E-learning

Wyniki badań prowadzonych w Centrum Przedsiębiorczości są na bieżąco wykorzystywane w działalności dydaktycznej, także z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych. Dobrą ilustracją jest przedmiot „Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji” prowadzony w formule blended-learningu.

Studenci studiują w wybranym przez siebie czasie materiał dydaktyczny na platformie e-learningowej, a zwolniony w ten sposób czas na warsztatach jest przeznaczony na dyskusje i prezentacje.