Professional Scrum Product Owner I (PSPO I)

Certyfikat

Professional Scrum Product Owner I (PSPO I) to certyfikat wydawany przez Scrum.org, organizację, która powstała w 2009 roku z inicjatywy Kena Schwabera, jednego z twórców metody Scrum, który porzucił założoną wcześniej przez siebie organizację Scrum Alliance.

Egzamin

Egzamin PSPO I to 60-minutowy test (80 pytań) wielokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę na temat podstaw wykorzystania Scruma w kontekście biznesowym, z perspektywy roli Właściciela Produktu (ang. Product Owner). Pytania dotyczą rozumienia Przewodnika po Scrumie (ang. Scrum Guide), w tym również jego interpretacji. Egzamin oceniany jako trudny. Przykładowe pytania: quiz, a tutaj 8 pytań.

Próg zaliczeniowy to 85%, a osoby, które go uzyskały otrzymują dyplom potwierdzający zaliczenie testu. Listę osób, które posiadają ten certyfikat można z znaleźć na stronach Scrum.org.

W chwili obecnej jest to certyfikat przyznawany bezterminowo. Cena przystąpienia do tego egzaminu to 200 USD.

Egzamin dostępny wyłącznie w języku angielskim.

Uczestnictwo w szkoleniach przygotowujących certyfikacji nie jest wymagane, natomiast zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ofertą.