"Pojawienie się teorii systemów stanowiło rewolucję w nauce, ponieważ doprowadziło do zasadniczej zmiany teoretycznego układu odniesienia i sposobu postrzegania przez badaczy obiektów i procesów
będących przedmiotem badań.”

 

 ~Ludwig von Bertalanffy, "Ogólna teoria systemów"

 

We współczesnym świecie wszystko zmienia się coraz szybciej,  jednocześnie każdy z nas jest częścią większego systemu: rodziny, firmy, organizacji, społeczności. Nieustannie mierzymy się z ciągle zmieniającymi się wymaganiami otoczenia oraz osób, od których bezpośrednio zależymy i osób zależnych od nas. Szybkie tempo zmian i wysokie wymagania powodują stres oraz niepewność przyszłości.

 

Aby lepiej dostrzec złożoność systemów oraz zrozumieć skomplikowane procesy, które w nich zachodzą, warto skorzystać z systemowego podejścia w coachingu. To właśnie ono umożliwia pogłębioną analizę i przeprowadzanie kompleksowych zmian. Dzięki niemu możliwie jest znalezienie rozwiązań uwzględniających wszystkie czynniki mające wpływ na daną sytuację.
Na konferencji przedstawiona zostanie szeroka gama systemowych podejść w coachingu oraz ich zastosowań w dzisiejszym skomplikowanym i szybko zmieniającym się świecie.

 

 

IX Międzynarodowa Naukowa Konferencja Coachingu odbędzie się pod hasłem:

 

 

COACHING JAKO NARZĘDZIE SYSTEMOWEJ ZMIANY

 

Obszary tematyczne to:

 

-Turkusowe organizacje i samoorganizujące się zespoły a coaching

-Coaching grupowy oraz coaching zespołowy i ich rola w systemowych zmianach w organizacji

-Leadership i zarządzanie w świecie VUCA a coaching

-Nowe trendy w systemowym podejściu w coachingu - jak zmienia się coaching w zmieniającym się świecie

-Motywacja i motywowanie w procesie systemowej zmiany w organizacji

-Od ja do ekosystemu - U.LAB

-Coaching jako narzędzie wspierania innowacyjności

-Jednostka jako system, metody pracy z systemami klienta

 

 

Konferencja odbędzie się w dniach

27 - 28 kwietnia 2018 roku

w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie

 


Serdecznie zapraszamy coachów, trenerów i mentorów, ekspertów HR, HR-biznes partnerów i managerów oraz wszystkie osoby zainteresowane coachingiem oraz rozwojem osobistym. Podczas konferencji, jak co roku, będzie można spotkać inspirujących mówców - wyjątkowych ludzi, autorów książek, twórców coachingowych modeli i narzędzi, mentorów i superwizorów oraz coachów-praktyków zajmujących się systemowymi podejściami w coachingu i zarządzaniu.


Podczas konferencji odbędą się sesje plenarne i warsztaty z wybitnymi gośćmi zagranicznymi oraz wiele warsztatów i wystąpień prowadzonych przez polskich i międzynarodowych ekspertów: coachów, mentorów i superwizorów.


GALERIA ZDJĘĆ Z KONFERENCJI


PROGRAM KONFERENCJI

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

Ceny za udział w konferencji, nr konta, dane kontaktowe i harmonogramy – wszystkie informacje widoczne po kliknięciu w poniższe formularze zgłoszeniowe:

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA PRELEGENTA

INFORMACJE I WYTYCZNE DOTYCZĄCE PUBLIKACJI KONFERENCYJNEJ

OPŁATY

OFERTA HOTELI ​DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

MIĘDZYNARODOWI EKSPERCI KONFERENCJI: 

Prof. Jonathan Passmore

Jonathan Passmore jest uznanym na całym świecie psychologiem, profesorem psychologii na University of Evora w Portugalii oraz dyrektorem w Henley Centre for Coaching (Henley Business School). Posiada pięć stopni naukowych, w tym MBA i doktorat z zakresu psychologii pracy. Jego praca doktorska dotyczyła relacji coachingowych i zachowań, a obecne zainteresowania badawcze obejmują m. in. superwizję i etykę w coachingu, neuronaukę w coachingu, ocenę wpływu coacha oraz kompetencje coachingowe. Wydał wiele publikacji, m. in. 30 książek, w tym „Excellence in Coaching” i „Mastery in Coaching”, ponad 140 artykułów naukowych i rozdziałów książek oraz przemawiał na konferencjach na całym świecie. Jest redaktorem serii podręczników na temat psychologii pracy wydawnictwa Wiley- Blackwell.

