Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Witoldowi Kieżunowi 

POBIERZ GALERIĘ