ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników  

Zakończenie projektu

Z dniem 30 czerwca 2015 r. realizacja projektu "ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników" została zakończona.
Głównym celem projektu było wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie możliwości utrzymania zatrudnienia pracujących osób po 50 roku życia.

W wyniku realizacji projektu powstały trzy innowacyjne produkty:

  •     PORADNIK POLITYKI ZARZĄDZANIA WIEKIEM W MŚP wraz filmem promującym zarządzanie wiekiem i równość szans ze względu na wiek, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet
  •     NARZĘDZIE DIAGNOZUJĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE OSÓB PRACUJĄCYCH 50+ w MŚP
  •     NAWIGATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

 

 

Zapraszamy na spotkania

Mieszkańców województwa mazowieckiego zainteresowanych swoim rozwojem zawodowym, w tym w szczególności osoby po 50. roku życia zapraszamy na spotkania poświęcone m.in. Testowi kompetencji 50+. Podczas spotkań można będzie zasięgnąć wiedzy na jego temat, zadać pytanie ekspertom, dowiedzieć się jak oceniać i wzmacniać swoje zawodowe kompetencje.

Warszawa 21.05, godz. 12.00, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4
Ciechanów 27.05, godz. 15.00, Hotel Korona, ul. Sienkiewicza 70
Radom 3.06, godz. 15.00, Hotel Aviator, ul. Malczewskiego 18
Płock 9.06, godz. 15.00, Hotel Herman, ul. Sienkiewicza 30
Siedlce 16.06, godz. 15.00, Hotel Wersal Siedlecki, ul. Łukowska 74

Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 40 66 100 wew. 29

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

 

Zaproszenie na konferencję

     Szanowni Państwo!

 Akademia Leona Koźmińskiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji

 ACTIV 50+ - pakiet rozwiązań wspierających osoby 50+ na rynku pracy

 13 maja 2015 r.

Warszawa, hotel Sheraton ul. Bolesława Prusa 2, godz. 12:00-14:30


Podczas konferencji zaprezentowany zostanie pakiet rozwiązań wspierających ACTIV 50+, stworzony w partnerstwie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z Akademią Leona Koźmińskiego i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. W skład pakietu ACTIV 50+ wchodzą Test kompetencji 50+, Nawigator przedsiębiorczości oraz Poradnik polityki zarządzania wiekiem.

Chcemy również, aby konferencja  była głosem w dyskusji społecznej dotyczącej niewielkiej aktywności zawodowej osób powyżej 50. roku życia w Polsce. Okazją do tego będą dyskusje panelowe w drugiej części konferencji z udziałem Partnerów projektu oraz przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przedstawicieli pracodawców.

Wydarzenie będzie także okazją do pokazania dobrych przykładów na rynku pracy osób w wieku 50+, zarówno wśród pracodawców, jak i przedsiębiorców, którzy w dojrzałym wieku zdecydowali się na założenie własnej firmy.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką sytuacji na rynku pracy osób po 50. roku życia i chcące uzyskać konkretną wiedzę i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z aktywnością zawodową - pracodawców, pracowników, doradców zawodowych, przedstawicieli działów HR, osoby pozostające bez pracy, psychologów.

W celu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza, zamieszczonego na stronie internetowej www.activ50plus.pl , mailowo, bądź telefonicznie u koordynatora konferencji:

Marta Zielińska, Tel. 22 40 66 100 wew. 29, Mail: zielinska@mcconsultants.pl

Pełny program konferencji wraz z listą prelegentów znajduje się na stronie
www.activ50plus.pl

 

XXXVII posiedzenie RST dla Województwa Mazowieckiego

5 marca 2015  r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego  na XXXVII posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej zaprezentowano produkt finalny projektu innowacyjnego pt. „ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników”. W walidacji wzięli udział wszyscy przedstawiciele partnerów projektu. Przedstawiono proces testowania produktu finalnego na który składa się: Poradnik polityki zarządzania wiekiem w MSP, Test kompetencji ACTIV50+ oraz Nawigator Przedsiębiorczości.

Produkt finalny został zwalidowany pozytywnie otrzymując wysoką ocenę jako opracowany profesjonalnie i bardzo dobrze odpowiadający aktualnym potrzebom poszukiwania nowych, skutecznych metod polityki kadrowej  w MSP wobec starszych wiekiem pracowników/ic.

