Certification of Competency in Business Analysis (CCBA)®

Certyfikat

Certyfikat Certification of Competency in Business Analysis (CCBA)® wydawany jest przez International Institute of Business Analysis (IIBA)® i jest pierwszym  poziomem certyfikacji dla analityków biznesowych.

Certyfikacje dostarczane przez IIBA® niosą korzyści zarówno posiadaczom certyfikatu, jak również firmom ich zatrudniających.  Do korzyści można zaliczyć nie tylko wzrost kompetencji w zakresie zasad i praktyk analizy biznesowej, ale także przynależność do uznanej grupy profesjonalistów. Z perspektywy organizacji to pokazanie wszystkim grupom interesariuszy wysoki poziom praktyk analizy biznesowej stosowanych w organizacji oraz skutecznośći efektywność z jaką organizacja jest zarządzana. Dodatkowa korzyść to standaryzacja, ustanowienie i wdrożenie praktyk analizy biznesowej, określonych w kompendium wiedzy jakim jest Business Analysis Body of Knowledge (BABOK® Guide).

Egzamin

EEgzamin jest oparty na kompendium wiedzy z zakresu analizy biznesowej tj. BABOK® Guide (Business Analysis Body of Knowledge®) i obejmuje 6 obszarów:

 • Business Analysis, planning and monitoring (Analiza biznesowa, planowanie i monitoring)
 • Elicitation (Aktywizacja)
 • Requirements Management and Communication (Zarządzanie wymaganiami i komunikacja)
 • Enterprise analysis (Analiza organizacji)
 • Requirements analysis (Analiza wymagań)
 • Solution assessment and validation (Ocena i walidacja rozwiązań)

Egzamin trwa 3,5 godziny i składa się ze 150 pytań wielokrotnego wyboru. Pytania sprawdzają zarówno znajomość wiedzy zawartej w BABOK® Guide jak i jej zastosowanie, czyli wymagają analizy sytuacyjnej - poprawna odpowiedź wymaga podania najlepszego scenariusza dla danego przykładu.

Wymagania

Cena przystąpienia do tego egzaminu to 450 USD (125 USD rejestracja i 325 USD  egzamin)  dla członków (IIBA)®  oraz 575 USD (125 USD rejestracja i 450 USD egzamin)  dla osób nie będących członkami.

Kandydaci przystępujący do egzaminu CCBA® muszą spełniać następujące wymagania:

 • Minimum 3750 godzin doświadczenia w pracy w zakresie analizy biznesowej zgodnie z kompendium BABOK® Guide w ciągu ostatnich siedmiu lat
 • Minimum 900 godzin pracy w dwóch spośród sześciu obszarów wiedzy kompendium lub 500 godzin pracy w czterech spośród sześciu obszarów wiedzy
 • Minimum 21 godzin edukacji (Professional Development) w ciągu ostatnich  czterech lat
 • Dwie referencje od menadżera, klienta lub osoby posiadającej CBAP®
 • Podpisanie zawodowego Kodeksu Postępowania - Code of Conduct