Analityk Biznesowy

 

Cel


Analiza biznesowa
to wg. BABOK® Guide zestaw działań i technik mających na celu zrozumienie struktury, zasad i działania organizacji, a następnie zarekomendowanie rozwiązań, które umożliwiają organizacji osiągnięcie jej celów. Analityk biznesowy to osoba odpowiedzialna za określenie potrzeb biznesowych, oczekiwań i celów interesariuszy w celu określenia rozwiązań dla problemów biznesowych.

Obowiązki


Analityk biznesowy działa w kontekście organizacji i jest zaangażowany w identyfikację problemów, potrzeb i możliwości poprawy na wszystkich jej poziomach. Rola analityka biznesowego nie ogranicza się  więc wyłącznie do rozwiązań biznesowych, czy rozwiązań IT. Zadaniem analityka biznesowego jest znalezienie rozwiązania, które pomoże organizacji w osiągnięciu jej celów. Panuje jednak szeroko rozpowszechnione błędne przekonanie, że każdy analityk biznesowy jest zaangażowany w rozwój systemów IT. Natomiast w rzeczywistości istnieje wielu analityków biznesowych, którzy pomagają organizacji usprawnić procesy biznesowe, procedury operacyjne, czy strukturę finansową. To sprawia, że rola analityka biznesowego może obejmować szeroki zakres obowiązków, w tym

 • rozumie biznes (co? i jak?)
 • określa jak można usprawnić obecne procesy biznesowe
 • określa działania i kroki, które można by zautomatyzować; zbiera wymagania
 • odpowiada za zaprojektowanie funkcjonalności systemu (specyfikacja funkcjonalna)
 • odpowiada za wdrożenie nowej funkcjonalności (rozwiązanie techniczne)
 • analizuje procesy oraz integruje przepływ danych między systemami
 • tworzy raporty oraz narzędzia analityczne
 • analizuje jakość danych w systemach informatycznych
 • zbiera dane i zarządza informacjami
 • analizuje historyczne dane finansowe dzięki nowoczesnym narzędziom i systemom takim jak np. SAP
 • przewiduje trendy biznesowe mające wpływ na cykl życia przedsiębiorstwa
 • współpracuje z działami produkcyjnymi jak i z osobami na stanowiskach zarządczych
 • godzi ze sobą wiele odrębnych punktów widzenia takich jak oczekiwania finansowe ( budżet ), limity środowiskowe oraz prawa pracownicze ( BHP )
Kompetencje i umiejętności zawodowe


W roli Analityka Biznesowego przydatne będzie wykształcenie wyższe informatyczne, techniczne lub ekonomiczne oraz umiejętność analizy i projektowania procesów biznesowych. Analitykiem może zostać ktoś kto ma wiedzę z zakresu analizy danych i systemów informatycznych oraz dokumentacji wymagań (tj. modelowania procesów, tworzenia przypadków użycia, tworzenia projektów technicznych). Na tym stanowisku wskazana jest umiejętność myślenia procesowego oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami informatycznymi, znajomość narzędzi i metodologii wspierających tworzenie dokumentacji w zarządzaniu projektami.

Ponieważ w rzeczywistości istnieje wielu analityków biznesowych trudno jednoznacznie określić wymagane kompetencje wraz z ich poziomem tak jak to zaproponowano w przypadku innych ról. W związku z tym proponujemy dwa poziomy:

Poziom 1: analityk odpowiedzialny za zbieranie wymagań to ankiety, wywiady itp. W tym przypadku będą wymaganie typowe miękkie umiejętności interpersonalne opisane dla roli Junior Project Managera (Młodszy Analityk), czy Project Managera (Analityk).

Poziom 2: inżynieria i projektowanie. W tym przypadku oprócz umiejętności interpersonalnych konieczne będą kompetencje projektowania.

Certyfikaty /Edukacja

W roli Analityka Biznesowego przydatne będzie wykształcenie wyższe informatyczne, techniczne lub ekonomiczne oraz umiejętność analizy i projektowania procesów biznesowych. Analitykiem może zostać ktoś kto ma wiedzę z zakresu analizy danych i systemów informatycznych oraz dokumentacji wymagań (tj. modelowania procesów, tworzenia przypadków użycia, tworzenia projektów technicznych). Na rynku też jest spory wybór certyfikatów, np. wydawane przez International Institute of Business Analysis®  Certification of Competency in Business Analysis (CCBA)® oraz Certified Business Analysis Professional (CBAP)®. Project Management Institute® proponuje natomiast certfikat PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®

Doświadczenie zawodowe


Z reguły jest to co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w roli Analityka Biznesowego/Systemowego, natomiast posiadając odpowiednie umiejętności i kompetencje można dostać pracę w zespole projektowym, np. roli Junior Business Analyst, gdzie pracować będziemy ze wsparciem kogoś bardziej doświadczonego i co pozwoli nam zdobyć wymagane doświadczenie. Członkowie zespołów projektowych, którzy mają odpowiednie kompetencje, np. programiści lub inni inżynierowie też mogą się o tę rolę ubiegać.

Kompetencje behawioralne
 • Kreatywność
 • Spójność (uczciwość, prawdomówność, prostolinijność)
 • Globalne myślenie
 • Osiąganie celów
 • Nakreślanie kierunków
 • Budowanie sojuszy na wszystkich szczeblach
 • Inspirowanie innych
 • Zaufanie i współpraca
 • Radzenie sobie z niepewnością i niejednoznacznością