Podkreślić należy że Produkt finalny ma charakter modułowy i  we wszystkich jego elementach jest dla potencjalnych odbiorców i użytkowników darmowy i dostępny za pośrednictwem większości popularnych przeglądarek internetowych.

Walidacja produktu finalnego

Z końcem stycznia 2014 r., zgodnie z harmonogramem realizacji projektu „ACTIV 50+ – instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników”, produkt finalny został przekazany do walidacji. Oceny produktu finalnego dokonają Regionalne Sieci Tematyczne Województwa Mazowieckiego.

Na produkt finalny składają się trzy sprzężone ze sobą produkty: Poradnik polityki zarządzania wiekiem w MŚP wraz z filmem promującym zarządzanie wiekiem, Narzędzie diagnozujące kompetencje osób pracujących 50+ oraz Nawigator przedsiębiorczości opracowane przez Miasto Stołeczne Warszawę, Akademię Leona Koźmińskiego oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z wypracowanymi innowacyjnymi produktami:

Narzędzie diagnozujące kompetencje osób pracujących 50+

Poradnik polityki zarządzania wiekiem w MŚP

Nawigator przedsiębiorczości

 

Zapytanie Ofertowe nr 1/ACTIV 50+/2014

Akademia Leona Koźmińskiego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
w ramach zapytania ofertowego dotyczącego realizacji badań.

Zapytanie ofertowe po zmianie

Zapytanie ofertowe

Errata do Zapytania ofertowego

Seminarium konsultacyjne

Dnia 28.10.201 zorganizowano seminarium konsultacyjne dla przedstawicieli podmiotów świadczących doradztwo zawodowe, instytucji otoczenia biznesu oraz organizacji wspierających m.in. osoby 50+ w zakresie zakładania działalności gospodarczej. Konsultacje dotyczyły pracy z narzędziem testującym kompetencje, raportem oraz formularzem dla doradcy, a także Nawigatorem przedsiębiorczości.

Testowanie produktu II

Uczestnikom zrekrutowanym do projektu udostępniono narzędzie diagnozujące kompetencje osób pracujących 50+ on-line. Następnie osoby uczestniczące w projekcie zaproszono na spotkanie z doradcą zawodowym i  przekazano wynik testów wykonanych za pomocą Narzędzia diagnozującego kompetencje osób pracujących 50+. Każda osoba biorąca udział w spotkaniu wypełniła ankietę oceniającą test kompetencji oraz przebieg i przydatność odbytego spotkania. W wyniku  analizy potrzeb szkoleniowych wyłoniono 5 grup szkoleniowych i zaproponowano tematy szkoleń - po trzy zakresy tematyczne (24 godz./osobę).
Szkolenia zakończyły się z dniem 24.10.2014 r. Uczestnicy i uczestniczki przeszli ścieżkę zaplanowaną we wniosku o dofinansowanie.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Activ50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników”

Rekrutacja do projektu dobiegła końca!

Zapraszamy pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, którzy ukończyli 50 rok życia, zainteresowanych własnym rozwojem, do udziału w testowaniu:

NARZĘDZIA DIAGNOZUJĄCEGO KOMPETENCJE ZAWODOWE OSÓB PRACUJĄCYCH 50+ w małych i średnich przedsiębiorstwach. Narzędzie służy badaniu kompetencji pracowników względem wymogów stawianych na zajmowanych stanowiskach pracy, a także badaniu kompetencji w zakresie przedsiębiorczości.

Osoby, które w teście kompetencji zawodowych osiągną wysokie wyniki w zakresie przedsiębiorczości zapraszamy do wzięcia udziału w testowaniu:

NAWIGATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, który w prosty i przystępny sposób poprowadzi użytkownika przez proces planowania działalności gospodarczej - od koncepcji po przygotowania biznes planu i zarejestrowania firmy.

Zapraszamy pracodawców do kierowania pracowników do udziału w testowaniu powyższych narzędzi.

