ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników  

 

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest w formie naboru zgłoszeń od potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu do dnia 31.08.2014 r.

1

Wypełnij formularz i dopełnij formalności

2

Spotkaj się z naszym doradcą zawodowym

3

Weź bezpłatny udział w cyklu szkoleń

4

Jesteś przedsiębiorczy, kreatywny zorganizowany i wytrwale dążysz do celu? Witaj w etapie 4

Informacje o rekrutacji 

Oferujemy cykl szkoleń indywidualnie dopasowanych do profili uczestników/uczestniczek (trzy dni szkoleniowe) poprzedzony diagnozą kompetencji zawodowych przy użyciu innowacyjnego testu oraz spotkanie z doradcą zawodowym/coachem.

Osoby, które w teście kompetencji zawodowych osiągną wysokie wyniki w zakresie przedsiębiorczości zostaną zaproszone do wzięcia udziału w testowaniu:

NAWIGATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który w prosty i przystępny sposób poprowadzi użytkownika przez proces planowania działalności gospodarczej - od koncepcji po przygotowania biznes planu i zarejestrowania firmy.

Za udział w testowaniu NAWIGATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI osoby testujące otrzymają wynagrodzenie - przed przystąpieniem do testowania osoby te zostaną poproszone o złożenie oferty.

Szczegółowe zasady i kryteria rekrutacji zawarte są w Regulaminie Rekrutacji – dokumencie informującym o zasadach, kryteriach i warunkach przeprowadzenia rekrutacji uczestników do Projektu, który polecamy uwadze wszystkich osób zainteresowanych projektem. 

Warunki uczestnictwa:

  • Osoba jest zatrudniona w przedsiębiorstwie z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego
  • Zgłoszenia pracownika do projektu dokonuje pracodawca
  • Uczestnik/uczestniczka w dniu przystąpienia do projektu ma ukończone 50 lat.

 

Do udziału w projekcie pracownik jest delegowany przez pracodawcę. Przełożony zgłasza udział pracownika poprzez formularz on-line. Zgłoszenie pracownika przez przełożonego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez pracodawcę oraz pracownika na udział w projekcie.

Po zakończeniu rekrutacji on-line zostanie wybranych 60 uczestników/uczestniczek projektu. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymają informację pisemną drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu do Projektu, wzywającą do czytelnego podpisania i dostarczenia:

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji należy wypełnić i złożyć w Biurze Projektu Partnera w terminach określonych Regulaminem Rekrutacji.

Po rozstrzygnięciu postępowania kwalifikacyjnego każdy z kandydatów zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o jego wynikach.

Dodatkowych informacji udziela:

  • Marta Leszczyńska

Specjalista ds. obsługi klientów

Biuro Projektu Partnera

e-mail: mleszczynska@kozminski.edu.pl

tel. 22 519 21 05