Wybór studiów nie zawsze jest taki oczywisty, jak może się wydawać. Szczególnie w życiu młodych ludzi - ciężko się zdecydować na odpowiedni kierunek studiów. Z językiem jest łatwiej. A może by tak studiować po angielsku? 

 

Studia w języku angielskim otwierają wiele furtek do przyszłej kariery. Przede wszystkim dlatego, że nabywa się umiejętność komunikacji w angielskim języku biznesowym, który jest podstawą do znalezienia dobrej pracy w przyszłości. Studiowanie po angielsku ułatwia przełamanie barier językowych i pozwala uzyskać swobodę w komunikacji. Na studiach w języku angielskim masz możliwość poznania wielu ciekawych ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżają na studia lub pracują w Akademii Leona Koźmińskiego. Żaden kurs językowy nie zastąpi doświadczenia przebywania w zróżnicowanym, wielokulturowym środowisku zdobytego w trakcie studiów.

Co jeszcze cennego jest w studiowaniu po angielsku? Możliwość uzyskania podwójnego dyplomu bez konieczności wyjazdu z Polski na cały okres studiów! Opcja double degree jest podwójną szansą dla studentów na wyróżnienie się na rynku pracy. Dzięki niej studiujesz przez rok w zagranicznej uczelni partnerskiej Akademii Leona Koźmińskiego, a w rezultacie otrzymujesz dwa dyplomy: ALK oraz uczelni zagranicznej. Podwójny dyplom przyciąga uwagę pracodawców, którzy są zainteresowani różnorodnością, wiedzą nabytą podczas studiów oraz doświadczeniem potencjalnych pracowników. Ponadto nie mają wątpliwości, czy kandydat dobrze posługuje się językiem angielskim.

Reasumując, oto 5 powodów, dlaczego warto studiować po angielsku:

1. Szansa na codzienne przebywanie w wielokulturowym środowisku

2. Możliwość uzyskania dwóch dyplomów bez konieczności wyjazdu na cały okres studiów (double degree)

3. Międzynarodowe doświadczenie cenione przez pracodawców

4. Networking: kontakty ze studentami (z blisko 80 krajów) oraz wykładowcami z całego świata

5. Doskonalenie komunikacji w mowie i piśmie w angielskim języku biznesowym

Wypowiedzi dziekanów ALK na temat studiowania w języku angielskim:


Językiem biznesu, finansów i ekonomii jest angielski, dlatego swobodne posługiwanie się tym językiem jest kluczowe dla każdego, kto swoją przyszłość zawodową wiąże z zarządzaniem czy finansami. Szeroka oferta anglojęzycznych studiów w ALK wychodzi naprzeciw potrzebom tych, którzy myślą o pracy w międzynarodowym środowisku. Kadra naukowo-dydaktyczna ALK to osoby o szerokim doświadczeniu międzynarodowym, dzięki czemu studenci i słuchacze mają dostęp do wykładowców będących na bieżąco ze światowymi trendami w nauce i biznesie. Oczywistą zaletą studiowania po angielsku jest przebywanie w międzynarodowym towarzystwie – ponad 70% studentów to osoby z zagranicy, co zapewnia możliwość zdobycia ciekawych doświadczeń i kontaktów, które będą procentować w przyszłości. Nasze kierunki anglojęzyczne bardzo ułatwiają międzynarodową karierę poprzez współpracę ALK z czołowymi uczelniami ze świata i organizacjami branżowymi. Na przykład studiujący finanse po angielsku mają możliwość uzyskania rozpoznawalnych na rynku światowym profesjonalnych certyfikatów i odbycia staży w globalnych korporacjach (np. CitiBank, Goldman Sachs), które współpracują z ALK. Studenci zarządzania w języku angielskim mogą rozwijać swoje zainteresowania w obszarze sztucznej inteligencji (partnerem studiów jest Oracle), marketingu internetowego (partnerem jest m.in. Accenture, Brand24, Sotrender) czy przygotowywaćsię do uzyskania certyfikatów zawodowych w obszarze zarządzania projektami (PMI) lub zarządzania ludźmi (SHRM).

Prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinaric

Dziekan Kolegium Zarządzania


Język angielski to współczesna lingua franca międzynarodowego biznesu, a zatem podjęcie studiów w ALK w języku angielskim niesie ze sobą szereg korzyści. Po pierwsze, w sposób naturalny sprzyja podnoszeniu umiejętności językowych i przyswojeniu terminologii zarządzania, finansów i ekonomii, niezbędnych w pracy menedżera i przedsiębiorcy. Prowadzenie biznesu wymaga stałego kontaktu z partnerami, klientami i dostawcami, nie tylko z Polski, ale z całego świata, a językiem wspólnym jest właśnie angielski. Po drugie, międzynarodowe środowisko studentów i wykładowców sprzyja naturalnemu poznawaniu odmiennych kultur, obyczajów i praktyk biznesowych, a także nawiązaniu relacji, które niejednokrotnie będą pomocne w przyszłości. Po trzecie, studia w języku angielskim otwierają drogę do podjęcia studiów na jednej z zagranicznych uczelni partnerskich w ramach programów double degree i otrzymanie dyplomu zarówno Akademii Leona Koźmińskiego, jak i jednego z naszych partnerów (np. ESCP Business School, Aston University, Lancaster University czy Hong Kong Baptist University). Zapraszamy!

Prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz

Dziekan Kolegium Finansów i Ekonomii

Jakie studia w języku angielskim możesz
wybrać w ALK?

Studia licencjackie: 

1. Bachelor in Management 

2. Double Degree Bachelor in Management Programs 

3. Management and Artificial Intelligence 

4. Financial Management 

5. Double Degree Bachelor in Finance & Accounting Programs 

 

Studia magisterskie: 

1. Master in Management 

2. Double Degree Master in Management Programs 

3. Master in Finance and Accounting 

4. Double Degree Master in Finance & Accounting Programs 

5. Master in Big Data Science 

6. Master in Compliance & Crime Prevention in Business

7. Master in Applied Global Economics