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja

I etap realizacji projektu zakończony 

W dniu 16.12.2013 r. miała miejsce obrona strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego „Activ 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników”. Strategia została przyjęta, a wstępna wersja produktu opracowanego w ramach projektu została oceniona jako bardzo wartościowa, innowacyjna i potrzebna we wspieraniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Tym samym zamknęliśmy I etap realizacji projektu, w którym zrealizowaliśmy badania diagnozujące sytuację osób po 50 r. ż. na rynku pracy oraz opracowaliśmy wstępną wersję Testu Kompetencji ACTIV 50+. Pozostali partnerzy projektu opracowali wstępną wersję Nawigatora Przedsiębiorczości oraz Poradnika Zarządzania Wiekiem w Przedsiębiorstwie, które razem tworzą produkt finalny projektu. W lutym rozpoczniemy rekrutację uczestników projektu, którzy wezmą udział w testowaniu produktu finalnego.

Poszukujemy uczestników warsztatów:

W ramach projektu „Activ 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy uczestników warsztatów dotyczących opracowania scenariuszy decyzyjnych oraz przykładów zachowań, które będą stanowić zawartość narzędzia do diagnozy luk kompetencyjnych u pracowników po 50 r. ż.

Ogłoszenie - rekrutacja na warsztaty ACTIV 50+ - psychologowie
Ogłoszenie - rekrutacja na warsztaty osoby 50+

Poszukujemy Programisty:

W związku z planowanym zatrudnieniem programisty do projektu "Activ 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników" umieszczamy zapytanie ofertowe. W przypadku zainteresowanie bardzo proszę o przesłanie aplikacji zgłoszeniowej zgodnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu.

Zapytanie Ofertowe


W stołecznym Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4 w dniu 5.06. 2013 dokonano uroczystego podpisania umowy o dofinansowanie projektu Activ 50+ -  instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników, w którym Akademia Leona Koźmińskiego pełni rolę Partnera. Liderem projektu jest miasto stołeczne Warszawa. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzymał wsparcie w wysokości blisko 2 mln zł. Umowę podpisali Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Maciej Fijałkowski Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego. Obecny był także Michał Olszewski Wiceprezydent m.st. Warszawy, oraz przedstawiciele Partnerów. Wiceprezydent podziękował Akademii Leona Koźmińskiego za dotychczas wspólnie realizowane z sukcesem przedsięwzięcia oraz wyraził nadzieję i otwartość na dalszą współpracę przy nowych inicjatywach podejmowanych przez Urząd Miasta.

Celem projektu „ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników” jest przygotowanie osób, które ukończyły już 50. rok życia i znalazły się w trudnej sytuacji zawodowej do skutecznego poruszania się po rynku pracy. W ramach tej inicjatywy powstanie interaktywna platforma, połączona z doradztwem zawodowym.

 Wynikiem realizacji projektu będą 3 sprzężone ze sobą produkty:

  • skonsultowany z pracodawcami poradnik zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach wraz z filmem promującym zrządzanie wiekiem i równość szans bez względu na wiek, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet opracowany przez Akademię Filantropii w Polsce – drugiego Partnera projektu;
  • narzędzie diagnozujące kompetencje zawodowe osób po 50. roku życia pracujących  w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, służące diagnozowaniu luk kompetencyjnych pracowników względem wymogów stawianych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy oraz kompetencji w zakresie przedsiębiorczości – opracowany przez Akademię Leona Koźmińskiego;
  • nawigator przedsiębiorczości – przygotowany przez Lidera, który pomoże kompleksowo, w prosty i przystępny sposób uzyskać informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności zaś ułatwi wstępną weryfikację przygotowania biznes planu oraz pokaże możliwości samorozwoju. Nawigator krok po kroku będzie wskazywał, jakie czynności musi podjąć dany użytkownik, aby rozpocząć swoją działalność. Aplikacja podpowie, gdzie można uzyskać dodatkową pomoc (doradczą, finansową, szkoleniową) i jakie dokumenty należy złożyć w celu jej otrzymania, oraz udostępni blankiety tych dokumentów i pomoże w ich prawidłowym uzupełnieniu. Zaproponuje też możliwe alternatywne sposoby funkcjonowania lub rozwiązania kamieni milowych lub problemów, które mogą pojawić się na drodze osoby planującej założyć własną działalność.

Projektem zostanie objętych łącznie 120 osób w wieku 50+ pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach zagrożonych restrukturyzacją.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.1Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Wartość całkowita projektu to 1 996 250 zł, a okres realizacji - 1 kwietnia 2013 r. do 29 maja 2015 r.