Projekt INVENTORUM 

           

 

Miło nam poinformować o przyznaniu finansowania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji oraz Akademii Leona Koźmińskiego na realizację projektu badawczego pod tytułem: Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym “Inventorum”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość”.
Lider projektu: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Opis projektu:

Tytuł projektu: Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym “Inventorum”
Czas trwania: 1 marca 2014 – 30 listopada 2015
Budżet: 7 300 120,00 zł, budżet części realizowanej przez ALK:  259 200 zł
Źródło finansowania: Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym “Inventorum” – projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych nauki w postaci cyfrowej

Celem Projektu jest utworzenie infrastruktury informatycznej, ułatwiającej współpracę gospodarki z nauką poprzez identyfikację potrzeb przedsiębiorstw w zakresie innowacji wymagających prac B+R. Opracowane zostaną systemy informatyczne, które będą pozyskiwały dane z różnych źródeł, wydobywały z nich informacje a następnie wytwarzały wiedzę, która będzie przydatna środowisku naukowemu w zrozumieniu procesów zachodzących w innowacyjnej gospodarce i odpowiedniego planowania prac badawczych. Zasadność tego celu wynika wprost z analizy barier dobrej współpracy nauki i przemysłu, a także przeszkód w znajdowaniu zastosowań w gospodarce wyników prac badawczo rozwojowych.

Rezultatem Projektu będzie Ogólnopolska platforma informacyjna o potencjale innowacyjnym „Inventorum” składająca się z następujących elementów:

  • Platforma informacji o przedsiębiorstwach innowacyjnych – inteligentny system gromadzenia danych o przedsiębiorstwach innowacyjnych dla prognozowania potrzeb współpracy ze sferą B+R;
  • Platforma informacji o kapitale intelektualnym przedsiębiorstw – inteligentny system służący ocenie kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach wraz z modelami oceny kapitału intelektualnego;
  • Platforma informacji o ekspertach i recenzentach – baza informacji o ekspertach / recenzentach dla potrzeb przemysłu i nauki;
  • Platforma informacji o konferencjach – baza informacji o konferencjach naukowych wraz z narzędziami do automatycznego pozyskiwania danych, przeznaczona zarówno dla innowacyjnych przedsiębiorstw, jak i pracowników sektora B+R;
  • Platforma informacji o rynkach dla innowacyjnych produktów – baza informacji o rynkach dla innowacyjnych produktów powstających przy udziale nauki, w tym o istniejących ograniczeniach związanych z ochroną własności intelektualnej;
  • Aplikacje analityczne w oparciu o hurtownię danych i rozwiązania własne – w tworzonych systemach wykorzystywane będzie rozproszone przetwarzanie równoległe oraz metody uczenia maszynowego. Pozwoli to na wykrywanie trendów, sieci powiązań oraz opis profili zespołów naukowych i innowacyjnych przedsiębiorstw.

Realizacja Ogólnopolskiej platformy informacyjnej o potencjale innowacyjnym „Inventorum” wpłynie na rozwój polskiej nauki i gospodarki, w szczególności w zakresie wzrostu konkurencyjności polskiej nauki oraz w zakresie zwiększenia roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Założenia Projektu są, w szczególności, zgodne z celami Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt zakłada stworzenie i prowadzenie bazy danych zawierającej informacje o wynikach i warunkach dostępu przedsiębiorców do wyników projektów badawczych. Rezultaty projektu zapewnią środowisku naukowemu stały i bezpieczny dostęp do cyfrowych zasobów informacyjnych.

 

Zapytanie ofertowe - Moderowanie panelu ekspertów

Zapytanie ofertowe - Catering podczas panelu ekspertów

Informacja o naborze ekspertów do I panelu eksperckiego

Informacja o naborze ekspertów do II panelu eksperckiego