Wymiana studencka i praktyki zagraniczne  


Kontakt: 

Marzena Indra-Góźdź
Internships Coordinator

marzenai@kozminski.edu.pl 

   

Studiuj i pracuj za granicą z Koźmińskim! 

Nieodłącznym elementem studiów w Koźmińskim jest skorzystanie z programu wymiany międzynarodowej. Każdy student, który ukończył pierwszy rok studiów, posiada znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i osiągnął dobre wyniki w nauce, może ubiegać się o wyjazd zagraniczny.


Akademia Leona Koźmińskiego ma podpisane umowy z ponad 200 uczelniami zagranicznymi
na całym świecie, na sześciu kontynentach.

ALK realizuje program wymiany studentów i wykładowców w ramach umów bilateralnych z uczelniami
spoza państw Unii Europejskiej.


Akademia jest również beneficjentem Europejskiego Programu ERASMUS+, wspierającego inicjatywy mobilnościowe, w tym dofinansowanie do wyjazdu studentów na semestr lub rok nauki na uczelni partnerskiej.


Jedną z najbardziej atrakcyjnych możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego,
jakie oferuje Akademia Leona Koźmińskiego, jest możliwość zrealizowania zagranicznej praktyki studenckiej w ramach programu Erasmus Placement. Każdy student i absolwent, który zdecyduje się
na dwumiesięczny (lub dłuższy) wyjazd do jednego z krajów europejskich, ma szansę na uzyskanie stypendium na okres odbywanej praktyki.


Uczelnia podpisała kilkadziesiąt umów z organizacjami międzynarodowymi, które oferują możliwość odbycia stażu w takich krajach jak: Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy, Hiszpania, Grecja, Portugalia i inne.

Zobacz na mapie interaktywnej, gdzie możesz studiować! 

Nasi studenci o wymianie międzynarodowej 

Monika Remiszewska

Studentka 5-go roku prawa Akademii Leona Koźmińskiego

Brała udział w wymianie studenckiej z University of Limerick w Irlandii

Miasteczko akademickie Uniwersytetu w Limerick

Pobyt w Limericku był świetnym doświadczeniem. Cała kadra uniwersytecka (od biura zagranicznego,
po wykładowców) była przemiła, otwarta i pomocna. Przed przyjazdem do Irlandii otrzymałam mnóstwo informacji z biura zagranicznego z informacjami typu: co, gdzie, kiedy i jak, a także praktycznymi wskazówkami typu: co zobaczyć, gdzie tanio zjeść, jak szukać mieszkania. Ponadto uczelnia regularnie organizowała
dla „Erasmusów” przeróżne atrakcje, jak wycieczki czy spotkania integracyjne. Warto zaznaczyć to, jak ciepło przyjęli nas sami studenci. Nie traktowali nas jak wrogów czy po prostu „turystów” na chwilę, ale jako realną część uniwersyteckiej społeczności. Gdy widzieli, że ktoś nie potrafi się odnaleźć czy czegoś nie wie, od razu ruszali z pomocą.

Zajęcia oraz samych prowadzących również oceniam na piątkę. Byli wymagający, ale niesamowicie pomocni.W trakcie semestru oferowano nam konsultacje w zakresie nauki pisania referatów akademickich, sposobów nauki pod konkretny egzamin, itp. Grupy były mieszane, co oznacza, że studiowaliśmy razem ze studentami irlandzkimi. Jedyną taryfą ulgową, którą mieliśmy, była opcja zaznaczenia na egzaminie „non-native”, co oznaczało, że delikatnie przymykano oko na pewne błędy językowe czy gramatyczne.

Ponadto bardzo podobały mi się dyskusje na zajęciach. Co tydzień profesorowie publikowali na stronie uczelni tematy, a my na podstawie wybranego materiału musieliśmy sporządzić krótki komentarz. Na następnych zajęciach profesor wygłaszał około godzinny wykład z tego tematu, po czym siadaliśmy wspólnie
i dyskutowaliśmy, biorąc pod uwagę własne komentarze.

Podsumowując, wyjazd do Irlandii oceniam jako cudowne doświadczenie. Wszystkim znajomym bardzo chwalę cały program Erasmus+ i zachęcam do wyjazdów. Warto!

Absolwenci, których znam, z perspektywy czasu bardzo żałują, że jednak nie zdecydowali się na udział
w wymianie. Poprzez udział w takim wyjeździe można się wiele nauczyć, zobaczyć jak wygląda system nauki w innym państwie, a także poznać trochę inną kulturę.

Nawiasem mówiąc, Irlandczycy sami w sobie są niesamowicie przyjaznym narodem, a Polaków witają
z otwartymi ramionami.

