CENTRUM ETYKI BIZNESU  (CEBI)

Współpracujący 

Kontakt:

Sekretarz Katedry Dr Dariusz Bąk pokój B-14 tel.: 22 519 22 58 fax: tel./fax:

CENTRUM ETYKI BIZNESU (CEBI) jest wspólną inicjatywą Akademii Leona Koźmińskiego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 

Zakres działalności:

1.       Edukacja

Członkowie CEBI prowadzą zajęcia dydaktyczne z etyki biznesu, etyki w prawie i administracji, społecznej odpowiedzialności biznesu, dla studentów polskich i zagranicznych (w Akademii Leona Koźmińskiego); na wszystkich poziomach nauczania; na wielu kierunkach MBA; CEBI jest organizatorem studiów podyplomowych: „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Centrum Etyki Biznesu jest obecnie ośrodkiem badań i studiów na rzecz rozwoju etyki biznesu w Polsce, miejscem spotkania liderów biznesu i świata akademickiego, którym zależy na promowaniu etyki życia gospodarczego jako warunku uprawiania tyleż skutecznego, co społecznie odpowiedzialnego biznesu. Nawiązuje do najlepszych polskich tradycji naukowych i gospodarczych, jednocześnie korzystając z doświadczeń światowych liderów etyki i odpowiedzialności biznesu.

2.       Badania naukowe w zakresie etyki i odpowiedzialności biznesu

CEBI uczestniczy w najważniejszych programach badawczych krajowych (np. „Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym: infrastruktura na rzecz rozwoju etyczności funkcjonującego w Polsce biznesu”, „Analiza wprowadzania kodeksów etycznych w urzędach samorządu terytorialnego”) oraz międzynarodowych (Response, CSR Platform, Growing Inclusive Markets, Internal Dimensions of Corporate Responsibility in CEEumowa społeczna dla gospodarki zrównoważonego rozwoju – we współpracy z Jepson School of Leadership Studies, University of Richmond, USA). Obecnie Centrum Etyki Biznesu jest partnerem największego w Unii Europejskiej projektu badawczego dotyczącego wpływu społecznej odpowiedzialności na konkurencyjność gospodarki – IMPACT, realizowanego wspólnie m.in. z EABIS, Oeko-Institut, Copenhagen Business School, Aalto University, INSEAD, IESE.

3.       Współpraca z organizacjami, liderami biznesu i administracją publiczną

Członkowie CEBI współpracują z najważniejszymi organizacjami gospodarczymi (m.in. PKPP Lewiatan, KIG, KPF, ZBP, FOB, POLMED –  projekt MedKompas, Global Compact), uczestniczą w jury lub prowadzą konkursy dla firm i przedsiębiorców, doradzają największym przedsiębiorstwom (m.in. TP, PGNiG, PKN Orlen, Danone), prezentują swoje stanowisko w mediach i na licznych konferencjach, prowadzą szkolenia etyczne dla menedżerów, współpracują z organami administracji publicznej (m.in. UOKiK, KNF, MG, URE), uczestniczą w przygotowywaniu raportów (m.in. “Business Solutions to Poverty – How inclusive business models create opportunities for all in Emerging Europe and Central Asia” dla UNDP, „Responsible Entrepreneurship” dla Komisji Europejskiej).  

4.       Wspieranie rozwoju środowiska etyków biznesu w Polsce

CEBI organizuje od 2000 roku coroczne, ogólnopolskie konferencje etyki biznesu, przygotowuje prace autorskie, podręczniki i prace zbiorowe (m.in. „Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka”, 2009; „Ku obywatelskiej rzeczpospolitej gospodarczej”, 2010; „Biznes, etyka, odpowiedzialność. Encyklopedyczny podręcznik akademicki”; 2012),  umożliwia stałą wymianę doświadczeń edukacyjnych i badawczych (seminarium Etyka w Biznesie, Gospodarce i Zarządzaniu – EBIGOZA), prowadzi prace doktorskie, wyróżnia najlepsze prace studenckie z etyki biznesu w ramach ogólnopolskiego konkursu Verba Veritatis, współprowadzonego od 2006 roku z KPF, promuje standardy nauczania poprzez sieć szkół kierujących się Zasadami Odpowiedzialnego Kształcenia Menedżerów (PRME), współpracując z czołowymi organizacjami na świecie (ISBEE, EBEN, EABIS, CEEMAN, EFMD) i organizując międzynarodowe konferencje (Czwarta Konferencja European Academy of Business in Society: "Odpowiedzialność biznesu i konkurencyjność” z udziałem ponad 200 przedstawicieli nauki i biznesu z 27 krajów w 2005 roku, Piąty Światowy Kongres Etyki Biznesu w roku 2012).


Zachęcamy do udziału.

„ETYKA I POLITYKA COMPLIANCE W FIRMIE”
11 grudnia 2013, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa

Partner Konferencji: Ernst&Young