ANALIZA BIZNESOWA

Poniższa propozycja została zaprojektowana zgodnie z formułą 70:20:10 w celu wsparcia rozwoju w obszarze „Analiza biznesowa”.

Obszar ten obejmuje rozwój w zakresie analizy biznesowej. Analiza biznesowa to wg. BABOK® Guide zestaw działań i technik mających na celu zrozumienie struktury, zasad i działania organizacji, a następnie zarekomendowanie rozwiązań, które umożliwiają organizacji osiągnięcie jej celów. Analityk biznesowy to osoba odpowiedzialna za określenie potrzeb biznesowych, oczekiwań i celów interesariuszy w celu określenia rozwiązań dla problemów biznesowych.
Należy zauważyć, że analityk biznesowy działa w kontekście organizacji i jest zaangażowany w identyfikację problemów, potrzeb i możliwości poprawy na wszystkich jej poziomach. Rola analityka biznesowego nie ogranicza się  więc wyłącznie do rozwiązań biznesowych, czy rozwiązań IT. Zadaniem analityka biznesowego jest znalezienie rozwiązania, które pomoże organizacji w osiągnięciu jej celów. Panuje jednak szeroko rozpowszechnione błędne przekonanie, że każdy analityk biznesowy jest zaangażowany w rozwój systemów IT. Natomiast w rzeczywistości istnieje wielu analityków biznesowych, którzy pomagają organizacji usprawnić procesy biznesowe, procedury operacyjne, czy strukturę finansową. To sprawia, że rola analityka biznesowego może obejmować szeroki zakres obowiązków.

 

70% Nauka w działaniu


ZASTANÓW SIĘ NAD:

 • Specyfiką analizy biznesowej, narzędziami stosowanymi w projekcie, w który jesteś zaangażowany/ organizacja realizuje
 • Rolą/rolami analityka biznesowego lub powiązanymi w organizacji

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE LUB ZAANGAŻUJ SIĘ W DZIAŁANIA Z OBSZARU ANALIZY BIZNESOWEJ

Nie ma lepszej metody niż nauka poprzez  działanie. Dodatkowo, wybierając odpowiedni program edukacyjny (więcej w kolumnie ”10% Formalna edukacja  & przydatne źródła”)  oraz nawiązując relację mentoringową, czy korzystając z innej formy wsparcia (patrz kolumna „20% Nauka od innych”) masz gwarancję, że zdobędziesz kompetencje i umiejętności niezbędne do pełnienia ról w obszarze analizy biznesowej.

LUB OBSERWUJ DZIAŁANIA DOŚWIADCZONYCH ANALITYKÓW BIZNESOWYCH

Jeśli w chwili obecnej nie jesteś zaangażowany w realizację projektu, a jesteś zainteresowany rozwojem w tym obszarze, znajdź projekt/program, w którego zakres wchodzi analiza biznesowa i który będziesz obserwować.

20% Nauka od innych
SPOTKAJ SIĘ ZE SWOIM MENEDŻEREM I POROZMAWIAJ NA TEMAT:
 • Analizy biznesowej w organizacji
 • Roli analityka biznesowego w organizacji
ZNAJDŹ MENTORA LUB COACHA
 • Poproś kogoś bardziej doświadczonego, aby został Twoim mentorem lub coachem w obszarze analizy biznesowej
 • Spotkania i konferencje branżowe są świetną okazją do znalezienia mentora, czy coacha
 • Dodatkowo, stowarzyszenia oferują tę formę wsparcia dla swoich członków. Dowiedz się więcej na ten temat kontaktując się np. International Institute of Business Analysis (www.iiba.org.pl).
 
10% Formalna edukacja & przydatne źródła


WAŻNE:

Pamiętaj, że rola analityka biznesowego nie ogranicza się wyłącznie do rozwiązań biznesowych, czy rozwiązań IT. To sprawia, że rola ta może obejmować szeroki zakres obowiązków w zależności od organizacji, w tym:

 • zrozumienie biznesu (co? i jak?)
 • określenie jak można usprawnić obecne procesy biznesowe
 • określenie działań/kroków, które można by zautomatyzować (zbieranie wymagań).
 • zaprojektowanie funkcjonalności systemu (specyfikacja funkcjonalna)
 • wdrożenie nowej funkcjonalności (rozwiązanie techniczne)

Większość analityków biznesowych specjalizuje się, a specjalizacja zależy od rodzaju organizacji, projektu, umiejętności, czy stosowanych narzędzi. Powszechnie spotykane role to:

 • Business Analyst
 • Business Process Analyst
 • IT Business Analyst
 • Systems Analyst
 • Data Analyst
 • Usability/UX Analyst
 • Business Systems Analyst
 • Requirements Engineer (Requirements Analyst)

Więcej na temat roli analityka biznesowego w opisie roli oraz tutaj.

 

STUDIA PODYPLOMOWE:

SZKOLENIA OTWARTE

 • Analiza Biznesowa dla Project Managera

PROPOZYCJE KSIĄŻKOWE:


ARTYKUŁY:

PRZYDATNE LINKI: