Professional Scrum Master I (PSM I)

Certyfikat

Professional Scrum Master I (PSM I) to certyfikat wydawany przez Scrum.org, organizację, która powstała w 2009 roku z inicjatywy Kena Schwabera, jednego z twórców metody Scrum, który porzucił założoną wcześniej przez siebie organizację Scrum Alliance.

Egzamin

Egzamin PSM I to 60-minutowy test (80 pytań) wielokrotnego wyboru sprawdzający wiedzę na temat podstaw Scruma. Pytania również dotyczą interpretacji zapisów zawartych w Przewodniku po Scrumie (ang. Scrum Guide), dlatego też egzamin może być postrzegany jako trudny przez osoby, które nie znają tego dokumentu i nie pracowały przy użyciu tego podejścia.

Próg zaliczeniowy to  85%, a osoby, które go uzyskały otrzymują dyplom potwierdzający zaliczenie testu. Listę osób, które posiadają ten certyfikat można z znaleźć na stronach Scrum.org.

W chwili obecnej jest to certyfikat przyznawany bezterminowo. Cena przystąpienia do tego egzaminu to 150 USD.

Egzamin dostępny wyłącznie w języku angielskim.

Uczestnictwo w szkoleniach przygotowujących certyfikacji nie jest wymagane, natomiast zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z ofertą