Polecam University of Limerick całym sercem! Mimo że trzeba się napracować, to atmosfera na uczelni
oraz wsparcie studentów i wykładowców kompletnie nie pozwalają tego odczuć!

 

 

Karol Antoni Stępniak

Student prawa Akademii Leona Koźmińskiego

Spędził semestr na wymianie studenckiej w Hong Kong Baptist University (HKBU)

Zajęcia z marketingu w Hong Kong Baptist University


Jaka jest moja finalna opinia na temat studenckiej wymiany międzynarodowej w Hong Kongu?
Z pewnością każdemu i zawsze będę polecał uczelnię, jaką jest Hong Kong Baptist University. W szczególności, jeśli chodzi o wybitny poziom zajęć, podejście wykładowców z jakże ogromną pasją do wykładanego przedmiotu, pomoce multimedialne dostępne podczas zajęć, udogodnienia, takie jak biblioteka czynna 24 godziny na dobę, czy chociażby dwie świetnie wyposażone siłownie, pozwalające na chwilę relaksu po owocnym
i produktywnym dniu nauki.

Tryb nauki jest nieco odmienny w stosunku do uczelni europejskich. Nacisk jest kładziony na praktyczne rozwiązywanie problemu, aniżeli na spędzanie godzin nad teorią.

Niemniej jednak, należy wskazać, że wymagania co do ilości materiału są ogromne, więc by otrzymać dobre wyniki końcowe, należy zarwać niejedną noc czy spędzić cały weekend w bibliotece. Ale korzyści i pozycja
w CV respektowana przez każdego pracodawcę? Bezcenne…

Wymiana międzynarodowa na studia 

Kto może brać udział w wymianie?

 • Każdy student studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich, nieprzebywający na urlopie.


Kiedy aplikuje się na wymianę?

 • Na wymianę można aplikować raz w roku w lutym. Wyjazdy na wymianę zagraniczną odbywają się
  w semestrze zimowym oraz letnim.


Jak zaaplikować na wymianę?

 • Na wymianę można aplikować poprzez system iKozminski po zalogowaniu się na swoje konto.
  Nie jest wymagane składanie dokumentów w formie drukowanej.


Jakie są warunki aplikowania na wymianę?

 • uzyskanie średniej ocen minimum 3.4
 • posiadanie aktualnego statusu studenta


Jakie dokumenty są wymagane?

 • CV
 • list motywacyjny
 • potwierdzenie znajomości języka obcego


Gdzie znajdę listę uczelni partnerskich?

 • Lista uczelni partnerskich znajduje się na stronie ALK w zakładce: O uczelni ⇒ Współpraca międzynarodowa ⇒ Uczelnie partnerskie


Ile uczelni mogę podać w mojej aplikacji?

 • W aplikacji na wymianę międzynarodową student może podać od 1 do 15 uczelni, do których chce wyjechać. Oznacza je w kolejności według priorytetów.


Kiedy będą ogłoszone wyniki?

 • Wyniki rekrutacji na wymianę międzynarodową zostają przesłane do studentów mailowo oraz poprzez system iKozminski w drugiej połowie marca.


Czy mogę zmienić miejsce wyjazdu po ogłoszeniu wyników?

 • Zmiana uczelni jest możliwa w ciągu pierwszego tygodnia od ogłoszenia wyników, o ile w uczelni drugiego wyboru są wolne miejsca.


Czy dostanę stypendium?

 • Każdy student wyjeżdżający na wymianę studencką do krajów Unii Europejskiej otrzymuje stypendium Erasmus+. Każda osoba wyjeżdżająca do Szwajcarii (kraj nienależący do UE) dostaje stypendium
  z tamtejszej uczelni.

Wyjazdy na praktyki zagraniczne 

Jak znaleźć ofertę praktyk zagranicznych?
Oferty praktyk zagranicznych znajdują się na stronie: kozminski.edu.pl/internship/.
Student ALK może również zaproponować inną firmę, której nie ma na liście.


Kiedy mogę wyjechać na praktykę?

 • studenci studiów stacjonarnych: sugerowanym okresem są wakacje
 • studenci studiów niestacjonarnych: w ciągu całego roku


Kiedy mogę złożyć aplikację?

 • studenci: w ciągu całego roku
 • absolwenci: przed obroną pracy dyplomowej lub wcześniej


Kiedy należy złożyć podanie o stypendium?
W momencie, gdy firma zaakceptuje Twój udział w praktykach trwających minimum 2 miesiące.


Czy dostanę stypendium?
Każdy student ALK wyjeżdżający do krajów Unii Europejskiej otrzyma stypendium Erasmus+, w przypadku odbywania praktyki trwającej minimum 2 miesiące.