ZGŁOSZENIA REFERATÓW 

KONTAKT

Wanda Widziszewska
wandaw@kozminski.edu.pl

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59 03-130 Warszawa

KATEDRA ETYKI BIZNESU oraz

CENTRUM ETYKI BIZNESU i INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Szanowni Państwo,

Etyka biznesu, jako dyscyplina zajmująca się moralnym kontekstem gospodarowania i zarządzania, wciąż kształtuje swoje uwarunkowania przedmiotowe i metodologiczne. Poza obszarem teoretycznych dociekań musi liczyć się ze społecznym wymogiem praktycznego wykorzystania jej owoców. Wymóg ten jest tym silniejszy, im częściej mamy do czynienia z sytuacjami kryzysowymi lub medialnie nośnymi przypadkami nadużyć. Podejmowane działania przybierają postać akademickich kursów etyki biznesu i społecznej odpowiedzialności biznesu. Są także realizowane w formie programów etycznych wpisanych w struktury zarządzania w firmach.

Wyłaniają się tu następujące obszary zagadnień:

  • Jakie są prognozy (nowe obszary eksploracji) dla rozwoju etyki biznesu?
  • Jaka jest relacja miedzy wymiarem teoretycznym a praktycznym etyki biznesu?
  • Na jakie problemy napotyka edukacja etyczna w firmach?
  • Etyka zarządzania czy zarządzanie etyką w firmie?
  • Jakie elementy programów etycznych w firmach są najbardziej efektywne?
  • Jaka jest zależność między etyką biznesu a innowacyjnością społeczną firmy?

 

Poszukując odpowiedzi na powyższe pytania zapraszamy Państwa do udziału w konferencji:

 

ETYKA BIZNESU – INWENCJE I INNOWACJE

10 grudnia 2014r.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli świata akademickiego oraz reprezentantów firm.

Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń zaowocuje nowymi pomysłami i przyczyni się do rozwoju dyscypliny tak w wymiarze teoretycznym, jak i obszarze rozwiązań praktycznych.

Zgłoszenia i streszczenia (abstrakty) prosimy przesyłać do 31 października 2014 r.

 

 


Prof. dr hab. Wojciech Gasparski