Kompetencje Project Managera w zarządzaniu projektami


„Projekty, programy i portfele są motorem zmian w dzisiejszym świecie. Projekty napędzają rozwój nowych produktów i usług, inwestycje i ekspansję, możliwości, wdrażanie nowych strategii i infrastruktury nowej generacji. Zdajemy sobie sprawę, że projekty rozpoczynają się i kończą na ludziach i że kompetentna realizacja stanowi sedno sukcesu każdego udanego projektu.”

IPMA Individual Competence Baseline


Zgodnie z jedną z definicji, kompetencja indywidualna to zastosowanie wiedzy, umiejętności i zdolności w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów. W dobie dynamicznie zmieniającego się otoczenia, w świecie VUCA - volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność) i ambiguity (niejednoznaczność), wartością nie staje się wyłącznie posiadanie wiedzy w możliwie szerokim zakresie, ale umiejętne jej stosowanie w realizowaniu celów, z wykorzystaniem zdolności i cech osobowościowych Project Managera.

Bliskie jest nam podejście skupiające się na doskonaleniu kompetencji osób zarządzających projektami, tak, żeby mogli dojrzale i odpowiedzialnie podejmować decyzje o wyborze konkretnego podejścia do zarządzania projektami lub wypracowaniu własnego, o doborze odpowiednich narzędzi, ludzi i sposobów działania, aby projekty były realizowane efektywnie.

Powołując się na wytyczne IPMA Individual Competence Baseline:

„Teoria motywacji i aktualne wyniki badań pokazują, że ludzie dążą do rozwoju swoich kompetencji, aby poprawić efektywność na zajmowanym stanowisku, otrzymywać coraz więcej ciekawych zadań oraz zwiększyć szanse na rozwój kariery. Praca związana z zarządzaniem projektem, programem lub portfelem opiera się na współpracy z członkami zespołu, reprezentującymi różne zawody oraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami (takimi, jak klienci i dostawcy), dlatego też rozwój kompetencji ma miejsce w takich właśnie warunkach pracy zespołowej.”

 

 

Zapraszamy do zapoznania się ze ścieżką rozwoju i doskonalenia kompetencji w obszarze zarządzania projektami w Akademii Leona Koźmińskiego.

Wioletta Kastrau
Business Development Manager
wkastrau@kozminski.edu.pl
602 248 295