Za swoją pracę otrzymał wiele nagród, wśród nich Association for Coaching Global Award (2010), British Psychological Society Coaching Research Award (2012), Association for Business Psychology Chairman’s Award for Excellence (2015) oraz British Psychological Society Award for Distinguished Contribution to Coaching (2017).

Jonathan pełnił szereg funkcji zarządczych oraz pracował dla międzynarodowych firm konsultingowych, w tym Pricewaterhouse Coopers oraz IBM Business Consulting. W ostatnim czasie był dyrektorem zarządzającym Embrion - firmy konsultingowej zajmującej się psychologią, w której pracował z klientami, takimi jak Technip i HSBC. Doradzał też profesjonalistom w organizacjach, m.in. Institute for Leadership and Management oraz European Mentoring and Coaching Council (EMCC).

Prof. Peter Hawkins

Peter Hawkins jest profesorem w Henley Business School, prezesem Renewal Associates, a także założycielem i emerytowanym przewodniczącym Bath Consultancy Group, przewodniczącym Metaco South Africa oraz Honorowym Przewodniczącym Academy of Executive Coaching and APECS. Jest wiodącym konsultantem, pisarzem i badaczem w dziedzinie przywództwa oraz rozwoju przywództwa, a także międzynarodowym ekspertem w zakresie zespołów wykonawczych, systemowego coachingu zespołowego i superwizji coachingowej. Ostatnio kierował dużym międzynarodowym projektem badawczym na temat “Przywództwa jutra i koniecznej rewolucji w rozwoju współczesnego przywództwa” w Henley Business School i zakończył pisanie drugiej edycji książki “Leadership Team Coaching in Practice”, która zostanie opublikowana w lipcu 2018 r.

W ciągu ostatnich 35 lat współpracował z wieloma wiodącymi firmami na całym świecie, współtworzył i wspierał duże projekty zmian i przekształceń organizacyjnych, a także coachował zarządy firm i zespoły kierownicze. Pomógł wielu kierowniczym zespołom wyższego szczebla w opracowaniu ich wizji, wartości i strategii na przyszłość, zarówno w firmach komercyjnych, sektorze publicznym, szkolnictwie wyższym, jak i dużych organizacjach usługowych.

Obecnie występuje jako główny mówca, prowadzi międzynarodowe webinary i szkolenia indywidualne w wielu częściach świata, na takie tematy, jak: zarządzanie w świecie VUCA, przywództwo jutra i konieczna rewolucja w rozwoju współczesnego przywództwa, systemowy coaching zespołowy, coaching własnego zespołu w celu osiągnięcia wysokiej wydajności i zbudowania wartości, tworzenie kultury coachingowej, superwizja coachingowa.

Jest autorem kilku bestsellerowych książek, w tym “Leadership Team Coaching in Practice” (2014, 2018), “Leadership Team Coaching” (2011, 2014, 2017), “Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy: Supervision, Skills and Development” (wraz z Nickiem Smithem, 2013), “Creating a Coaching Culture” (2012), “The Wise Fool’s Guide to Leadership” (2005) oraz “Supervision in the Helping Professions” (wraz z Robinem Shohetem, 1989, 2000, 2006, 2012).

Jest profesorem wizytującym na University of Bath, School of Management oraz Oxford Brookes University School of Management. Jest prezesem i członkiem zarządu wielu małych firm oraz organizacji charytatywnych.

