Zarządzanie projektami budowlanymi w praktyce z elementami BIM 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

 • Czas trwania: 2 dni (9:00-16:30)
 • Termin szkolenia: 21-22.05.2020 r.*
 • UWAGA: szkolenie może odbyć się w wersji on line jeśli ze względów bezpieczeństwa nie będzie możliwości przeprowadzenia go w formie tradycyjnych zajęć na uczelni.
 • Cena szkolenia: 2500 zł brutto (stawka zw. z VAT)
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 2250 zł brutto (stawka zw. z VAT)*
 • Liczba godzin dydaktycznych: 16

TRENERZY 

MARCIN ZESZUTEK

Dyrektor kontraktów budowlanych z zakresu gospodarki odpadami, certyfikowany edukator i trener World Rugby, lider zespół projektowych i kontraktowych, prelegent na konferencjach, twórca innowacyjnych technik rozwoju kompetencji inżynierów, członek rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.Praktyk zarządzania projektami budowlanymi. W swojej karierze zawodowej prowadził kontrakty głównie z zakresu gospodarki odpadami, w tym jako dyrektor kontraktu / przedstawiciel wykonawcy projektował i budował zakłady gospodarki odpadami w Kępnie i Kamieńsku, o wartości odpowiednio powyżej 40 i 30 mln zł. Jako członek zarządu czołowego developera w Trójmieście prowadził bezpośrednio ponad 40 osobowy zespół wsparcia technicznego, który zajmował się przygotowaniem inwestycji od strony technicznej, wykończeniem mieszkań i biur pod klucz, a także działem jakości i usługi gwarancyjnej. Obecnie pracuje jako dyrektor kontraktu przy budowie spalarni odpadów w Szczecinie realizując kontrakt o wartości powyżej 200 mln złotych. Wierzy w ludzi, stawiając cele i wyzwania rozwija swoich pracowników. Łączy tradycyjne i zwinne metody zarządzania, które poznał podczas rozwoju swojej kariery sędziego międzynarodowego w rugby. Nastawiony na współpracę i poszukiwanie efektu synergii. Każde potknięcie jest dla niego drogą, kolejnym etapem do osiągnięcia zakładanego sukcesu. Uważa, że w życiu nie ma porażek – są wyzwania, którym musimy sprostać.

 

MAŁGORZATA KUSYK

Małgorzata Kusyk, certyfikowany Project Manager PMP®/PRINCE2®/ AgilePM®, CEO AgilePMO (http://www.agilepmo.pl) , koordynator Kozminski Executive Business School, członek Agility Scales Founders Club, Prezes PMI Poland Chapter w latach 2014-2016. Mentor, trener biznesu, wykładowca MBA.
Ekspertka zarządzania projektami z ponad 16. letnim doświadczeniem w globalnych projektach i programach w różnych sektorach i branżach. Propagatorka idei zwinności i turkusu. Specjalizuje się w tranzycjach i transformacjach, łącząc w nich podejścia tradycyjne i zwinne. Twórca innowacyjnych szkoleń i metodyk z zakresu zarządzania projektami, w tym pierwszej Akademii Transition Managera. Prelegentka na konferencjach w Polsce i na świecie, autorka wielu artykułów oraz inspirującego bloga (http://agilepmo.pl/blog/) . To co ją wyróżnia to kreatywność i otwartość na eksperymentowanie, dzięki czemu rozwiązania, które proponuje są unikatowe i dostosowane do potrzeb klienta. Tak jak Michael Jordan wierzy, że "dzięki talentowi możesz wygrywać spotkania, ale to inteligencja i gra zespołowa sprawia, że wygrywa się mistrzostwa".

 

 

MARCIN ŚWIERZ

Marcin Świerz, Architect i Project Manager, skoncentrowany na optymalizacji i innowacji procesów zarządzania w budownictwie. Ekspert w przygotowaniu I implementacji strategii BIM dostosowanej do wymogów klienta na wszystkich etapach procesu budowlanego.

W ciągu 18 lat pracy w budownictwie ewaluował od roli projektanta do Project Manager’a zarządzającego projektami podniesienia wydajności w budownictwie, a w szczególności implementacją procesu BIM. Swoje metody pracy rozwijał w czasie koordynacji technicznej projektów i implementacji BIM w Irlandii, Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Filipinach. Prowadził projekty implementacji BIM w biurach projektowych, w firmach wykonawczych i organizacjach rządowych będących inwestorem w budownictwie. Jako Project Manager i BIM Manager potwierdził wartość swojego podejścia na mega projektach lotnisk w ZEA, jak i ekstremalnie trudnych techniczne projektach realizowanych przez gwiazdy światowej architektury. Stawia na otwartą komunikację, zminimalizowaną hierarchie i rozsądnie zastosowaną technologię.
Poza pracą: zapalony pilot sportowy, kolarz I fascynat kultury Islamu.

