O katedrzeKontaktSkład osobowyDydaktykaBadaniaPublikacje

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH STUDENTÓW STUDIÓW LICENCJACKICH

NA SPECJALNOŚĆ "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ"

O Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie 

Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie powstała z połączenia dwóch katedr, Katedry Przedsiębiorczości i Katedry Etyki Biznesu. Katedry zostały połączone w kwietniu 2017 roku. Katedra Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) była jedną z pierwszych katedr przedsiębiorczości w Polsce. Działała ona praktycznie od samego początku istnienia uczelni, która to pierwotnie nosiła nazwę Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Odzwierciedla to orientację uczelni na kształcenie nie tylko menedżerów, ale również przedsiębiorców. Dlatego Katedra Przedsiębiorczości od zawsze funkcjonowała jako niezależna jednostka organizacyjna, a nie jako zakład lub instytut podlegający Katedrze Zarządzania. Katedra Przedsiębiorczości ALK od najwcześniejszych lat istnienia oferowała studentom kursy poświęcone przedsiębiorczości.

Wraz z upływem lat oferta dydaktyczna ewoluowała dzięki realizacji różnych projektów badawczych. Do jednych z najważniejszych należał prowadzony przez prof. Stefana Kwiatkowskiego międzynarodowy program badawczy poświęcony przedsiębiorczości intelektualnej. Przyczynił się on do stworzenia koncepcji przedsiębiorczości intelektualnej oraz doprowadził do założenia w 1998 roku Katedry Przedsiębiorczości Intelektualnej UNESCO-EOLSS (Encyklopedia Nauk dla Trwałego Rozwoju). Była to pierwsza taka katedra działająca w stałej współpracy z UNESCO. Kolejny kierownik Katedry, prof. ALK dr hab. Jerzy Cieślik jeszcze przed objęciem stanowiska podjął działania mające na celu ułatwienie potencjalnym przedsiębiorcom uruchomienie własnej firmy. W rezultacie w 2006 roku powstał autorski portal edukacyjny ”Przedsiębiorczość dla ambitnych”. Dalszym krokiem była popularyzacja nauki przedsiębiorczości poprzez wymianę doświadczeń wykładowców i szkoleniowców inicjujących programy edukacyjne i szkoleniowe w zakresie ambitnej, innowacyjnej przedsiębiorczości studentów i kadry naukowej z różnych polskich uczelni wyższych. Przyczyniło się to do dużego zaangażowania kierownika Katedry w projekt SEIPA (Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej) i objęcia funkcji koordynatora.

Katedra Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) kontynuowała działalność Centrum Etyki Biznesu, jednostki wspólnej ALK i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, a także wcześniejszego Zespołu Badawczego Etyki Życia Gospodarczego IFIS PAN, we współpracy z Towarzystwem Naukowym Prakseologii (TNP) i IFIS PAN, organizując doroczne konferencje na temat aktualnych problemów etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz prowadząc od roku 1994 comiesięczne Ogólnopolskie Seminarium Etyki w Biznesie, Gospodarce i Zarządzaniu (EBIGOZA) uzupełnione ostatnio o kwestie socjologii działalności gospodarczej. Dowodem międzynarodowego uznania było powierzenie placówce roli gospodarza V Światowego Kongresu Etyki Biznesu organizowanego przez International Society of Business, Economics and Ethics jaki odbył się w 2012 roku w naszej Uczelni.

Odnotować należy publikację akademickiego podręcznika Biznes, etyka, odpowiedzialność, redakcja naukowa Wojciech W. Gasparski, współpraca redakcyjna: Anna Lewicka-Strzałecka, Dariusz Bąk, Bolesław Rok, Julita Sokołowska, PWN, wyróżnionego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne I nagrodą za najlepszy podręcznik z ekonomii wydany w ostatnim okresie.

Obecnie po połączeniu Katedr, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie ALK jeszcze lepiej rozwija swoją ofertę dydaktyczną jak również podejmuje nowe wyzwania badawcze, uczestniczy też w projektach, które są nastawione na bezpośrednie wsparcie polskich przedsiębiorców.

Kontakt 

Katedra Przedsiębiorczości
Bud. B, pok. B-15
Tel: +48 22 519 22 17

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
e-mail: katedraprzedsiebiorczosci@kozminski.edu.pl
lub mwojtyra@kozminski.edu.plSkład osobowy 

 • Prof. ALK, dr hab. Izabela Koładkiewicz – kierownik Katedry Przedsiębiorczości
 • Prof. ALK, dr hab. Jerzy Cieślik
 • Prof. Zbigniew Bochniarz
 • Prof. Wojciech Gasparski
 • Prof. ALK, dr hab. Bolesław Rok
 • Prof. Adriaan van Stel
 • Dr Dariusz Bąk
 • Dr Piotr Kaczmarek-Kurczak
 • Dr Magdalena Krukowska
 • Dr Robert Sroka
 • Dr Dominik Stanny
 • Mgr Maciej Rządca
 • Mgr inż. Marta Wojtyra

 

Dydaktyka 

PRZEDMIOTY W RAMACH OGÓLNEGO KURSU

Przedsiębiorczość dopiero od niedawna jest przedmiotem poważnych studiów i kierunkiem kształcenia profesjonalnego. Jeszcze do niedawna nie przykładano do niej specjalnie dużej wagi uznając, że przedsiębiorczość dotyczy głównie małych firm nastawionych na przetrwanie. Jednak w latach 70tych ubiegłego wieku stało się jasne, że niektórzy przedsiębiorcy o wiele skuteczniej niż profesjonalni menedżerowie wykorzystują szanse tworzone przez nowe technologie i zmiany społeczno-kulturowe i potrafią przekuć je w dynamiczne, szybko rozwijające się biznesy.  Ogromne sukcesy przedsiębiorców takich jak Michael Dell, Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Zuckenberg, Siergiej Brinn, Larry Page i in. spowodowały nawrót zainteresowania przedsiębiorczością i stały się powodem tworzenia profesjonalnych kursów przedsiębiorczości na uniwersytetach. Dziś w wielu krajach przedsiębiorczość stała się atrakcyjną alternatywą dla pracy w korporacjach, pozwalając na realizację swoich ambicji i stylu życia. Dlatego przedmioty z zakresu przedsiębiorczości coraz częściej uwzględniane w programach nauczania zarządzania, a także stają się podstawą do tworzenia odrębnych, specjalistycznych studiów dedykowanych dla przedsiębiorców.
Grupa przedmiotów ogólnych ma za zadanie zapoznać studentów z podstawami wiedzy o przedsiębiorczości w ramach ich kierunku studiów.


PRZEDMIOTY W RAMACH SPECJALIZACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Przedmioty w ramach specjalności „Przedsiębiorczość” mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności osobom, chcącym się zajmować profesjonalną przedsiębiorczością. Przedmioty te skoncentrowane są na węższych, specjalistycznych zagadnieniach dotyczących różnych form przedsiębiorczości i mają dostarczyć studentom narzędzi oraz teoretycznych podstaw działania w tych formach przedsiębiorczości.

 

 

Badania 

Współpraca z praktyką gospodarczą

Współpraca z praktyką gospodarczą ma charakter dwustronny. Praktycy biznesu dzielą się
swym doświadczeniem uczestnicząc w wybranych zajęciach prowadzonych przez członków
Katedry Przedsiębiorczości. Członkowie Katedry z kolei prowadzą działalność doradczą
na rzecz początkujących przedsiębiorców i dojrzałych przedsiębiorstw w ramach
konsultacji biznesowych oraz realizowanych projektów.
Projekty zorientowane na współpracę z praktyką gospodarczą:

 • Stołeczne Forum Przedsiębiorczości, 2012 – 2014, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych, 2011 – 2013, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu – 2009-2011, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 • INNOVATOR – 2007-2009, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
 • Jak uruchomić własny biznes – 2006-2007, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego


Współpraca międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa jest skoncentrowana wokół takich obszarów jak: przedsiębiorczość
lokalna, przedsiębiorczość dynamiczna, przedsiębiorczość rodzinna, międzynarodowe
porównania aktywności przedsiębiorczej, przedsiębiorczość międzynarodowa. W
ramach tych obszarów nawiązano współpracę m.in. z:

 • Prof. Thomas Lyons , Baruch College, New York – sieci przedsiębiorców, przedsiębiorczość lokalnych społeczności
 • Prof. Lex van Teffelen, Research Center for Innovation & Business, HU Business School Utrecht – biznes transfer
 • Prof. Dianne Welsh, University of North Carolina Greensboro – firmy rodzinne, przedsiębiorczość międzynarodowa
 • Prof. Andre van Stel – Erasmus University - Dutch Institute for Entrepreneurship – poziom aktywności przedsiębiorczej – porównanie międzynarodowe

Ponadto Katedra Przedsiębiorczości i Centrum Przedsiębiorczości reprezentują Akademię
Leona Koźmińskiego w ramach współpracy z międzynarodową organizacją TRANSEO
(European Association for SME Transfer)

Publikacje 

Ważniejsze publikacje książkowe pracowników Katedry Przedsiębiorczości:

Koładkiewicz, J. (2015). System nadzoru w firmie rodzinnej: doświadczenia polskie i
światowe.
Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Cieślik, J. (2014). Przedsiębiorczość, polityka, rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie
SEDNO

Cieślik, J., Koładkiewicz I. (2014). Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w aglomeracjach
miejskich. Narzędzia i instrumenty współpracy jednostek samorządu terytorialnego
ze społecznością przedsiębiorców na poziomie lokalnym.
Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Koładkiewicz, I., Cieślik J. (red.) (2014). Shaping Local Business Communities: the International
Conference "Entrepreneurial Cities" Proceedings.
Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Koładkiewicz, I. (2013). Rady nadzorcze. Dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia
polskie i zagraniczne.
Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Cieślik, J. (2011). Internacjonalizacja młodych i innowacyjnych firm. Warszawa: Polska
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Koładkiewicz, I., Cieślik, J. (red.) (2011). Aktywność eksportowa małych i średnich
przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków.
Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Cieślik, J. (2008). Przedsiębiorczość dla ambitnych: Jak uruchomić własny biznes. Warszawa:
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Gudkova, S. (2008). Rozwój małych przedsiębiorstw: wiedza, sieci osobistych powiązań,
proces uczenia się.
Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kwiatkowski, S. (red.) (2006). Dobra Gospodarka. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im.
Leona Koźmińskiego.