Zobacz, jak Peter opowiada o pięciu kluczowych cechach zespołów osiągających wysokie wyniki: www.youtube.co<wbr />m/watch?v=a81GDxAMnp8

POLSCY EKSPERCI KONFERENCJI: 

Dr Katarzyna Pilipczuk

Akredytowany trener coachingu International Coaching Community. Certyfikowany Business Coach ICC oraz Analytic-Network Coaching. Superwizor ICC. Akredytowany Superwizor i Coach w Izbie Coachingu. Konsultant Rozwoju Organizacyjnego FCODC. Trener, mentor, doradca biznesu. Doświadczony manager, przez 20 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w branży chemicznej, finansowej, konsultingowej. Wieloletni wykładowca MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, członek zespołu Centrum Coachingu ALK. Od wielu lat wykładowca coachingu w Uniwersytecie Humanistycznym SWPS. Autorka licznych publikacji o coachingu, w tym dwóch książek wydanych pod red. Life coaching oraz Systemowe myślenie w coachingu.

Uczyła się i nadal uczy od najlepszych na świecie: Dilts, Gilligan, Popielski, Boldstad, Sissons, O’Connor. Od 2016 roku wraz z Piotrem Pilipczukiem prowadzi Holistyczną Szkołę Coachingu International Coaching Community oraz firmę Values TEAM szerząc ideę budowania wartościowych organizacji. W Values TEAM jest Dyrektorem Programowym i odpowiada za merytoryczne przygotowanie realizowanych projektów. Doktor nauk humanistycznych.

 

 

Piotr Pilipczuk

Akredytowany trener coachingu International Coaching Community. Twórca i właściciel pierwszej w Polsce Międzynarodowej Holistycznej Szkoły Coachingu -International Coaching Community. International Coaching Community na całym świecie liczy 12 000 coachów, Szkoła w Polsce dotychczas wykształciła i certyfikowała około 1400 coachów. Nauczyciel coachingu wielu osobowości coachingu w Polsce. Pomysłodawca i twórca Izby Coachingu w Polsce. Członek Rady Grandparentingowej Izby Coachingu. Akredytowany Superwizor i Coach Izby Coachingu. Master of art NLP. Executive coach, trener, mentor, doradca biznesu. Wykładowca coachingu w Politechnice Łódzkiej.

Uczył się od wielu nauczycieli na całym świecie, w tym m.in.
- Myślenie Systemowe (J. O’connor, I. Rudzińska)
- Executive and Team Coaching (J. O’Connor, A. Lages - O’Connor)
- Podróż Bohatera i Generatywne Ja (S. Gilligan)
- Flowe of Life (Tom de Winter)
- Myślenie Systemowe w coachingu (J. O’Connor, A. Lages - O’Connor)
- Zen of Coaching (R. Bolstad)
- Coaching prowokatywny (N. Höfner)
A to tylko niewielka część wielu lat nauki.

Autor licznych artykułów o coachingu oraz książki „Współczesna mitologia coachingu. 70 prawdziwych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytań”. Na co dzień Prezes firmy Values TEAM w której, poza coachingiem, szerzy ideę budowania wartościowych organizacji i rozmawiania o wartościach. Doradca, coach i mentor osób zarządzających w dużych międzynarodowych organizacjach.

Mirosława Huflejt-Łukasik

Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Twórczyni metody kompleksowych usług dla firm  Multi-Level Concept oraz Szkoły Coachingu I Pracy z Grupami MLC.  Założycielka i prezes CC Innovation. 

Senior Coach i superwizor The European Coaching Federation (EuCF). Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu. Członek prezydium Izby Coachingu w latach 2014-2017. Laureatka nagrody „Skrzydła za dbałość o standardy coachingu ” przyznanej przez środowisko coachów – Stowarzyszenie Coachów Polskich, Izbę Coachingu, ICF, EMCC.

 

 

Zobacz wydarzenie na Facebook'u

 

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Piotr Baron

dr Lidia D. Czarkowska

dr Marzena Major

mgr Agnieszka Zawadzka

 

Komitet Organizacyjny

mgr Agnieszka Zawadzka

mgr Paulina Kwiatkowska-Chylińska

mgr Ewa Skowrońska

lek. med. Grzegorz Bora

lek. med. Małgorzata Bora

mgr Piotr Barański

mgr Lidia Lalak

mgr Agnieszka Bazyluk

lek. med. Iwona Gołębiowska

KONTAKT: 

p.o. Dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu ALK


 

 

mgr Agnieszka Zawadzka

agnieszkazawadzka@kozminski.edu.pl

tel. +48 668 156 731

 

 

 

 

     PARTNERZY MERYTORYCZNI

     PATRONI MEDIALNI

      

     PARTNERZY