Kontakt 

Dr Arleta Nerka
Katedra Prawa Pracy
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Adres e-mail: arletan@kozminski.edu.pl

 

Konferencja naukowa

„Zasady przetwarzania danych osobowych w sferze zatrudnienia"

4 grudnia 2018 roku, Warszawa

 

 

Szanowni Państwo,


Zakład Prawa Pracy w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową pod tytułem: „Zasady przetwarzania danych osobowych w sferze zatrudnienia”, pod patronatem honorowym Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Celem konferencji jest poddanie refleksji naukowej przepisów prawa europejskiego i krajowego regulujących przetwarzanie danych osobowych w zatrudnieniu. Głównym wątkiem badawczym jest analiza zasad przetwarzania danych osobowych w sferze zatrudnienia.

 

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że organizowane przedsięwzięcie stworzy znakomitą okazję dla wymiany myśli naukowej przedstawicieli środowiska naukowego i praktyki zawodowej, zwłaszcza specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania informacją.

 

Konferencja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r. w Warszawie, ul. Jagiellońska 57/59, Aula ALK.

Pozostając w nadziei na spotkanie z Państwem podczas tego wydarzenia, łączymy wyrazy szacunku.

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Prof. UŁ i ALK dr hab. Teresa Wyka

Adresaci konferencji 

Administratorzy, inspektorzy danych osobowych, osoby zajmujące się wykonywaniem przepisów o ochronie danych osobowych w jednostkach organizacyjnych w sferze administracji publicznej i w biznesie, środowiska naukowe i akademickie, pracownicy organów administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, managerowie personalni, kierownicy różnego szczebla, firmy oferujące rozwiązania techniczne wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką ochrony danych osobowych.

Cel i zakres przedmiotowy konferencji  

Celem konferencji naukowej jest poddanie refleksji naukowej przepisów prawa europejskiego i krajowego statuujących ochronę danych osobowych, a w szczególności regulujących zasady przetwarzania danych osobowych w szeroko pojmowaniu zatrudnieniu.

Do zadań konferencji należy także nawiązanie kontaktów, wymiana poglądów przedstawicieli środowiska naukowego i praktyki zawodowej, zwłaszcza specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania informacją.

Zakres przedmiotowy konferencji obejmuje różne obszary szeroko rozumianej ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, m.in.:

 • Znaczenie i charakter prawny zasad przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu, w szczególności zasady rozliczalności
 • Podstawy legalizujące przetwarzanie danych osoby ubiegającej się o pracę i pracownika w sektorze publicznym i prywatnym
 • Zasada proporcjonalności w przetwarzaniu danych osobowych zatrudnionych
 • Praktyczne problemy przetwarzania danych osobowych, m.in. w grupie przedsiębiorstw,
 • Realizacja zasady ograniczenia czasowego przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu
 • Problematyka monitoringu wizyjnego
 • Przetwarzanie danych osobowych o charakterze biometrycznym pracownika
 • Kształtowanie sytuacji zatrudnieniowej inspektora danych osobowych

Komitet organizacyjny  

 • prof. ALK dr hab. Teresa Wyka, ALK – Przewodnicząca
 • Urszula Góral, Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • Dr Magdalena Kuba, ALK
 • Dr Mateusz Woiński, ALK
 • Dr Arleta Nerka, ALK – sekretarz

Rada Programowa  

 • Dr hab. prof. ALK Monika Całkiewicz, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Dr Edyta Bielak – Jomaa, Prezes UODO
 • prof. dr hab. J. Jabłońska – Bonca, Akademia Leona Koźmińskiego
 • prof. ALK dr hab. Teresa Wyka, Akademia Leona Koźmińskiego
 • prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak, Akademia Leona Koźminskiego
 • prof. ALK dr hab.  Przemysław Polański, Akademia Leona Koźmińskiego

Miejsce i czas konferencji  

Konferencja odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 r., godz. 9.00 – 15.00

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59     
03-301 Warszawa
Sala: B - 17

Opłaty  

Opłatę za udział w konferencji w wysokości 200 zł. prosimy uiścić w terminie do 1.12.2018 r. Opłata obejmuje uczestnictwo w obradach, wyżywienie oraz materiały konferencyjne.

Opłata nie obejmuje zakwaterowania.

 • Z opłaty konferencyjnej są zwolnieni referenci, zaproszeni goście, studenci ALK.
 • Słuchacze i absolwenci studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych (ODOIN oraz ODO) korzystają z 50% zniżki opłaty konferencyjnej.

 

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacić na konto:
71 1240 1024 1111 0000 0268 5850

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko z dopiskiem: konferencja RODO 

Uwaga: W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 1.12.2018 r. organizatorzy nie zwracają opłaty konferencyjnej.

Rejestracja 

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

Program do pobrania


Program konferencji naukowej pt.
„Zasady przetwarzania danych osobowych w sferze zatrudnienia”

9.00 – 10.00

 

Rejestracja

10.00 – 10.30


Otwarcie konferencji

10.30 – 10.50

Przetwarzanie danych osobowych pracowników w grupie przedsiębiorstw

Dr Dominika Dörre-Kolasa, Uniwersytet Jagielloński
10.50 – 11.10

Zasada przejrzystości przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu

Dr Magdalena Kuba, Akademia Leona Koźmińskiego
11.10 – 11.30

Przetwarzanie danych biometrycznych pracownika w kontekście zasady rozliczalności

Dr Michał Bąba, Uniwersytet Opolski
11.30 – 11.50

 

Dyskusja

11.50 – 12.30

 

Przerwa

12.30 – 12.50

Zasady dopuszczalności stosowania monitoringu w stosunkach pracy

Paulina Dawidczyk, Urząd Ochrony Danych Osobowych
13.10 – 13.30

Zasada ograniczenia czasowego przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu

Dr Arleta Nerka, Akademia Leona Koźmińskiego
13.20 – 13.40

Realizacja zasad przetwarzania danych osobowych w obszarze dokumentacji pracowniczej w świetle projektu nowelizacji przepisów prawa pracy

Anna Kamińska Pietnoczko, Kancelaria C&C Chakowski & Ciszek
13.50 – 14.10

Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy (aspekt aksjologiczny  i praktyczny)

Dr Janusz Żołyński, radca prawny
14.10 – 14.30

Realizacja zasady integralności danych osobowych w zatrudnieniu

Mgr inż. Mariola Więckowska, LexDigital sp. z o. o.
14.30 – 15.00

 

Dyskusja

15.00

 

Zamknięcie konferencji

Patronat honorowy

Patronat
medialny

Współpraca
organizacyjna