Menedżer w Przemyśle 4.0 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

O STUDIACH 

Szanowni Państwo


Transformacja cyfrowa znacząco wpływa na otoczenie biznesowe wymuszając zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Aby utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku firmy muszą sprawnie dostosowywać swoje działania starając się dynamicznie i sprawnie odpowiadać na potrzeby rynku. W szczególności w sektorze przemysłowym pojawiają się coraz bardziej złożone wyzwania zarówno w obszarze technologicznym, produkcyjnym jak i biznesowym. Odpowiedzią na te zmiany jest idea Przemysłu 4.0, określana również jako czwarta rewolucja przemysłowa.
Koncepcja Przemysłu 4.0 określa zmiany spowodowane przez rozwój technologii cyfrowych, które powodują głęboką cyfryzację łańcucha wartości, modeli biznesowych oraz produktów i usług. Jest to odpowiedź na coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów oraz reorientację produkcji masowej na spersonalizowaną, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów zbliżonych do produkcji masowej. Jest to możliwe przez zastosowanie nowatorskich rozwiązań na liniach produkcyjnych oraz znaczące zmiany w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.
Czwarta rewolucja przemysłowa dotyka przemian w całym obszarze działalności firmy, dlatego nie wystarczy wprowadzać wyłącznie technologicznych zmian, a konieczne jest wdrożenie dobrze przygotowanej strategii cyfryzacji. Kluczowym elementem procesu transformacji jest lider, który zarządza tą zmianą rozumiejąc zarówno możliwości i korzyści jakie daje Przemysł 4.0, ale również zna specyfikę i realia przedsiębiorstwa.
Studia Manager Przemysłu 4.0 zostały przygotowane z myślą o liderach transformacji cyfrowej w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Opracowany program opiera się na doświadczeniach i wiedzy międzynarodowych ekspertów i praktyków nowoczesnego przemysłu. Nastawiony jest na przekazanie uczestnikom maksymalnej porcji wiedzy o najnowszych rozwiązaniach w przemyśle, ale przede wszystkim kompetencji związanych z zarządzaniem i wdrażaniem skutecznych strategii cyfryzacji w czasach czwartej rewolucji przemysłowej. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów oraz z wykorzystaniem najnowszych polskich i międzynarodowych studiów przypadków. Prowadzący zajęcia to wieloletni praktycy, doświadczeni managerowie i inżynierowie czołowych firm przemysłowych oraz specjaliści w dziedzinie cyfryzacji. Dzięki tym studiom możliwe będzie nie tylko skuteczne wdrożenie idei Industry 4.0 ale zdobycie jednych z najbardziej pożądanych kompetencji na rynku pracy.

 
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z unikatową na skalę Polski ofertą studiów podyplomowych Manager Przemysłu 4.0. W szczególności zachęcamy do przeanalizowania tematyki zajęć, form ich prowadzenia, sylwetek prowadzących oraz firm, których przedstawiciele współpracują z nami jako wykładowcy.

Do zobaczenia na zajęciach!


Prof. Grzegorz Mazurek

Mgr inż. Katarzyna Nosalska

Opiekunowie merytoryczni studiów

CEL STUDIÓW 

Głównym celem realizowanym w ramach podyplomowych studiów Manager Przemysłu 4.0 jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnego, kompleksowego oraz praktycznego know-how dotyczącego rozwiązań cyfrowych wykorzystywanych w przemyśle oraz doskonalenie kompetencji managerskich kluczowych do wdrażania strategii cyfryzacji.
 
Połączenie kompetencji uznanych praktyków oraz wykładowców ALK posiadających wieloletnie doświadczenia w cyfrowym biznesie, pozwoliło przygotować program, którego ukończenie gwarantuje biegłe poruszanie się w tematyce Przemysłu 4.0 zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Obok świetnego zespołu prowadzących, unikatową przewagą studiów jest realizacja wielu zajęć w modelu warsztatów.

CO NAS WYRÓŻNIA?  

  • 184 godziny praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych
  • blisko 50% zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów (zobacz program studiów),
  • prowadzący zajęcia to uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem w przemyśle i cyfrowym biznesie, znakomici praktycy i managerowie reprezentujący znane marki technologiczne i przemysłowe (zobacz sylwetki prowadzących),
  • zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach, laboratoriach komputerowych czy bibliotece z dostępem do szeregu specjalistycznych baz danych tj. EBSCO, Emerald czy ProQuest.
  • dostęp do unikatowych materiałów - w tym zasobów "Financial Times"

ADRESACI STUDIÓW 

Studia kierowane są do:

  • menedżerów średniego i niższego szczebla w organizacji, aspirujących do roli Digital Transformation Officer (DTO) czy Chief Digital Officer (CDO), Managera ds. wdrożeń Przemysłu 4.0
  • Inżynierów rozwijających karierę w nowych realiach czwartej rewolucji przemysłowej
  • Właścicieli firm i managerów zarządzających chcących wdrażać koncepcje cyfrowej transformacji w zarządzaniu, organizacji, produkcji, marketingu, sprzedaży, HR
  • Pracowników polskich przedsiębiorstw produkcyjnych stojących przed wyzwaniami transformacji cyfrowej w przemyśle
  • Słuchacze nabywają specjalistyczną wiedzę (know) oraz umiejętności jej wykorzystania (how).

Program >>>Prowadzący >>>Zasady naboru >>>Opłaty >>> Zobacz także >>>