewelinar@kozminski.edu.pl  

  Bezpłatne zajęcia dla uczniów w języku angielskim 

  • "Effective communication: What lurks in the cellar?" dr Halina Wiśniewska 
  • "The art and science of effective communication" dr Halina Wiśniewska 
  • "21st century communication: opportunities and challenges" dr Halina Wiśniewska
  • "Career on Wall St. or a Garden Patch? Impresions on Success" Marcin Matyja - Success is a word used in different contexts and on many occasions. A discussion seminar on what success is, how we understand it, and whether you can be a man of success growing carrots.
  • "Psychology of Money" Marcin Matyja - Money arouses emotions and affects our behavior in everyday situations. A discussion seminar on juman rationality, its limits, and whether a free product is always the most advantageous choice.
  • "Making Action Movie - 2P move into Battle" Marcin Matyja - A discussion seminar on what price actually is and why it is far more than just the 'amount of money' payable for the goods and services.
  • "Chinese for Advanced" Marcin Matyja - A discussion seminar on why is it so difficult to conduct business in a country with such huge population.
  • "The Causes of Brexit and its Consequences for Europe" Prof. Gawin Rae
  • "Why does James Bond wear Omega - How product placement grab you by the subconscious" dr Krzysztof Chmielewski

  Zajęcia organizowane są na naszej uczelni. 
  Więcej informacji i zgłoszenia: tel. 22 519 22 69, e-mail: danaduda@kozminski.edu.pl