AGILE

Poniższa propozycja została zaprojektowana zgodnie z formułą 70:20:10 w celu wsparcia rozwoju w obszarze „Agile”, w tym zwinnej transformacji. Więcej na temat transformacji i migracji można znaleźć w obszarze „Transition/ Transformation Management”.

Obszar ten obejmuje zarówno podejście do zwinnego zarządzania projektem jak i filozofię zwinnego zarządzania firmą oraz sobą („personal agility”). Agile to nie tylko metody, procesy, narzędzia i techniki, ale przede wszystkim nowy sposób myślenia. To jest stan umysłu, filozofia życia, bycia wspierającym, ufnym, otwartym, uczciwym spójnym i dostosowującym się.

 

70% Nauka w działaniu
ZASTANÓW SIĘ NAD:
 • Praktykami, podejściami i metodykami zwinnymi stosowanymi  w Twojej organizacji
 • Korzyściami jakie wynikają ze zwinnego podejścia
 • Wyzwaniami jakie stoją przed zwinnym zarządzaniem/zwinną organizacją i strategiach radzenia sobie z nimi. Więcej na ten temat tutaj i tutaj oraz w raporcie.
 • Krokami jakie należy wykonać, aby transformacja Agile zakończyła się sukcesem. Mariusz Chrapko proponuje 8 następujących kroków:

1. Zbudowanie zespołu nawigatorów zmiany

2. Ocena bieżącej sytuacji w firmie (struktura organizacyjna, zarządzanie popytem, zarządzanie projektami, monitorowanie postępu prac w projektach, planowanie wydań produktu, procesy dotyczące rozwoju oprogramowania, weryfikacja, walidacja, więc cały obszar testów, role w organizacji, które uczestniczą w całym tym procesie).

3. Model - zorganizowanie i poprowadzenie warsztatów strategicznych w firmie (zdefiniowanie przede wszystkim zbioru najbardziej podstawowych rzeczy, które muszą w organizacji zostać zrobione, żeby swobodnie ze zmianą wystartować:

 • poziom zarządczy (ang. governance) - zbiór podstawowych zasad praktyk, które dotyczą zarządzania całą firmą
 • poziom operacyjny - codzienne funkcjonowanie zespołów agilowych w firmie.

4. Wybranie projektów pilotażowych

5. Komunikacja wizji zmiany w całej organizacji

6. Przeprowadzenie ewaluacji pilotażu

7. Wprowadzenie zmiany w całej organizacji

8. Utrwalenie zmian w kulturze organizacyjnej firmy. Zwinność nie polega tylko na wdrożeniu tej czy innej praktyki. To jest przede wszystkim praca nad zmianą kultury organizacyjnej w firmie. Więcej tutaj.

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE/ PROGRAMIE TRANSFORMACJI AGILE LUB DOŁĄCZ DO ZWINNEGO ZESPOŁU

Nie ma lepszej metody niż nauka poprzez  działanie. Dodatkowo, wybierając odpowiedni program edukacyjny (więcej w kolumnie ”10% Formalna edukacja  & przydatne źródła”)  oraz nawiązując relację mentoringową, czy korzystając z innej formy wsparcia (patrz kolumna „20% Nauka od innych”) masz gwarancję, że Twój projekt czy program zakończy się sukcesem.

LUB OBSERWUJ DZIAŁANIA DOŚWIADCZONYCH SCRUM MASTERÓW, PRODUCT OWNERÓW, AGILE COACHÓW LUB INNYCH PRAKTYKÓW AGILE

Jeśli w chwili obecnej nie masz szans na dołączenie do zwinnego zespołu, a jesteś zainteresowany rozwojem w tym obszarze znajdź projekt/program, czy zespół, który będziesz obserwować. 

LUB ZAANGAŻUJ SIĘ W PROJEKY SPOŁECZNY

Projekty społeczne to świetna okazja do zdobycia doświadczenia. Coraz częściej projekty te korzystają z korzyści, jakie daje nam zwinność.  Możesz dołączyć do projektu już uruchomionego lub zaproponować swój. Dodatkowo, angażując się w projekty realizowane przez stowarzyszenia zarządzania projektami, np. Project Management Institute® (www.pmi.org.pl) uczysz się od najlepszych.

20% Nauka od innych
SPOTKAJ SIĘ ZE SWOIM MENEDŻEREM I POROZMAWIAJ NA TEMAT:
 • Zwinności w projektach i organizacji
 • Korzyściach i wyzwaniach związanych z agilowym sposobem pracy.
ZNAJDŹ MENTORA LUB COACHA
 • Poproś kogoś bardziej doświadczonego, aby został Twoim mentorem lub coachem w obszarze Agile
 • Spotkania i konferencje branżowe są świetną okazją do znalezienia mentora, czy coacha.
 • Dołączając do nieformalnej grupy tematycznej będziesz miał szansę na wymianę wiedzy i naukę od innych. Na przykład w Trójmieście działa Agile3M: https://www.facebook.com/groups/agile3m/
 • Dodatkowo, stowarzyszenia oferują tę formę wsparcia dla swoich członków. Dowiedz się więcej na ten temat kontaktując się np. z Project Management Institute® (www.pmi.org.pl)
MENTORING JAKO CZĘŚĆ PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Niektóre studia podyplomowe oferują mentoring indywidualny w ramach swoich programów, np. Transition Manager Academy.
10% Formalna edukacja & przydatne źródła
WAŻNE:
 • Pamiętaj, że Agile to nie tylko metody, metodyki, czy ramy pracy ( ang. framework), ale przede wszystkim wartości i przekonania, inaczej paradygmat myślenia
 • Jeśli chodzi o metody, to najczęściej stosowany jest SCRUM. Inne to: ASD (Adaptive Software Development), XP (eXtreme Programmimg), Crystal, DSDM (Dynamic Systems Development Method), FDD (Feature Driven Development), Kanban, Lean Development
 • Przy czym Scrum jest metodą organizacji pracy zespołu, który pracuje nad rozwojem danego produktu, więc w Scrumie nie chodzi o realizację projektów. Dlatego też Scrum nie definiuje roli Project Managera. Pamietaj zespół scrumowy potrzebuje Scrum Mastera, a projekt Project Managera!

STUDIA PODYPLOMOWE:

 • Transformacja Agile
 • Pozostałe studia podyplomowe, które mają w swoim zakresie elementy Agile:

- Zarządzanie projektem informatycznym (elementy Agile)
- Transition Manager Academy (elementy Agile) 

SZKOLENIA OTWARTE

PROPOZYCJE KSIĄŻKOWE:

NARZĘDIA I INNE PRZYDATNE MATERIAŁY:

ARTYKUŁY:

PRZYDATNE LINKI: