Akademia Leona Koźmińskiego, 
Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

zapraszają na

SPECJALNĄ JUBILEUSZOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
"W POSZUKIWANIU LEPSZEGO ŚWIATA - EKONOMIA I POLITYKA"

28-29 stycznia 2019 r.

Wydarzenie odbędzie się w Auli Leona Koźmińskiego w budynku C

RELACJA ONLINE

28 stycznia 2019, poniedziałek - WORLD DAY

Cykl debat z udziałem wybitnych ekonomistów z kilkunastu krajów, współautorów specjalnego wydania ACTA OECONOMICA (Vol. 69, Special Issue 1): Grzegorz W. Kolodko turns 70

Dyskusje dotyczyć będą uwarunkowań i strategii rozwoju gospodarczego, dalszych losów globalizacji, polityki fiskalnej i monetarnej, metodologii współczesnej ekonomii oraz chińskiego modelu rozwoju.

Główny wykład (keynote speech) wygłosi prof. Justin Yifu Lin, były Wiceprezydent ds. Rozwoju i Główny Ekonomista Banku Światowego. 

Szczegółowy program dnia
Chętnych do uczestnictwa w konferencji prosimy o uprzednią rejestrację. Formularz dostępny jest tutaj

29 stycznia 2019, wtorek - DZIEŃ POLSKI

W gronie czołowych polskich ekonomistów, współautorów opublikowanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN książki pod redakcją prof. Elżbiety Mączyńskiej pt. "Ekonomia i polityka. Wokół teorii gospodarczej Grzegorza W. Kołodko", dyskutować będziemy o najważniejszych wyzwaniach współczesnej ekonomii i polityki, uwarunkowaniach i perspektywach gospodarki światowej, kondycji i ewolucji Unii Europejskiej oraz szansach i zagrożeniach stojących przed polską gospodarkę.  

Szczegółowy program dnia
Chętnych do uczestnictwa w konferencji prosimy o uprzednią rejestrację. Formularz dostępny jest tutaj.

 

ORGANIZATOR:  WSPÓŁORGANIZATORZY:
PATRON: PARTNER GŁÓWNY: PARTNER: SPONSOR:

Rejestracja jest otwarta do 20.01. Po tym terminie prosimy o kontakt na konferencje@kozminski.edu.pl