Kontakt: 

Katedra Marketingu
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 59
03-301 Warszawa

  • dr Paweł de Pourbaix

tel. 502 341 140
e-mail:  marketing@kozminski.edu.pl 

            Katedra Marketingu

                Akademii Leona Koźmińskiego

               zaprasza na


             8 maja 2015 r.


                 Akademia Leona Koźmińskiego
         w Warszawie

SPONSORZY I PARTNERZY 

 

PATRONAT:  

RADA PROGRAMOWA

  • prof. dr hab. Lechosław Garbarski (Przewodniczący)
  • prof. dr hab. Anna Olejniczuk– Merta
  • prof. ALK dr hab. Teresa Taranko
  • prof. ALK dr hab. Grzegorz Mazurek
  • dr Magdalena Krzyżanowska
  • dr Jolanta Tkaczyk

KOMITET ORGANIZACYJNY

  • dr Paweł de Pourbaix
  • dr Mirosław Antonowicz

ORGANIZACJA FORUM

Forum odbędzie się w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 57/59. Planowane są trzy sesje wskazane w części poświęconej tematyce forum. Artykuły przygotowane na Forum, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w czasopiśmie „Logistyka” (10 pkt).

 

Program konferencji

 

Jak dojechać?

 

Hotel i propozycje teatralne

 

CEL FORUM 

TEMATYKA FORUM 

ORGANIZACJA FORUM 

OPŁATA ZA UDZIAŁ W FORUM 

WAŻNE DATY