Work–life balance - redukcja poziomu stresu i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu 

TERMIN ORAZ KOSZT SZKOLENIA  

 • Czas trwania: 2 dni ( w godz. 9.00 - 16.00)
 • Termin: 12-13 marca 2019 r.
 • Koszt szkolenia: 2400 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Koszt szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 2160 zł brutto (stawka zw. z VAT)

TRENER 

 Dr Lidia Czarkowska 

Od wielu lat współpracuje z firmami doradczymi i szkoleniowymi; prowadziła projekty coachingowe, szkolenia zamknięte, warsztaty oraz indywidualne treningi m.in. dla: Giełdy Papierów Wartościowych, PKO BP, Radio Plus, Wedel S.A., Heinz S.A., Sejmu RP, UKIE, ARiMR, Rady Miasta Krakowa, Canon Polska, Glaxo Smith Kline, Medicover, PBDiM, Urzędu M. St. Warszawy, Ciech S.A., Agros-Nova, Lactalis-Polska, ManRolland, Akademii Leona Koźmińskiego, V&S Luksusowa, MSD Polska Merck & Co, Nestle, Sandoz i na zlecenia indywidualnych klientów. 

Od 1998 jest wykładowcą, obecnie adiunktem w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i konwersatoria na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych oraz MBA z przedmiotów: Psychologia Zachowań Organizacyjnych, Socjologia Ekonomiczna, Socjologia Organizacji, Komunikacja Interpersonalna, Komunikacja w Organizacji, Zachowania Organizacyjne, Budowanie Zespołów, Psychologiczne Podstawy Uczenia się i Rozwoju oraz Antropologia.

Wybrane certyfikaty i kursy profesjonalne:

 • The Art and Science of Coaching (Erickson College; Marilyn Atkinson, Richard Hyams, Tony Husted) 
 • CoachWise Essentials (Coaching Center)
 • Transforming Communication (Richard Bolstad) Szkolenie i uprawnienia trenerskie
 • Racjonalna Terapia Zachowań (Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej)
 • Coaching prowokatywny I° i II° (wg Franka Farelly’ego)
 • Coaching menedżerski (Robert Dilts); Generative Coaching (Stephen Gilligan)
 • Success Insigths: DISC oraz  Workplace Motivators Model (Values) (certyfikaty i uprawnienia badawcze)

CEL WARSZTATU 

 • Uczestnicy nabędą praktyczną wiedzę na temat mechanizmów stresu oraz powstawania syndromu wypalenia zawodowego.
 • Nauczą się rozpoznawania objawów nadmiernego stresu i wskaźników podwyższonego ryzyka wystąpienia syndromu wypalenia (zarówno u siebie,  jak i u współpracowników).
 • Przećwiczą techniki radzenia sobie ze stresem doraźnym i długo terminowym.
 • Poznają strategie  służące zachowaniu własnego dobrostanu emocjonalnego.
 • Poznają także zasady dbania o psychofizjologiczną równowagę w warunkach przepracowania.

ADRESACI KURSU: 

Warsztaty adresowane są do osób, które ze względu na pełnione w organizacji funkcje mogą zdiagnozować u pracowników wskaźniki poprzedzające ryzyko wystąpienia syndromu wypalenia zawodowego lub mogą wspierać wdrażanie działań zapobiegawczych, chroniących ludzi i organizację przed kosztami nadmiernego stresu, czyli dla:

 • specjalistów HR
 • menedżerów
 • trenerów, konsultantów i coachów
 • wszystkich, którzy czują się zmęczeni i pragną znaleźć metody chroniące przed nadmierną eksploatacją własnego organizmu


Kontakt: 
Aneta Małkowska

Menedżer ds. inicjatyw edukacyjnych