Kwiatkowski, S., Kamiński, B. M. (red.) (2006). Knowledge café for intellectual entrepreneurship. Wiedza, przedsiębiorczość, bogactwo. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ
im. Leona Koźmińskiego.

Kwiatkowski, S. (red.) (2005). Knowledge café for intellectual entrepreneurship and
courage to act.
Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.

Kwiatkowski, S. (red.) (2004). Knowledge café for intellectual entrepreneurship through
or against institutions.
Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.

Kwiatkowski, S. (red.) (2003). Knowledge café for intellectual entrepreneurship through
higher education.
Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego.

Ważniejsze publikacje książkowe z zakresu Etyki Biznesu:

Akerlof, G.A., Shiller, R.J., (2017), Złapać frajera: Ekonomia manipulacji i oszustwa, tłum. Zbigniew Matkowski, Polskie Towarzystwa Ekonomiczne, Warszawa.

Aldred, J., (2009), The Skeptical Economist: Revealing the Ethics Inside Economics, Earthscan, London – Sterling, VA.

Bogle, J.C. (2009), Dość: Prawdziwe miary bogactwa, biznesu i życia, tłum. A. Gąsior-Niemiec, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.

De Arruda, M.C., Rok, B,  red., (2016), Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World, Berlin: Springer International.

DeMartino, G. F., (2011), The Economist’s Oath: On the Need for and Content of Professional Economic Ethics, Oxford University Press

Dietl, J. i Gasparski, W., red., (1997), Etyka biznesu, PWN, Warszawa.

Fryzel, B., red., The True Value of CSR: Corporate Identity and Stakeholder Perceptions, Palgrave, New York, s. 49-62

Gasparski W. (2003), Decyzje i etyka w lobbingu i biznesie, Warszawa: WSPiZ im. L. Koźmińskiego.

Gasparski, W., red., (2008), Responsible Management Education, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Gasparski, W.W., Ryan, L.W., CSV, red., (1996), Human Action in Business: Praxiological and Ethical Dimensions, Transaction Publishers, New Brunswick (USA)-London (UK).

Gasparski, W., Jabłońska-Bonca, J., red., (2009), Biznes, prawo, etyka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Gasparski, W.W., Ryan, L.W., CSV, S. Kwiatkowski, red., (2011), Entrepreneurship: Values and Responsibility, Transaction Publishers, New Brunswick (USA) – London (UK)

Gasparski, W. i Rok, B., red., (2010), Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej, Poltext, Warszawa.

Gasparski, W. i in., red., (2013), Biznes, etyka, odpowiedzialność, PWN, Warszawa.

Kamiński, R., Sójka, J., red., (2013), Ekonomiczne i etyczne aspekty kryzysu gospodarczego, PTE, Poznań.

Kaptein M. (1998), Ethics Management: Auditing and Developing the Ethical Content of Organizations, Dordrecht: Kluwer.

Kawalec, P., Wierzchosławski, R. P., red., (2015), Social Responsibilty and Science in Innovation Economy, KUL, Lublin.

Klimczak B. (1997), Etyczne otoczenie rynku kapitałowego, AE we Wrocławiu

Klimczak B. (2006), Etyka gospodarcza, AE we Wrocławiu

Kuraszko, I., red., (2014), Etyka przywództwa: Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.

Lewicka-Strzalecka, A., (2011), Nędza korupcji, Salwator, Kraków.

Mączyńska, E. Sójka, J., red., (2017), Etyka i ekonomia: W stronę nowego paradygmatu, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa,

Rok, B. (2013), Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu, Poltext, Warszawa.

Rok, B.,  Strumińska-Kutra, M., Pańków, W., Woźniczko, J, (2010), Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Sandel, M., (2012), Czego nie można kupić za pieniądze: Moralne granice rynku, tłum. A. Chromik i T. Sikora, Kurhaus, Warszawa.

Smith, N.C., Lenssen, G., red., (2009), Odpowiedzialność biznesu: Teoria i praktyka, Studio Emka, Warszawa.

Strumińska-Kutra, M., Rok, B., red., (2016), Innowacje w miejscu pracy, Poltext, Warszawa

Szulczewski, G., red., (2011), Etyka biznesu w perspektywie humanistycznej, SGH, Warszawa.

Do góry