Katedra Zarządzania Jakością 

Zespół Katedry 

 

 

Kontakt: 

Katedra Zarządzania Jakością
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa
e-mail: myszewki@kozminski.edu.pl

 

 

Program działalności Katedry Zarządzania Jakością

Misja katedry: dbałość o jakość 

Wizja katedry: jednostka, która wnosi istotną wartość dodaną do działalności dydaktycznej i naukowej ALK; znaczący uczestnik procesów rozwoju ALK

Wartości: 8 Zasad Zarządzania Jakością

 1. Orientacja na klienta.
 2. Przywództwo.
 3. Zaangażowanie ludzi.
 4. Podejście procesowe.
 5. Podejście systemowe do zarządzania.
 6. Ciągłe doskonalenie.
 7. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów.
 8. Wzajemnie korzystne powiązania z dostawcami

Kierunki działania:

 

 1. Prowadzenie działalności dydaktycznej
 2. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi ALK w zakresie doskonalenia działalności
 3. Prowadzenie prac badawczych z zakresu zarządzania jakością
 4. Przygotowanie publikacji
 5. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi
 6. Promocja jakości na terenie ALK

Program realizujemy w zespole: prof. dr hab. Krystyna Cholewicka Goździk i dr hab. Jan M. Myszewski