AKTUALNOŚCI 


Zaproszenie do publikacji

Z radością przekazujemy informację o naborze artykułów (w języku polskim i angielskim) do numeru specjalnego Białostockich Studiów Prawniczych (20 pkt na liście ministerialnej) pt. "Prawo szkolnictwa wyższego i nauki”. Termin przesyłania tekstów: 15 czerwca 2020. Szczegóły w linku.


Otwarte seminarium "Prawnicze szkoły doktorskie"

22 kwietnia 2020 r, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams, odbyło się seminarium otwarte online organizowane przez Prawnicze Interdyscyplinarne Centrum Badawcze ALK wraz z Katedrą Teorii Filozofii i Historii Prawa ALK dotyczące problematyki kształcenia prawników w nowo utworzonych szkołach doktorskich. Referat wprowadzający, na bazie tekstu napisanego wspólnie z mgr Anną Drwal oraz mgr Janem Bazylim Klaklą z Katedry Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosił dr Maciej Juzaszek, adiunkt w Katedrze Teorii, Filozofii i Historii Prawa ALK. W spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób z różnych ośrodków akademickich w kraju.

W niedługim czasie kolejne seminaria otwarte na które już teraz serdecznie zapraszamy! Szczegóły wkrótce!


Wykład Dr. Mauro Arturo Rivery Leóna, profesora prawa konstytucyjnego z Uniwersytetu Iberoamerykańskiego w Meksyku

13 grudnia 2019 roku, w Auli Akademii Leona Koźmińskiego odbył się wykład Dr. Mauro Arturo Rivera León, profesora prawa konstytucyjnego z Uniwersytetu Iberoamerykańskiego w Meksyku pt. "Human Rights in Latin America: the Interamerican Court of Human Rights as a Guardian". Wykład organizowany był wspólnie przez Prawnicze Interdyscyplinarne Centrum Badawcze oraz Katedrę Teorii, Filozofii i Historii Prawa ALK.

Dr Mauro Arturo Rivera León jest profesorem na Uniwersytecie Iberoamerykańskim w Meksyku. Specjalizuje się w prawie parlamentarnym i wyborczym oraz instytucji skargi konstytucyjnej (amparo). Jest dyrektorem ds. badań naukowych i studiów nad orzecznictwem w biurze Sędziego Sądu Najwyższego Meksyku Gonzáleza Alcántary oraz autorem czterech książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Pracował w Instytucie Porównawczego Prawa Publicznego im. Maxa Plancka, na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz w Centrum Filozofii Prawa na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli. Pełnił także funkcję analityka orzecznictwa w Departamencie Studiów i Analiz Trybunału Konstytucyjnego w Hiszpanii. Uczestniczył w wielu międzynarodowych konferencji naukowych. Za swoją działalność otrzymał kilka prestiżowych nagród, m.in. Centenario de la Constitución przyznawaną przez Izbę Deputowanych Meksyku.


Zebranie inauguracyjne Centrum 

16 października 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyło się zebranie inauguracyjne Prawniczego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego ALK.

Podczas zebrania miała miejsce dyskusja, podczas której uczestnicy przestawili swoje poglądy na edukację prawniczą. Pojawiało się w niej wiele wątków, które, mamy nadzieję, zaowocują skonkretyzowaniem pomysłów na projekty badawcze i zawiązaniem się grup badawczych, a w konsekwencji także grantami i publikacjami. Jednym z wiodących tematów dyskusji był problem braku holistycznej wizji edukacji prawniczej, poczynając od edukacji na poziomie szkoły średniej, przez studia prawnicze, aplikacje, a także kształcenie poaplikacyjne. Podjęto temat klastrów jako formy współpracy. Zwrócono również uwagę problemy komunikacji prawników z otoczeniem, braku przedmiotów humanistycznych i społecznych, np. filozofii, socjologii czy etyki, na pierwszych latach studiów prawniczych oraz braku relacji mistrz - uczeń między wykładowcami a studentami (spowodowanym masowością studiów prawniczych). Ponadto, wskazywano na niedostosowanie obecnych metod nauczania prawa do współczesnych czasów, na co lekarstwem mogłoby być nauczanie prawa poprzez studenckie projekty, hipertekstualne podręczniki czy inne innowacyjne metody nauczania on line. Przedstawiciele korporacji zawodowych podnosili również kwestie związane z niedostateczną wiedzą teoretyczną absolwentów prawa przychodzących na aplikacje. Zarysowały się również pola badawcze związane z wdrożeniem na uczelniach przepisów ustawy 2.0: wpływu społecznego kierunków prawniczych, obecności prawników w radach uczelni, programów prawniczych w szkołach doktorskich czy problemów z procesami akredytacji i parametryzacji.

Powołano Radę Programową Centrum, jej przewodniczącego, zastępcę kierownika Centrum i sekretarza Centrum. Zaproponowano również obszary badań Centrum, które posłużą dla sformułowania projektów badawczych, realizowanych w jego ramach.

Uchwała PICB nr 1 z dnia 16.10.2019 r w sprawie ramowego plan działania PIBC w roku 2019/ 2020

Uchwała PICB nr 2 z dnia 16.10.2019 r w sprawie powołania Rady Programowej PICB, zastępcy kierownika i sekretarza Centrum

Uchwała PICB nr 3 z dnia 16.10.2019 r zespołu współpracowników - ekspertów Prawniczego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego ALK w sprawie zadań Centrum

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ CENTRUM