Projekt INVENTORUM - Zapytanie ofertowe Moderowanie panelu ekspertów 

           

 

Akademia Leona Koźmińskiego

Zapytanie ofertowe
Moderowanie panelu ekspertów w ramach projektu: Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym „Inventorum”.

1. Tło

Panel ekspertów jest powołany na potrzeby realizacji projektu INVENTORUM, realizowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Akademia  odpowiada za wyodrębnienie wskaźników adekwatnych do potrzeb rynku, na podstawie których zostanie stworzony model, który wykorzystując najnowszą technologię ma wyszukiwać w Internecie dane o przedsiębiorstwach i jednostkach badawczych, skupiając się przede wszystkim na tych najbardziej innowacyjnych.
Do udziału w panelu zostali zaproszeni przedsiębiorcy, osoby tworzące rozwiązania technologiczne, naukowcy korzystający z pomocy jednostek badawczych w realizacji swoich projektów. W czasie trwania panelu zaproszeni eksperci poproszeni zostaną o zaopiniowanie wskaźników modelu, który ma pozwolić na łączenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi wskazując pola działalności tych organizacji.

2. Zleceniodawca

Akademia Leona Koźmińskiego
Ul. Jagiellońska 59
01-310 Warszawa

3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest moderowanie paneli ekspertów:

 • moderowanie czterogodzinnych paneli ekspertów
 • wszystkie materiały sporządzone przez moderatora powinny zostać oznaczone zgodnie z ,,Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”;
 • całkowita liczba godzin przewidziana na organizację jednego panelu wynosi ok. 4 godz.;
 • przewidziane są 3 panele eksperckie, zleceniodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby paneli;
 • wszystkie spotkania konsultacyjne powinno odbyć się przy wykorzystaniu aktywnych metod konsultacji.

Zamawiający zapewnienia:

 • salę na spotkania wyposażone w odpowiednie sprzęty (laptop, rzutnik multimedialny, ekran, nagłośnienie w razie potrzeby);
 • catering;
 • powielenie potrzebnych materiałów na spotkania konsultacyjne.

4. Oferta

Odpowiedź na zapytanie ofertowe powinna zawierać:

 • cenę brutto  za przeprowadzenie panelu;
 • CV moderatora.

5. Kryteria wyboru

Kryteria wyboru:

 • dostępność;
 • cena.

6. Termin realizacji

Panel ekspercki – czerwiec 2014 r. oraz 3 kwartał 2014 roku. Proponowane terminy mogą ulec zmianie. Terminy i godziny konsultacji zostaną ostatecznie ustalone z Zamawiającym.

7. Termin składania ofert

Oferty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail aslawska@kozminski.edu.pl w terminie do 22 czerwca 2014 r. z dopiskiem Moderator – oferta.

8. Kontakt

Wszelkich informacji udziela – Agnieszka Sławska, e-mail: aslawska@kozminski.edu.pl. Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość”