KONTAKT

Wanda Widziszewska
wandaw@kozminski.edu.pl

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59 03-130 Warszawa

CENTRUM ETYKI BIZNESU

 

zaprasza do udziału w konferencji

„ETYKA I POLITYKA COMPLIANCE W FIRMIE”

11 grudnia 2013, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

Partner Konferencji:  Ernst&Young

 

            Szanowni Państwo,

Polityka compliance jest tym instrumentem zarządzania, który coraz częściej uwzględnia się w działalności dużych i średnich firm, przede wszystkim tych branż, którym zależy na rozwijaniu bądź utrzymaniu kapitału zaufania społecznego. Compliance to te obszary działań instytucji, które dotyczą zgodności podejmowanych decyzji, ale też ogólnych strategii, z obowiązującym porządkiem prawnym, etycznym i moralnym. W obliczu takich wyzwań, jak niezwykła dynamika zmian w sferze gospodarczo-politycznej, zagrożenie korupcją i innymi formami nadużyć, nacisk na odpowiedzialność społeczną firmy, konieczne staje się wypracowanie mechanizmów profilaktyczno-kontrolnych, wspomagających proces zarządzania organizacją. Polityka compliance jest odpowiedzią na tak określone potrzeby. Motywem przewodnim tej aktywności jest zwiększenie poziomu przewidywalności w relacjach z partnerami biznesowymi i instytucjami publicznymi. Compliance nabiera w tym kontekście szczególnego znaczenia, stając się instrumentem budowania zaufania do firmy i zaufania społecznego. Wskazuje jednocześnie na niewystarczalność postaw legalistycznych. Dbałość o zachowanie standardów prawnych pozostaje w nierozerwalnym związku ze świadomym kształtowaniem porządku wartości i norm etycznych w firmie.

W 2009 roku Centrum Etyki Biznesu zorganizowało konferencję „Biznes, prawo, etyka”, w trakcie której poruszano zagadnienia związane z compliance. Pragnąc kontynuować podjęte wówczas wątki zachęcamy Szanownych Państwa do podzielenia się doświadczeniami i wspólnej pracy w czasie konferencji w grudniu 2013 roku.

Główne obszary zagadnień:

√ etyka w zarządzaniu organizacją;

√ niespójności w obszarze systemów aksjonormatywnych;

√ inflacja prawa;

√ konflikt interesów oraz zarządzanie takim konfliktem;

√ ograniczanie przypadków korupcji i nadużyć;

√ tworzenie i nadzorowanie programów etycznych organizacji;

√ audyt compliance;

√ prezentacja doświadczeń praktycznych.

 

Koszt udziału w konferencji wynosi 300 zł (VAT zw.) i jest jednakowy dla wszystkich, niezależnie od zadeklarowanego czasu udziału. Koszt obejmuje: uczestnictwo we wszystkich sesjach konferencji, materiały konferencyjne, lunch. Studenci Akademii Leona Koźmińskiego ze wszystkich poziomów nauczania mogą uzyskać zgodę na bezpłatny udział w sesjach konferencji – po wysłaniu formularza zgłoszeniowego.