O WARSZTACIE

Coraz większa rzesza inżynierów i kierowników jest świadoma, iż zarówno kompetencje techniczne jak i menedżerskie są niezbędne do prowadzenia projektów budowlanych. Samorozwój i dalsze kształcenie w zakresie zarządzania projektami budowlanymi daje również korzyści w postaci optymalizacji i innowacyjności procesów przekładających się na poprawę realizacji prac budowlanych, co skutkuje lepszym wynikiem finansowym.

Building Information Modeling (BIM) stał się standardem w realizacji projektów budowlanych. Sprawdził się na wielu mega projektach i jest doceniany zarówno przez inwestorów, projektantów, jak i wykonawców. W czasie warsztatów zostanie omówiony BIM jako integralna część procesu zarządzania projektem budowlanym, potrzebna dokumentacja BIM oraz proces implementacji w organizacji i projekcie.

Tematem przewodnim warsztatu będzie przygotowany wcześniej scenariusz projektowy opisujący prawdziwy projekt budowlany. Pracując w grupach uczestnicy rozpoczną i zaplanują projekt. Uczestnicy przetestują w praktyce narzędzia i techniki zarządzania projektami, a po szkoleniu otrzymają wzorce i narzędzia w formie elektronicznej do bezpośredniego zastosowania lub modyfikacji do swoich potrzeb.

CELE WARSZTATU

 • Zapoznanie się uczestników z procesami zarządzania projektami budowlanymi w oparciu o standardy PMBOK® Guide oraz Agile (Scrum)
 • Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania projektami budowlanymi zgodnie ze standardami PMBOK® Guide i Agile (Scrum)
 • Zrozumienie procesu BIM z perspektywy zarządzania projektami budowlanymi.
 • Zrozumienie roli Kierownika Projektu, Kierownika Budowy, BIM managera i BIM Koordynatora oraz rozwinięcie umiejętności miękkich niezbędnych w pracy Project Managera.
 • Zapoznanie się uczestników z podstawami implementacji BIM z perspektywy projektu budowlanego i metod pracy organizacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:

 • Zastosować narzędzia i techniki zarządzania projektami
 • Tworzyć dokumentację projektową niezbędną do efektywnej realizacji projektu
 • Zastosować umiejętności miękkie kluczowe dla Kierownika Projektu i Kierownika Budowy.
 • Określić jakie korzyści z użycia metodologii BIM można uzyskać z perspektywy inwestora, projektanta i wykonawcy.
 • Określić optymalny zakres implementacji BIM w zależności od rodzaju organizacji i projektu budowlanego.
 • Ocenić kompletność Dokumentacji BIM stworzonej wewnątrz organizacji lub dostarczonej z zewnątrz.

ADRESACI WARSZTATU

 • Obecni i przyszli kierownicy projektów budowlanych oraz dyrektorzy kontraktów
 • Członkowie zespołów projektowych realizowanych przez przedsiębiorstwa budowlane i deweloperskie
 • Uczestnicy inwestycji budowlanych zainteresowani poprawą ich efektywności.

FORMA ZAJĘĆ

 • Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatu połączonego z krótkimi wykładami. Wykorzystywana będzie zasada efektywnego uczenia się dorosłych według Cyklu Kolba (doświadczenie - refleksja - teoria - planowanie)
 • Zostaną zastosowane następujące metody i narzędzia: prezentacja multimedialna, film, krótkie wykłady, dyskusje grupowe, studia przypadków, ćwiczenia w grupach z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia i inne.

POLECANE ARTYKUŁY 

 

Autor: Marcin Zeszutek

Zarządzanie budową porównać można do zarządzania firmą. W obu przypadkach potrzeba wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, która będzie w stanie szybko i racjonalnie podejmować decyzje, by ukończyć budowę z sukcesem.

W 2018 ROKU BUDOWNICTWO CZEKAJĄ KOLEJNE WYZWANIA

Czytaj cały artykuł>>>


Kontakt:
Monika Żochowska

Doradca edukacyjny

 • +48 (22) 519 23 34