ZARZĄDZANIE PROGRAMEM / PORTFELEM / PMO

Poniższa propozycja została zaprojektowana zgodnie z formułą 70:20:10 w celu wsparcia rozwoju w obszarze „Zarządzanie programem/portfelem/PMO”.

Obszar ten obejmuje rozwój w zakresie zarządzania programem i portfelem projektów oraz roli i zasad funkcjonowania Project Management Office (PMO) w organizacji. Zobacz także obszary „Przywództwo” oraz „Zarządzanie Strategiczne i Biznesowe”, które stanowią uzupełnienie kompetencji na tym szczeblu zarządzania

Wg. PMBOK® Guide, program to grupa powiązanych projektów, podprogramów i działań programowych zarządzanych w sposób skoordynowany, aby uzyskać korzyści, które nie byłyby możliwe, gdyby były one zarządzane indywidualnie. Natomiast portfel to grupa niekoniecznie powiązanych projektów, programów lub działań w celu osiągnięcia celów strategicznych. Project Management Office (PMO) skupia i standaryzuje zarządzanie projektami w organizacji.

 

70% Nauka w działaniu
ZASTANÓW SIĘ NAD:
 • Zasadami zarządzania programem, portfelem projektów, w który jesteś zaangażowany/ organizacja realizuje
 • Rolą Project Management Office (PMO) w organizacji PMO wg. PMBOK® Guide może pełnić następujące role, które mogą się też łączyć:
  • Wspierająca - rola konsultacyjna, dostarcza szablony, najlepsze praktyki, szkolenia, dostęp do informacji i doświadczeń, służy jako repozytorium projektu).
  • Sterująca - zapewnia wsparcie i wymaga zgodności z obowiązującym procesem.
  • Dyrektywna -  przejmuje kontrolę nad projektami przez bezpośrednie zarządzanie nimi.
 • Różnicami pomiędzy projektem, a programem.

Program w porównaniu z projektem z reguły jest:

 • większy
 • bardziej złożony
 • trwa dłużej
 • geograficznie rozporoszony
 • wymaga innych kompetencji od osób nim zarządzających

4. Wybranie projektów pilotażowych

5. Komunikacja wizji zmiany w całej organizacji

6. Przeprowadzenie ewaluacji pilotażu

7. Wprowadzenie zmiany w całej organizacji

8. Utrwalenie zmian w kulturze organizacyjnej firmy. Zwinność nie polega tylko na wdrożeniu tej czy innej praktyki. To jest przede wszystkim praca nad zmianą kultury organizacyjnej w firmie. Więcej tutaj.

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE/ PROGRAMIE TRANSFORMACJI AGILE LUB DOŁĄCZ DO ZWINNEGO ZESPOŁU

Nie ma lepszej metody niż nauka poprzez  działanie. Dodatkowo, wybierając odpowiedni program edukacyjny (więcej w kolumnie ”10% Formalna edukacja  & przydatne źródła”)  oraz nawiązując relację mentoringową, czy korzystając z innej formy wsparcia (patrz kolumna „20% Nauka od innych”) masz gwarancję, że Twój projekt czy program zakończy się sukcesem.

LUB OBSERWUJ DZIAŁANIA DOŚWIADCZONYCH SCRUM MASTERÓW, PRODUCT OWNERÓW, AGILE COACHÓW LUB INNYCH PRAKTYKÓW AGILE

Jeśli w chwili obecnej nie masz szans na dołączenie do zwinnego zespołu, a jesteś zainteresowany rozwojem w tym obszarze znajdź projekt/program, czy zespół, który będziesz obserwować. 

LUB ZAANGAŻUJ SIĘ W PROJEKY SPOŁECZNY

Projekty społeczne to świetna okazja do zdobycia doświadczenia. Coraz częściej projekty te korzystają z korzyści, jakie daje nam zwinność.  Możesz dołączyć do projektu już uruchomionego lub zaproponować swój. Dodatkowo, angażując się w projekty realizowane przez stowarzyszenia zarządzania projektami, np. Project Management Institute® (www.pmi.org.pl) uczysz się od najlepszych.

20% Nauka od innych
SPOTKAJ SIĘ ZE SWOIM MENEDŻEREM I POROZMAWIAJ NA TEMAT:
 • Zwinności w projektach i organizacji
 • Korzyściach i wyzwaniach związanych z agilowym sposobem pracy.
ZNAJDŹ MENTORA LUB COACHA
 • Poproś kogoś bardziej doświadczonego, aby został Twoim mentorem lub coachem w obszarze Agile
 • Spotkania i konferencje branżowe są świetną okazją do znalezienia mentora, czy coacha.
 • Dołączając do nieformalnej grupy tematycznej będziesz miał szansę na wymianę wiedzy i naukę od innych. Na przykład w Trójmieście działa Agile3M: https://www.facebook.com/groups/agile3m/
 • Dodatkowo, stowarzyszenia oferują tę formę wsparcia dla swoich członków. Dowiedz się więcej na ten temat kontaktując się np. z Project Management Institute® (www.pmi.org.pl)
MENTORING JAKO CZĘŚĆ PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Niektóre studia podyplomowe oferują mentoring indywidualny w ramach swoich programów, np. Transition Manager Academy.
10% Formalna edukacja & przydatne źródła
WAŻNE:
 • Pamiętaj, że Agile to nie tylko metody, metodyki, czy ramy pracy ( ang. framework), ale przede wszystkim wartości i przekonania, inaczej paradygmat myślenia
 • Jeśli chodzi o metody, to najczęściej stosowany jest SCRUM. Inne to: ASD (Adaptive Software Development), XP (eXtreme Programmimg), Crystal, DSDM (Dynamic Systems Development Method), FDD (Feature Driven Development), Kanban, Lean Development
 • Przy czym Scrum jest metodą organizacji pracy zespołu, który pracuje nad rozwojem danego produktu, więc w Scrumie nie chodzi o realizację projektów. Dlatego też Scrum nie definiuje roli Project Managera. Pamietaj zespół scrumowy potrzebuje Scrum Mastera, a projekt Project Managera!

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Transformacja Agile
 • Pozostałe studia podyplomowe, które mają w swoim zakresie elementy Agile:

- Zarządzanie projektem informatycznym (elementy Agile)
- Transition Manager Academy (elementy Agile) 

SZKOLENIA OTWARTE

PROPOZYCJE KSIĄŻKOWE:

NARZĘDIA I INNE PRZYDATNE MATERIAŁY:

ARTYKUŁY:

PRZYDATNE LINKI: