Project Management Professional (PMP)®

Certyfikat

Certyfikat Project Management Professional (PMP)® wydawany jest przez Project Management Institute (PMI)® i jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów na świecie w dziedzinie zarządzania projektami, a osoby tytułujące się nim można znaleźć wśród kierowników koordynujących projekty na całym globie, w odróżnieniu od pozostałych certyfikacji, które zazwyczaj są bardziej popularne w wybranych branżach czy regionach.

Certyfikat PMP® daje Tobie i Twojej organizacji przewagę konkurencyjną. Jak pokazuje raport PMI Pulse of the Profession®, organizacje posiadające wypracowane i ustandaryzowane praktyki prowadzenia projektów osiągają lepsze rezultaty.

Egzamin

Egzamin PMP® składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru, z których 25 to pytania testowe. Pytania testowe nie są wliczane do wyniku egzaminu, są rozrzucone pomiędzy innymi pytaniami (zadający nie ma informacji, które to pytania) w celu sprawdzenia ich prawidłowości, a po zatwierdzeniu, wykorzystania w przyszłych egzaminach. Pytania sprawdzają zarówno wiedzę zawartą w standardzie A Guide to Project Management Body of Knowledge® (PMBOK® Guide) jak i jej zastosowanie. Egzamin trwa 4 godziny, jest komputerowy, a informacja o wyniku (zdał/ nie zdał) pojawia się na końcu egzaminu. Nie przewiduje się przerw podczas egzaminu. Kandydat może przerwać egzamin jeśli to konieczne, ale czas nie zostaje zatrzymany, więc każda przerwa oznacza mniej czasu na odpowiedzi na pytania

Kandydat może zakupić egzamin wyłącznie od Project Management Institute (PMI)®, podczas procesu rejestracyjnego na stronie PMI®. Firmy szkoleniowe nie sprzedają egzaminów.

Obecnie jest to certyfikat przyznawany na 3 lata. Warunkiem przedłużenia certyfikatu na kolejne 3 lata jest zarejestrowanie 60 punktów (1 punkt = 1 godzina)  rozwoju osobistego (ang.  Personal Development Units – PDUs) w ciągu cyklu 3 lat. Przynajmniej po 8 punktów w każdym z trzech obszarów wiedzy zgodnie z The PMI Talent Triangle®. Więcej na ten temat utrzymania certyfikatu tutaj. Cena przystąpienia do tego egzaminu to 405 USD dla członków PMI® oraz 555 USD dla osób nie będących członkami.

Więcej szczegółów na temat certyfikatu PMP® można znaleźć w PMP Handbook oraz na stronie PMI®.

Wymagania

Kandydaci przystępujący do egzaminu PMP® muszą spełniać następujące wymagania:

  • Świadectwo maturalne.
  • 7 500 godzin (5 lata) doświadczenia w prowadzeniu projektów w ciągu ostatnich 8 lat.
  • 35 godzin edukacji w zakresie zarządzania projektami.

Lub

  • Dyplom ukończenia studiów II stopnia (min. 4 lata)
  • 4 500 godzin (3 lata) doświadczenia w prowadzeniu projektów ciągu ostatnich 8 lat
  • 35 godzin edukacji w zakresie zarządzania projektami.