Kozminski International 

no news in this list.

Periodicals index 

Periodicals available in the library

1.    6, quai d`Orléans nr 1 i 2/2001; nr specj./2002; 6/2003; 7/2004; 8 i 9/2006; 10-12/2008; 
                                 13/2009      (dar z Paryża)
2.    Abstract of Hungarian Economic Literature  1978-81
3.    Academia 2005 -
4.    Academy of Management Journal 1999 - (brak  4-6/98 i 2/99) - 2006
5.    Academy of Management Review 2000 - 2006
6.    Accountancy 2000 - 2007
7.    Accounting Organizations and Society 2000 – 2003; z 2004 r. jest tylko nr 1 (dar)
8.    Accounting Review 2000 - 2006
9.    Acta Oeconomica : Periodical of the Hungarian Academy of Sciences  1968-69, 1971-88
10.    Acta Universitatis Lodziensis – Folia Iuridica  2006 - 
11.    Administracja Publiczna Zeszyty Nauk.Wyższej Szkoły Adm. Publ. w Białymstoku  2003 – 2010 (dar)
12.    Administrative Science Quarterly 1999 - 2006
13.    Advances in Consumer Research 1999 – 2006
14.    ADR Arbitraż i Mediacja 2010 – 
15.    Aida - Media 1996 - 1999 (przestała ukazywać się)
16.    Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych 1-4/2005; 1–4/2006; 2-3/2007 
17.    Alma Mater Gedanensis Collegium Iuridicum  Prace (…) Wydz. Prawa Uniw. Gdań. 2010 – (dar)
18.    American Economic Review + dod. (zob. p.139 i 140)  1994,1999, 2001 - (brak 4/2002) – 2006
19.    Angora od nr-u 33/2009 - 
20.    ANNALES Uniwersitatis Marie Curie – Skłodowska  2000
21.    Apelacja Gdańska 2002 nr 1; 2003 nr 1, 2; 2004; 2005 nr 1,2
22.    Aspekt 1998
23.    Aura 2000 – 2005
24.    Baltic Journal of Economics 2004 - 2006  dar
25.    Bank 2001 -
26.    Bank i Kredyt  1977- 89 (brak12/1981; 1/1984; 2,3,9,10 i 12/1986; 5 i 6/1988); 1995 (brak 6/95);   1997 - 
27.    Berichte des Bundesinstituts für Ostwissenschaftlichen und Internationalen Studien  1992-95
28.    Bezpieczeństwo i Ochrona 2008 - 2009
29.    Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 2010 -   oraz na WWW.cnbop.pl 
30.    Bezpieczeństwo Narodowe 2010 - 
31.    Bezpieczny Bank 2002 - (dar)
32.    Bibliografia Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (dodatek do Przeglądu Bibliotecznego)  2001 
33.    Bibliografia Ekonom. i Społ. Zagadnień Pracy 2000 –
34.    Bibliografia Zawartości Czasopism z indeksem 2001 – 2004 (od 2005r. www.bn.org.pl)
35.    Bibliografie (różne) Głównej Bibliot. Pracy i Zabez. Społ.  2001- 2003  
36.    Bibliotekarz 2001 –
37.    Biuletyn (TVP SA) 2001 – 2004 
38.    Biuletyn Arbitrażowy 2009 - 2010 
39.    Biuletyn Euro Info  2008 -  (kontynuacja Euro Info)
40.    Biuletyn Finansów Publicznych  od nr-u 4/2002 i 1 – 3/2003 (dar) 
41.    Biuletyn Informacyjny Biblioteki Zakładu Nauk Ekonomicznych PAN 1961 – 1965
42.    Biuletyn Informacyjny Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce 2009 - 2010  (dar) następnie  na stronie internetowej www.obserwatorium.org
43.    Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 2008 nr 3 i 4 (+DVD)
44.    Biuletyn KibR  Krajowej Izby Biegłych Rewidentów 52-53/2002; 54-56/2003 
45.    Biuletyn Miesięczny Europejskiego Banku Centralnego 2005 -   (dar)
46.    Biuletyn Narodowego Banku Polskiego 2001 -  (dar)
47.    Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  2010 -      (dar)
48.    Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów 2008 -  (dar)
49.    Biuletyn Służby Cywilnej 2002 - 2005
50.    Biuletyn Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego  1957 - 1987
51.    Biuletyn Statystyczny Służby Celnej 2006 - 2008
52.    Biuletyn Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 2001 – 2003 (dar)
53.    BizEd   od nr-u 3/2004  -     (dar)
54.    Biznes Trendy 2005 – 2008
55.    Bloomberg Businessweek Polska 2011
56.    Boss - Exspert, Import, Gospodarka 2003 – 2004 (wydawnictwo zawieszone)
57.    Brief 2001 -
58.    Bulletin Mensuel de Statistique  1958, 1960-76
59.    Bulletin of the Oxford University Institute of Statistics  1958 - 62; 65 - 67; 69 - 72
60.    Business Forum 1995 -  2002 ( w 2002 r. ukazały się tylko trzy numery - wydaw. zawieszone)
61.    Business Magazine Manager 2009 -   patrz: Manager
62.    Businessman 1992 – 2005 (zawieszony)
63.    Businessman.pl 2007 – 
64.    Business Week/Polska 1996 – 2005 (zawieszony z dn. 1.01.2006)
65.    California Management Review 1999 - 2007
66.    Cambridge Law Journal nr 1-3/2003 
67.    CEO Magazyn Kadry Zarządzającej od nr-u 8/2005 –  2009  (zmiana tyt. z CXO)
68.    CFO Magazyn Finansistów 2004
69.    Charaktery 1999 –
70.    Chip +CD 2005 – 
71.    Chip +DVD 2004 - 2005
72.    Chrześcijaństwo, Świat, Polityka  2007   (dar)
73.    Coaching Review 2010 -
74.    Communist Economies and Economies Transformation  1992-95 (brak 2/1992; 1/1994)
75.    Computerworld Polska 2006 –
76.    Contemporary Economics 2011 – (kontynuacja „Współczesnej Ekonomii”)
77.    Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2001 -
78.    Corporate Governance An International Review  2000 – 2006
79.    Corporate Governance The International Journal of Business in Society nr-u 3/2005; 4/2006   (dar)
80.    CXO Magazyn Kadry Zarządzającej 2002 – 7/2005 (od nr-u 8/05 zmiana tytułu na CEO)
81.    Czasopismo Prawno-Historyczne  2008 – 
82.    Decyzje  2004 -
83.    Detal Dzisiaj 2001 
84.    Dialectics and Humanism 1979 nr 2; 1980 nr4; 1984 nr 2-3, 4; 1985 nr 1, 3-4; 1986 nr 1, 2-3, 4;       1987 nr 3; 1988 nr 3-4; 1990 nr 1, 2, 3
85.    Dialog Europejski 1999 (brak nr 5) i 1/2000 (cofnięto licencję na wydawanie czasopisma)
86.    Dialogue and Humanism (kontynuacja Dialectics and Humanism) 1991 nr 1, 2; 1992 nr 1, 2, 3-4; 1994 nr 2-3, 5;   1995 nr 1, 7
87.    Dialogue and Universalism 1995 nr 4; 8-9; 1996 nr 1-2, 4-7,10; 1997; 1998 nr 1-2,4-8,10-12; 1999 nr 1-2,5-6; 2000 nr 7-8; 2001 nr 5-10; 2002 nr 1-3; 2003 nr 7-8; 2006 nr 10
88.    Doradca Podatkowy 2009 –
89.    Drop Out Gazeta Studentów WSPiZ im L. Koźmińskiego 3-4/1995; 5 i 7/1996
90.    Dziennik Gazeta Prawna od 2009 – miniony i bieżący rocznik
91.    Dziennik Ubezpieczeniowy na stronach: www.ryzyko.pl lub  e-mail: Dziennik Ubezpieczeniowy@Ogma.pl
92.    Dziennik Urzędowy MENi Sportu 1995, 1997 –
93.    Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów 1996 - 2001
94.    Dziennik Urzędowy Minist. Pracy i Polityki Socjalnej 1997 – 98
95.    Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej  (CD-Rom)  2004 -
96.    Dziennik Ustaw 1956 – 2011;  od 2012 roku tylko w wersji on-line
97.    EBSCO Academic Periodicals Collection 1990 – I/2009  CD-ROM 
98.    EBSCO Academic Periodicals Collection 1990 – IV/2005  DVD
99.    EBSCO Business Periodicals Collection  1990 – I/2009 CD-ROM 
100.    EBSCO Business Periodicals Collection  1990 – II/2003 ROM
101.    Economic and Political Thought 2011 – 
102.    Economic Bulletin for Europe  1955-58, 1963-68
103.    Economic Journal  1950 - 53; 1955-56, 1959-62, 1965, 1970
104.    Economica  1955 - 61; 1963 - 80;1982-83, 1985, 1991-94
105.    Économie Appliquée 1984 - 1985
106.    Économie et Politique   1958, 1961-76
107.    Économie et Statistique  1969, 1971-78, 1992
108.    Economist 2005 –
109.    Edukacja Prawnicza  2003 –
110.    Edukacja Ustawiczna Dorosłych  nr-y 3 i 4/2005     (dar)
111.    Education World od nr-u 2/2004  -  14/2007  (dar)
112.    Ekonomia 2001 –
113.    Ekonomia Menedżerska 2007  (dar)
114.    Ekonomia i Organizacja Pracy  1960, 1984
115.    Ekonomiczeskaja  Politika  1 – 3/2007 -     (dar)
116.    Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa  1993 (bez nr-u 6) -
117.    Ekonomiska Samfundets Tidskrift  1989 nr 4; 1990 nr 4; 1991 nr 1 - 3; 1992 nr 1 - 2
118.    Ekonomista  1933, 1935-37, 1947-89; 1997 -
119.    Ekopartner 2001 -
120.    Ekspert 1997, 1999 (wydaw. zawieszone)
121.    E-mentor  2007 -   (dar)
122.    EMERGO 2002 – 2004 .
123.    Enterprise & Innovation Management Studies 2000 
124.    Entrepreneurship, Innovation and Change 1994 nr 3, 1997 nr-y 1-3  (dar)
125.    Entrepreneurship : Theory and Practice 1996 nr 4; 1998 – 2006
126.    Euroekspert 2006 – 2010 , po czym jako dodatek do czasopisma Portfel.pl
127.    Euro-Fakty 2001 - 2002 nr-y 1 - 3 (wydaw. zawieszone)
128.    Euro Info 2004 – od nr-u 99 (3/2008) zmiana tytułu na Biuletyn Euro Info
129.    European Accounting Review nr-y 2-3/98; nr 4/00; 1-2 i 4/01; 1-3/02; 1-2/03   (dar)
130.    Eurpean Journal of Education nr 4/1984 i n-ry 2 – 4/1991
131.    European Journal of Marketing 1999 
132.    European Management Journal 2000 – 2006
133.    European Management Review nr-y 1-3/2006     dar
134.    Europejski Przegląd Prawa  2004 - 2006
135.    Europejski Przegląd Sądowy 2005 -
136.    FAO : Production Yearbook  1958-59, 1961-79
137.    Fenix Pl 2010 – 
138.    Filosofia Chozjajstwa 1999 - 2000
139.    Financial Management 2001 – 2004  (dar)
140.    Financial Timest – miniony i bieżący rocznik
141.    Finanse 1954-89
142.    Finanse Komunalne 2001 -
143.    Firma i Rynek 1997; 2001 – 2003; 2007 -  (dar)
144.    Focus - rocznik bieżący i poprzedni
145.    Folia Oeconomica Stetinensia nr 5/2006 – 
146.    Forbes (od V/2005 kontynuacja Profit Forbes, a wcześniej Profit) - 
147.    Forum  1983 - 1995; 1998; 2003 -
148.    Forum Akademickie 2000 – 
149.    Forum Prawnicze  2011 – 
150.    Fremdsprache Deutsch (wyłącznie dla lektorów) 1999 –
151.    Frontiers in Finance and Economics 2004
152.    Gazeta Bankowa 1995 96; 1998 – 
153.    Gazeta Prawna 1995 – 1998; 2001 – 2002; 2003 - 2010 do nr-u 223/2007 na CD-Rom; od IV.2003 w bazie danych ISI Emerging Markets (Euromoney) 
154.    Gazeta Sądowa od numeru 9/ 2004 – 2007
155.    Gazeta SGH  2004 - 2007  (dar)
156.    Gazeta Wyborcza – miniony i bieżący rocznik
157.    Gdańskie Studia Prawnicze T. IV/1999, T. VI i VII/2000, T. VIII i IX/2002, T. XX i XXII/2009 – 
158.    Gdańskie Studia Prawnicze Przegląd Orzecznictwa  nr 2,3 i 4/2009 - 
159.    Global Business 1998 - 2002 (od 2003r. ukazuje się jako Harvard Business Review Polska)
160.    Glosa  2005 -     (dar)
161.    Głos Katolicki 1981 nr 49; 1989 nr 1, 8, 31
162.    Gospodarka Narodowa 1992 (brak nr 4,5 i 8); 1994 (brak nr 1);1995 (brak nr 10); 1997 -
163.    Gospodarka Planowa  1957-59, 1963-64, 1969-76, 1983-84, 1986-87
164.    Handel 2000 -
165.    Handel Wewnętrzny 1996 -
166.    Harvard Business Review 1998 - 
167.    Harvard Business Review Polska 2003 -
168.    Higher Education in Europe  n 3/2001; 4/2002; 3-4/2003;  2-4/04; 1,3-4/2005; 1 – 3/2006,            1-4/ 2007; 1 3/2008; 2/2009     (dar)
169.    Home & Market 2001 – 2005; 2009 – 
170.    Horyzonty Psychologii 2011 -  
171.    HR Focus 2000 – 2005
172.    HUK Czas. Kwart. Całego Prawa Handl., Upadłośc. oraz Rynku Kapitałowego 2007 - 2009
173.    Human Resource Development International 2000 - 2006
174.    Humanizacja Pracy 1999 -
175.    I-biz 2001 i 4 nr-y 2002 (od nr-u 5 ukazuje się jako dodatek do Media i Marketing Polska) ; po przeszło 6-letniej przerwie (w XI.2008) wznowiono wydawanie czasopisma, ale ukazały się tylko nr-y 1,2/2008 i 1-2/2009 po czym tytuł znowu zawieszono
176.    Impact 1999 – 2003 przestał ukazywć się 
177.    Indian Economic Review  1957-61
178.    Information Bulletin NBP 2007 - (dar)
179.    INFOS Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze 2008 -
180.    Innowacje 2001 - 2008
181.    Integracja Europejska 2003 - 2006
182.    International Economic Papers  1959 (nr-y 1 - 10)
183.    International Financial Statistics  1955-67
184.    International Journal of Urban and Regional Research 2007 -    (dar)
185.    International Review of Administrative Sciences 1998 - 2006
186.    International Social Science Journal   1962, 1964 - 67; 1969 - 80
187.    International Studies of Management and Organization  1979  nr 1-2; 1980  nr 3-4;  1981          nr 1-2; 1982 - 1989 (bez nr-ów 4 z 1983 i 1987).);1990 nr 1-2; 1991 nr 3, 1992 nr 2-4; 1993       nr 1,4; 1994 - 1998 (bez  nr-ów 4 z 1997 i 2-4/1998 r.)
188.    Inwestor 2010   (dar)
189.    Inwestycje i Budownictwo  1956-62, 1964-65, 1967-68, 1970-77, 1979, 1981, 1983, 1985-86
190.    Ius Novum 2007 – 
191.    Iustitia Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich 2011 -
192.    Jagiellońska 59 1998 - 2001 (wydaw. zawieszone)
193.    Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik  1955-56,1958-63, 1965-66, 1968-70, 1972-75, 1979-81, 1991,1993-94
194.    Journal of Accounting Research 2003 
195.    Journal of Advertising 1998 – 2006
196.    Journal of Applied Computer Science Methods 1–2/2009 -  1/2010    (dar)
197.    Journal of Business Venturing 1998 - 2006
198.    Journal of Corporate Citizenship od nr-u 8/2002 - 2006
199.    Journal of Economic Literature (zob. punkt 13) 1999 - 2006
200.    Journal of Economic Perspective (zob. punkt 13) 1999, 2001 – 2006
201.    Journal of Insurance & Risk Management nr 5 i 10/2003
202.    Journal of Intellectual Capital 2002 - 2006
203.    Journal of International Business Studies 2000 – 2006; 2008 nr 2 – 4; 2009 nr 2 – 7, 9;                 2010 nr 1 – 4, 8, 9; 2011 nr 1
204.    Journal of International Economics  1973-75, 1977-89; 1990 - 1994
205.    Journal of Knowledge Management 2002 - 2005
206.    Journal of Marketing 1999 - 2006
207.    Journal of Marketing Research 2000 nr 5,11; 2001 nr 8; 2002 nr 2,5 (dar)
208.    Journal of Political Economy  1991 – 1994
209.    Journal of Product Innovation Manager 1995 nr 1; 1996 nr 4; 1998 nr 1,4; 1999 nr 1
210.    Journal of Small Business and Entrepreneurship 2001 –  2006
211.    Journal of Small Business Management 2000 nr 1,2 i 4: 2001 nr 1 i 2 
212.    Journal of the Royal Statistical Society  Series A Statistics in Society  2007 -  (dar)
213.    Journal of the Royal Statistical Society  Series B Statistical Methodology  2007 -  (dar)
214.    Journal of the Royal Statistical Society  Series C Applied Statistics 2007 -  (dar)
215.    Journal of Transnational Management Development 2000 -  2001; 1, 2/2004 i 3, 4/2005  (dar) 
216.    Jurysdykcja Podatkowa 2009 - 
217.    Jurysta 2005 – 
218.    Kancelaria 2008 - 2011
219.    Kieler Diskussionsbeiträge  1991-93
220.    Komputer Świat 2009 -
221.    Konjunktur und Krise  1957-62, 1964-68
222.    Kontakt 1987 nr 4-6; 1988 nr 6-12; 1989; 1990; 1991 nr 1-8
223.    Korea Focus  1994-95 (bez nr-u 4/1995)
224.    Kozminski Academy Law School  Papers 2008 –
225.    Kozminski Law School Papers nr 2 – 5 z 2007 (nr 1 nie ukazał się)
226.    Kryminalistyka na Świecie 2011 -    
227.    Krytyka Prawa 2009 -
228.    Kultura (paryska) 1947 nr 1(wydany w Rzymie);  1948 nr 7, 8, 9, 10;  1949 nr 4-5(21-22); 9(26);  1950 nr 5(31), 7-8 (33-34), 9(35), 11(37);  1951 nr 1(39), 2-3(40-41), 4(42), 5(43), 6(44), 7-8(45-46), 9(47), 11(49), 12(50);  1952 nr 1(51), 2-3(52-53),4(54), 5(55), 6(560, 7-8(57-58), 11(61) + I i II numer krajowy;  1953 nr 2-3(64-65), 4(66), 6(68), 7-8(69-70), 10(72), 11(73),  1954 nr 4(78), 5(79), 6(80), 7-8(81-82), 9(83), 11(85), 12(86);  1955 rocznik kompletny 1-12(87-98);  1956 nr 1(99), 2(100), 3(101), 4(102), 5(103), 9(107), 10(108), 11(109), 12(110);  1957 nr 1-2(111-112), 3(113), 4(114), 5(115), 6(116), 7-8(117-118); 1958 nr 3(125), 4(126), 5(127), 6(128), 7-8(129-130), 11(133), 12(134);  1959 nr 4(138);  1960 numer rosyjski;  1961 nr 5(163);  1963 nr 5(187);  1965 nr 4(210);  1968 nr 4(246);  1969 nr 9(264);  1973 nr 11(314);  1977 nr 12(363);  1983 nr 6(429);  1988 nr 9(492), 10(493);  1997 nr 9(600);  2000 nr 9(636)
229.    Kultura i Społeczeństwo 2005 -
230.    Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2006 - 
231.    Kwartalnik Prawa Prywatnego  1992 – 
232.    Kwartalnik Prawa Publicznego  2001 – 2005; 2008 - 
233.    Kwartalnik Statystyczny  1924-31 (1931 brak z. 1-2); 1934
234.    Kyklos  1956-84 (1972 brak nr-u 4);  1988-94
235.    Kyoto University Economic Review  1-2/1989; 1-2/1990 
236.    La Revue du Management Technologique 1, 3/2004   dar
237.    Libertas 1986 nr 7; 1987 nr 8,9; 1998 nr 1-3
238.    Logistyka 1994 - 1998; 2000 – 
239.    Magazyn BCC 2006 – 2008   (dar)
240.    Management Accounting 1999 - 2000 (dar)
241.    Manager 1996 – 2004 (od 2005 r. zmiana tytułu na Manager Magazin) – w 2009 r. ukazał się tylko 1 numer  -  niemiecki inwestor zrezygnował z wydawnictwa
242.    Marketer 2006 od nr-u 24  -   (dar)
243.    Marketing Business od XI – XII 2003 -  1, 2 /2004 (dar)
244.    Marketing i Rynek 1996 –
245.    Marketing Polityczny 2006 – 2007 (przestał ukazywać się)
246.    Marketing Polska 1998 ( połączył się z Media Polska)
247.    Marketing Serwis 1999 - 2003 (wydaw. zawieszone).
248.    Marketing w Praktyce 1996 -
249.    Master of Business Administration 1992 –
250.    MAZOWSZE Studia Regionalne 2008 -
251.    Media i Marketing Polska 1999 -
252.    Meris Monthly Circular  1990-94
253.    Metryka 2011 – 
254.    Mida 2011 - 
255.    Miesięcznik Kapitałowy 2010 - 
256.    Miesięcznik Statystyczny  1920-23
257.    Mir Peremen  2005, 1-2/2006; 4/2007; 4/2009    (dar)
258.    Modern Marketing 2001 – 2003 (wydawnictwo zawieszone)
259.    Monitor Europejski (kontynuacja Monitora Integracji Europejskiej od VII.2004) od r. 2009 tylko w wersji elektronicznej na stronie: www.polskawue.gov.pl 
260.    Monitor Integracji Europejskiej 1997 – 2004
261.    Monitor Podatkowy 2009 - 
262.    Monitor Polski 1950 – 2011;  od 2012 roku tylko w wersji on-line
263.    Monitor Prawa Celnego 2001 –    (od nr-u 2/05 ....i Podatkowego)
264.    Monitor Prawa Handlowego 2011 – 
265.    Monitor Prawa Pracy  2004 -
266.    Monitor Prawniczy 1999 -
267.    Monitor Rachunkowości i Finansów 1999 – 2009
268.    Monitor Ubezpieczeniowy 2003 -  (dar)
269.    Monitor Unii Europejskiej 2004 -   (kontynuacja  czas. Unia Europejska); od 2009 - 2011. na str.: www.polskawue.gov.pl ;
270.    Monthly Economic Review  1990-93
271.    Myśl Ekonomiczna i Prawna  2002 - 2009  (dar)
272.    Myśl Ekonomiczna i Polityczna  2010 -      (dar)
273.    Nasz Rynek Kapitałowy 1999 – nr 5/2008  (od nr-u 6/2008 zmiana tytułu na Rynek Kapitałowy)
274.    Nauka 1999 - (dar)
275.    Nauka i Gospodarka 2010 -
276.    Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1995 nr 1(5), 1996; 1997 nr 1(9); 1998 - 
277.    Nauki o Zarządzaniu  1986-88  (1986 brak nr-u 1,2 i z 1988 - nr-u 2) 
278.    Na Wokandzie 2010 - 
279.    Negotation Journal 1993 - 2006
280.    Net World 2008 -
281.    Neue Gesellschaft Frankfurter Helfe  1994-95
282.    Neumann Management Review 1999 (w 2000 r. wydaw. zawieszono)
283.    Newsweek 2002 -
284.    Newsweek Polska 2001 – 2005
285.    Nord  Ezt 1995/1996 nr 6
286.    Nowa Europa. Przegląd Natoliński  2005 – 8/2009
287.    Nowe Drogi 1956 nr 10; 1972 nr 1; 1980 nr 10-11; 1984 supl. nr 2-3; 1986 nr 5 
288.    Nowe Życie Gospodarcze 1997 –
289.    Nowy Sącz Academic Review  nr 2004 - 
290.    Ochrona Środowiska. Przegląd 2002 – 2004 (wydaw. zawieszone z dn. 1.01.2005)
291.    Official Journal of the European Communicat. (CD-Rom) 1999 – 2004
292.    Ogólnopolskie Pismo Studentów i Doktorantów Nauk Prawnych 1-2/009; 1-3/2010  (dar)
293.    Opakowanie 2001 - 2005
294.    OPEC Bulletin 1998 -   (dar)
295.    Opere et Studio pro Oeconomia 6/2009; 7/2010   (dar)
296.    Opolskie Studia Administracyjno-Prawne 2008 -
297.    Organizacja i Kierowanie  1975 – 1980; 1981 nr 1-2; 1982;  1983  nr-y 1, 3, 4, z 1984  nr-y 1, 2;   1988; 1990 nr-y 1-2; 1992 –
298.    Organizacja i Zarządzanie 2009 –   (dar)
299.    Organization 1998 – 2006 i 2010
300.    Organization Science 1998; 2000 - 2006
301.    Organization Studies 1998 – 2006
302.    Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 2004 – od połowy 2004 r. ukazuje się wspólnie  z Orzecz. Nacz. Sądu Admin. i Wojew. Sądów Admin. 
303.    Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojew. Sądów Adm.  2004 –
304.    Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 2011 -
305.    Orzecznictwo Sądów Polskich 1999 –
306.    Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych 2011 - 
307.    Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2000 – 
308.    Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa od nr-u 3/ 2004 –  + CD-ROM
309.    Orzecznictwo Sądu Najwyższego Zbiór Urzędowy  2004 –
310.    Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy seria A  2004 –
311.    Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy seria B  2004 – 
312.    Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2002 -
313.    Oxford Bulletin of Economics and Statistics  1973-76 (1976 brak nr-u 4)
314.    Oxford Economic Papers  1955-87, 1989, 1991-93
315.    Palestra  1985 nr 10 i 12; 1986 nr 1-3 i 5-6; 1987 nr 6 i 12; 1988 nr 4, 7-9, 11-12; 1991 nr 11-12; 1994 nr 1-2; 1998 nr 3 -12; 1999 nr 3 -12; 2000 -
316.    Państwo i Prawo 1955 nr 3; 1956 nr 8-9; 1964 nr 8-9; 1965 nr 3,5-6, 11-12; 1966 nr 1,3-5,        9,11; 1967 nr 1,3,6,8-9,12; 1968 nr 1,3-12; 1969 – 1972; 1973 nr 1-5,7-11;1974` -
317.    Państwo Prawne 2011 –   (dar)
318.    Paragraf na Drodze 2008 nr-y: 1 – 8 i 12      (dar)
319.    PC World Komputer + CDRom 2007 - 
320.    PC World Komputer Extra 2007 -
321.    PC World Komputer Specjal 2007 -
322.    Personel i Zarządzanie 1996 –
323.    Perspektywy 1982 – 1989
324.    Perspektywy Europejskie 2012 - 
325.    Pieniądz 1999 – 2001
326.    Pieniądze i Więź 2006 -     (dar)
327.    Podatki i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej 1999 (od 2000 r. zmiana tytułu na Prawo Unii Europejskiej)
328.    Polish Market   2005 -    (dar)
329.    Polish Sociological Bulletin 1990 nr 3; 1991 nr 1, 3 i 4; 1992 nr 1;  1993 nr 1 i 2  (dar)
330.    Polish Sociological Review 1994 nr 3; 1995 nr 3 i 4; 1996 nr 1 – 3; 1997 nr 2 i 4; 1998 nr 1 i 3; 
2001 nr 2 i 3; 2002 nr 2 – 4; 2003 nr 2 i 4; 2004 nr 2; 2005 nr 3 i 4; 2007 nr 1, 3 i 4   (dar); od 2011 – 
331.    Polityka 1996 – 1999 (dar);  2002 -
332.    Polityka Społeczna 1998 –
333.    Polityka Wschodnia nr 1-2/2004; 1-2/2006
334.    Polska Bibliografia Prawnicza 1944 –
335.    Polski Proces Cywilny 2010 - 
336.    Polski Rynek Leasingu 1998 – 2006
337.    Poradnik Bibliotekarza 2004 – 2005
338.    Portfel.pl 2010; od 2011 na CD
339.    Poznań University of Economics Review 2001 - (dar)
340.    Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1998 – 
341.    Prace i Materiały IGKR 1987;  1989
342.    Prace i Materiały ISM (Instytut Studiów Międzynarodowych SGH)  nr 31/2004 i 32/2005
343.    Prakseologia 1966 -  1989 (brak nr-u 23, który  jest  pierwszym  numerem  Prakseologii ,                        (z 1984 jest tylko nr 2)    (dar); 1991; 1992 nr 1-2 (114-115); 1993 -
344.    Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2004 – 2008
345.    Pravnik  2007 -  (dar)
346.    Prawo Bankowe 1999 – 2008
347.    Prawo Europejskie   od nr-u 8/2003 – (od VIII 2004 Prawo Europejskie w Praktyce) –
348.    Prawo i Medycyna 2002 wyd. specj. i nr 4; 2003 nr 1; 2004 nr 2; 2005 nr 4; 2006 nr 2 – 4;                                 2007 nr 2 – 4; 2008 nr 1 – 2    (dar); od 2011 –
349.    Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce 2005 - 2008
350.    Prawo Pracy 1997 - 2001
351.    Prawo Przedsiębiorcy 2001
352.    Prawo Spółek 2000 –
353.    Prawo Unii Europejskiej 2000 - 2004
354.    Praxiology 1980 - 1990
355.    Press 1998 -
356.    Problemes Économiques  1958-68, 1971-90, 1993-94 ( z1994 – I – IV)
357.    Problemy Gospodarcze 1997 - 1999
358.    Problemy Jakości 2001 –
359.    Problemy Kryminalistyki od nr-u 259/2008 -   
360.    Problemy Pokoju i Socjalizmu 1986 nr 2-7;1988 nr 4-5 i 12; 1989 nr 2
361.    Problemy Prawa Prywatnego i Międzynarodowego od T.5/2009 -     (dar)
362.    Problemy Rachunkowości 2004 - 2006
363.    Problemy Zarządzania 2003 –
364.    Profit Extra 2004 
365.    Profit – Gospodarka bez Tajemnic 2001 – 2004 (od I/05 Profit Forbes, a od V/05- Forbes)
366.    Program Spraw Precedensowych Biuletyn Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka  od 3(14)/2008 - (dar bardzo nieregularny)
367.    Prokurator od nr-u 2/2000 –
368.    Prokuratura i Prawo  1995 nr 6; 1996 nr 2-3, 5-10; 1997 – 2000; 2001 nr 1-3, 5-8, 10-12; 2002 nr 1,3-4, 6,10-12; 2003 –  zob. też: na str.:WWW.pk.gov.pl lub na stronie Prokuratura Krajowa
369.    Pryzmat. Pismo Informacyjne Politechniki Wrocławskiej  2004 -   (dar)
370.    Przeciek (kontynuacja Drop Out) 1-4/1997; 1, 5-7/1998
371.    Przedsiębiorstwo Przyszłości 2009 - 
372.    Przegląd 2004
373.    Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego  1955 - 1974; 1995 -
374.    Przegląd Biblioteczny 2001 – 2005
375.    Przegląd Corporate Governance 2008 -    (dar)
376.    Przegląd Dokumentacyjny 1998 - 2000
377.    Przegląd Ekonomiczny 1997 - 1999
378.    Przegląd Europejski 2001 –
379.    Przegląd Historyczno-Politologiczny 2008 (dar)
380.    Przegląd Legislacyjny 2009 – 2011 zawieszony w połowie roku 2011
381.    Przegląd Organizacji 1,4-6, 8-12/1992; 2-12/1993; 1, 3-9, 11-12/1994; 1995 -
382.    Przegląd Podatkowy 2001 – 
383.    Przegląd Polityczny 2002 –
384.    Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2011 – 
385.    Przegląd Prawa Europejskiego 1996 – 2006
386.    Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 2008 -  (kontynuacja ww. tytułu)
387.    Przegląd Prawa Handlowego 1996 –
388.    Przegląd Prawniczy UW  1-3/2003; 2/2005 -  (dar)
389.    Przegląd Psychologiczny 1999 -
390.    Przegląd Rządowy- 2000 -2001 od r. 2002 tylko na stronach: www.kprm.gov.pl.
391.    Przegląd Sądowy 1999 -
392.    Przegląd Sejmowy 1999 –
393.    Przegląd Socjologiczny 2008 – 
394.    Przegląd Statystyczny  1966, 1969-70, 1975, 1976 nr 2,4;1977 nr 1,3,4; 1978 nr 2,3,4; 1980-81; 1985 nr 1,2,4; 1986; 1996 - 2001
395.    Przegląd Ubezpieczeniowy dla Ciebie 2000 -
396.    Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2002 –
397.    Przeglądy Gospodarcze OECD Polska  nr 8/2004; 11/2006, 10/2008, 2010, 
398.    Przekrój   1985 – 1991; 1994; 2004 – 2005
399.    Psychologia Ekonomiczna 2012 – 
400.    Public Administration 2000 – 2006
401.    Public Administration Zeszyty Nauk. Wyż. Szk. Adm. Publ. w Białymstoku  2003 -  (zob.Administracja Publiczna)
402.    Puls Biznesu – miniony i bieżący rocznik
403.    Quality Progress 2005 (bez march i april)
404.    Quarterly Bulletin Housing and Building Statistics for Europe  1958-62
405.    Quarterly Bulletin of Coal Statistics for Europe  1958-74, 1977
406.    Quarterly Bulletin of Steel Statistics of Europe  1958-65, 1967-68, 1970-73, 1977
407.    Quarterly Journal of Economics  1956-68, 1970-74, 1976-84
408.    Rachunkowość 1996 -
409.    Rachunkowość z Komentarzem 1998 - (od 2002 r. zmiana tytułu na  Rachunkowośc. Komentarze do Ustaw)  - 2003 (od 2004 r. zmiana tyt. na Rach. Finans. i Audyt) 
410.    Rachunkowość Finansowa i Audyt  2004 – 2005
411.    Radca Prawny 2002 - 2003 (dar), od 2004 prenumerata -
412.    Raporty Tematyczne - Prawo Pracy 2002 - 2003
413.    Regiony Polski 2001 – 2005
414.    Rejent   od nr-u  8/2004 –
415.    Res Publica 1987 i 1988 n-ry 1- 6 
416.    Revue d'Éstudes Comparatives Est/Oest  1975 nr 1; 1984 nr 2,3; 1985 nr 1,2,4; 1986 1988; 1989 nr 1,3,4; 1990 nr 1,3,4; 1991 nr 1,3; 1992 nr 1,4; 1993; 1994 nr 2,4; 1995 nr 1; 1996 nr 1,2; 1997 nr 1,3,4;1998 nr 1,3,4 ; 1999 - 2006
417.    Review of Economic Studies  1954-80; 1982-83
418.    Review of Economics and Statistics  1956-64, 1966, 1973-88, 1994
419.    Revue Economique  1955-77, 1979-81
420.    Revue Francaise d’Administration Publique 2000 – 2006
421.    Roczne Sprawozdania Firm – dar 2000 Eureko
422.    Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH od n-ru 19/2009 -
423.    Rozprawy Ubezpieczeniowe 2008 -   (dar)
424.    Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2008 - 
425.    Rynek Kapitałowy od nr-u 6/2008 (kontynuacja Naszego Rynku Kapitałowego - zmiana tytułu)
426.    Rynek Pracy 2000 - 2002 od 2003 na: www.praca.gov.pl/publ/
427.    Rynek Terminowy 1999 - 2005
428.    Rzeczpospolita – 1998 – 2006 na CD-rom-ie; od IV.2007 w bazie danych ISI Emerging Markets (Euromoney) + minionyi bieżący rocznik
429.    +CD-Rom 1998 -
430.    Samorząd Terytorialny 1996 - 97, 1999 -
431.    Scandinavian Journal of Management 2000 – 2006
432.    Seri Quarterly 2010 -
433.    Serwis BHP i Spraw Socjalnych 2000 (od 2001r. ukazuje się jako dodatek do Serwisu Prawno-Pracowniczego)
434.    Serwis Prawno-Pracowniczy 2000 -
435.    Silesian Journal of Legal Studies 2009 - 
436.    Służba Cywilna 2001 - 2006
437.    Służba Pracownicza 1997 – 2000
438.    Służba Zdrowia 2004 - 2008
439.    Soviet Studies  1956-64, 1966-83 ( 1980 brak nr-u 2), 1987-88; 1990
440.    Społeczeństwo i Polityka. Pismo Edukacyjne Wyż. Szk. Human. w Pułtusku  2004 - 2008   (dar)
441.    Spotkania 1991 - 1993
442.    Spotlight 1998
443.    Sprawy Międzynarodowe  1950, 1952-57, 1961-65, 1967-75, 1977-82, 1983 nr 1, 3-10; 1984 nr 2, 10, 12; 1985 nr 2, 5-6.11; 1986 nr 4, 10-12; 1988 nr 4; 1991; 1992 nr 1,2;  1993 nr 1,2,3; 1994; 1997 nr 1-3; 1998 nr 2;1999 – 
444.    Sprawy Nauki 2005 – 2009
445.    Staff Papers  1959-63
446.    Statistical Abstract of Israel  1959-64, 1966
447.    Statistical Abstract of United States  1950-61, 1965-81
448.    Statistická Ročenka Republiky Československé  1957-63, 1966, 1968
449.    Statistički Godišnjak SFRJ  1958-65
450.    Statistiques et Études Financieres  1955-66
451.    Stosunki Międzynarodowe 2000 – 2005
452.    Strategic Management Journal 1999 – 2006
453.    Studenckie Prawnicze Zeszyty Naukowe  (Uniwersytetu Opolskiego) 2006 -   
454.    Studia - aktualny rocznik 
455.    Studia Europejskie 1997 -
456.    Studia Finansowe Wyższej Szkoły Ubezp. i Bankowości 2000 - 2005
457.    Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW  2006 -  (dar)
458.    Studia i Materiały Wyższej Szkoły Marketingu w Łodzi 4/1999 – 9/2002 
459.    Studia Iuridica (wyd. UW) od T.49/08 – 
460.    Studia Iuridica Lublinensia od 2003 –  
461.    Studia Iuridica Toruniensia od T. 4 2008 – 
462.    Studia Nauk Politycznych 1985 nr 3-4; 1986 nr 6; 1987 nr 3; 1988 nr 2 i 5
463.    Studia Prawnicze 3-4/1992; 1, 3-4/1997; 3/1999;1-2/2000; 2/ 2003
464.    Studia Psychologiczne 1998 - 2000
465.    Studia Psychologica (Uniwer. im. kard. St. Wyszynskiego)  2000 –
466.    Studia Regionalne i Lokalne Centrum Europ. SRiL UW  2001- 
467.    Studia Socjologiczne 2002 nr 2; 2005 – 
468.    Studia Ubezpieczeniowe t. X – XI/1989
469.    Studia Wyborcze T. VII – VIII/2009; XI/ 2010
470.    Survey of Current Business  1958, 1961, 1963, 1967, 1969, 1971-72, 1975 – 86
471.    Szkolenia Pracownicze 1999 
472.    Świat Młodych 1989
473.    Teorie Vedy 2, 3/2002; 4/2003, 2-4/2004, 3-4/2005, 4/2006, 2/2007… dar
474.    Theoretical Issues in Ergonomics  Science nr 3/2006    (dar)
475.    Thinktank od nr-u 2/2010 – 
476.    Time  2002 –
477.    Transformacje 1992 - (dar)
478.    Tygodnik Gospodarczy 1996 – 2001
479.    Tygodnik Powszechny od nr-u 11/2009 - 2010
480.    Unia Europejska 2000 – 2004  (od VIII.2004 zmiana tytułu na Monitor Unii Europejskiej)
481.    Unia Polska 1999 – 2007
482.    Voprosy Ékonomiki od nr-u 7/2000 -    (dar)
483.    WFES Warsaw Forum of Economic Sociology  2010 -     (dar)
484.    Warsaw Voice 2004 - 2008
485.    Wektory  1985-89  (od 1987 – Wektory Gospodarki)
486.    Weltwirtschaft  1955-1991
487.    Weltwirtschaftliches Archiv  1955-84, 1992( brak nr-u 4)
488.    Wiadomości Celne  2004 -   (dar)
489.    Wiadomości Narodowego Banku Polskiego  1945-68
490.    Wiadomości Statystyczne 1939; 1945 - 51, 1956-61, 1965-75, 1995 (brak nr-u 9)
491.    Wirtschaft und Statistik  1955-67
492.    Wirtschaftswissenschaft  1958, 1963
493.    Wirtschaftswoche – miniony i bieżący rocznik 
494.    Wojskowy Przegląd Prawniczy 1999 – 2002; 2, 3, 4/2003; 2004 -   (dar)
495.    World Banking Abstracts 2009 -    dar
496.    Wprost  1994 –1999, 2000 (zdekompl.); 2001 -
497.    Wspólnota 2001 
498.    Wspólnoty Europejskie 1996 –
499.    Współczesna Ekonomia 2007 -  2010, a od 2011 zmiana na Contemporary Economics
500.    Współczesne Problemy Zarządzania 2008 -   (dar)
501.    Współczesne Zarządzanie 2002 -
502.    Wynagrodzenia 2000 -2001 (od r. 2002 ukazuje się jako dodatek do Serwisu Prawno -Pracowniczego) 
503.    Yearbook of Polish European Studies 2001 -
504.    Zagadnienia Ekonomii Rolnej 1953, 1956, 1963-68, 1971
505.    Zagadnienia Naukoznawstwa 1974 -  90; 1994;  2001 – 2002   (dar)
506.    Zarządzanie  1983 nr-y 2-9; 1984; 1990 nr-y 1-11; 1991  nr-y 1-7 i 10-12 
507.    Zarządzanie na Świecie 1985 nr-y 1-6; 1986, 1987 nr-y 1-11; 1998 - 2009
508.    Zarządzanie Ryzykiem 2000 -
509.    Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2001 -
510.    Zarządzanie Zmianami – Biul. Nauk. i Informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania w W-awie 2000 – 2006 nr 1-3 od nr-u 4 w wersji elektron.www.wsz-pou.edu.pl  kliknij Biuletyn
511.    Zeitschrift für National Ökonomie  1956-82
512.    Zeszyty BRE  Bank – CASE od nr-u 64/2003 – 105/2009  dar);  od nr-u 106 str. inter. CASE
513.    Zeszyty Centrum Europejskiego – Natolin 2003   (dar)
514.    Zeszyty Cywilistyczne. Lege Artis   2009 -    (dar)
515.    Zeszyty Historyczne wydaw. przez Instytut Literacki w Paryżu  nr 34/1975; 42/1977; 78/1986; 91/1990; 121/1997; 137 i 138/2001; 139-142/2002; 143/2003; 156 i 158/2006; 159-162/2007; 163-164/2008   (dar)
516.    Zeszyty Naukowe Akademii Finansów  w Warszawie 2007 -     (dar)
517.    Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie  od z. 5/04   (dar)
518.    Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2009 - 
519.    Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej w W-wie. Kolegium Zarządzania i Finansów 1995-
520.    Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  od nr-u 115/2009 -     (dar)
521.    Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego  2002 -   (dar)
522.    Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki 2006 – 
523.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku 2002 – 2007
524.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2007 – 2008
525.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie 1/2003;  2-3/2005
526.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2005 -   (dar)
527.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie 2002 -  (dar)
528.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie seria  Ekonomia 1999 - 2002
529.    Zeszyty Naukowe jw.  seria  Prawo  1999 – 2003 (dar)
530.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Rach. w Poznaniu od nr-u 7/ 2004 - 2005 (dar)
531.    Zeszyty Naukowe WSPiZ im. L. Koźmińskiego Katedra Zarz. Zas. Ludz. 1/2005 
532.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie 1999 – 2005 (dar)
533.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarz. w W-wie (Domaniewska 37a) 2003 – 1/2007 (dar)
534.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2001 – 2004 (dar)
535.    Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa (d. Market.) w Warszawie 2002 - (dar)
536.    Zeszyty Prawnicze Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu   biurose.sejm.gov.pl
537.    Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 2009 -    dar
538.    Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  2001 -   (dar)
539.    Zeszyty Studenckie Koła Naukowego Prawa Finansowego Uniwersyt. Gdańskiego  2009 – (dar)
540.    Zeszyty Studenckie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 2008 - 
541.    Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2001 -
542.    Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 1999 - 2000       (od nr-u 57 zmiana tytułu na Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości )
543.    Życie Gospodarcze 1946 - 52; 1954 - 81;1993 od nr-u 18 – 1995 do nr-u 12;  1995 - 1998 nr 10 jako ostatni - od 1.06.1998 jako Gazeta Bankowa

Deposited periodicals index
 1. Abstract of Hungarian Economic Literature  1978-81 
 2. Acta Oeconomica : Periodical of the Hungarian Academy of Sciences  1968-69, 1971-88 
 3. Bank i Kredyt  1977-95 
 4. Berichte des Bundesinstituts für Ostwissenschaftlichen und Internationalen Studien  1992-95 
 5. Biuletyn Statystyczny Głównego Urzędu Statystycznego  1957-87 
 6. Bulletin Mensuel de Statistique  1958, 1960-76 
 7. Bulletin of the Oxford University Institute of Statistics  1958-72 
 8. Communist Economies and Economies Transformation  1992-98 
 9. Economic Bulletin for Europe  1955-58, 1963-68 
 10. Economic Journal  1950-57, 1959-62, 1965, 1970 
 11. Economica  1955-80, 1982-83, 1985, 1991-94 
 12. Économie Appliquée  1948, 1957-66, 1968-85, 1990-93 
 13. Économie et Politique  1956, 1958, 1961-76 
 14. Économie et Statistique  1969, 1971-78, 1992 
 15. Ekonomia i Organizacja Pracy  1960, 1984 
 16. Ekonomiska Samfundets Tidskrift  1989-92 
 17. Ekonomista  1933, 1935-37, 1947-89 
 18. FAO : Production Yearbook  1958-59, 1961-79 
 19. Finanse 1954-89 
 20. Fortune  1989-92, 1995 
 21. Gospodarka Planowa  1957-59, 1963-64, 1969-78, 1980-84, 1986-87 
 22. Indian Economic Review  1957-61 
 23. International Economic Papers  1959 
 24. International Financial Statistics  1955-67 
 25. International Social Science Journal  1958, 1962, 1964-80 
 26. Inwestycje i Budownictwo  1956-62, 1964-65, 1967-68, 1970-79, 1981, 1983, 1985-86 
 27. Israel Government Year-book  1960-61 
 28. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik  1955-63, 1965-66, 1968-70, 1972-75, 1979-81, 1991 
 29. Journal of International Economics  1973-75, 1977-89 
 30. Kieler Diskussionsbeiträge  1991-93 
 31. Konjunktur und Krise  1957-62, 1964-68 
 32. Korea Focus  1994-95 
 33. Kwartalnik Statystyczny  1924-31, 1933-34 
 34. Kyklos  1956-84, 1988-94 
 35. Kyoto University Economic Review  1989-90 
 36. Meris Monthly Circular  1990-94 
 37. Miesięcznik Statystyczny  1920-23 
 38. Monthly Economic Review  1990-93 
 39. National Accounts Statistics  1989 
 40. Nauki o Zarządzaniu  1986-88 
 41. Neue Gesellschaft Frankfurter Helfe  1994-95 
 42. Organizacja i Kierowanie  1988-90, 1992-95 
 43. Oxford Bulletin of Economics and Statistics  1973-76 
 44. Oxford Economic Papers  1955-87, 1989, 1991-93 
 45. Problemes Économiques  1958-69, 1971-90, 1993-94 
 46. Przegląd Bibliograficzny Piśmiennictwa Ekonomicznego  1954-89 
 47. Przegląd Statystyczny  1966, 1969-71, 1975, 1985-86 
 48. Quarterly Bulletin Mousing and Building Statistics for Europe  1958-62 
 49. Quarterly Bulletin of Coal Statistics for Europe  1958-74, 1977, 1979 
 50. Quarterly Bulletin of Steel Statistics of Europe  1958-65, 1967-68, 1970-74, 1976-77 
 51. Quarterly Journal of Economics  1956-74, 1976-84 
 52. Review of Economic Studies  1954-83 
 53. Review of Economics and Statistics  1955-66, 1973-88, 1994 
 54. Revue d'Éstudes Comparatives Est-Oest  1986-89, 1993 
 55. Revue Economique  1955-77, 1979-81 
 56. Serwis Podatkowy  1996 
 57. Soviet Studies  1956-64, 1966-84, 1986-90 
 58. Sprawy Międzynarodowe  1950, 1952-57, 1961-65, 1967-75, 1977-82, 1991-94 
 59. Staff Papers  1959-63 
 60. Statistical Abstract of Israel  1959-64, 1966 
 61. Statistical Abstract of United States  1950-61, 1965-81 
 62. Statistická Ročenka Republiky Československé  1957-63, 1966, 1968 
 63. Statistički Godišnjak SFRJ  1958-65 
 64. Statistiques et Études Financieres  1955-65 
 65. Survey of Current Business  1958, 1961, 1963, 1967, 1969, 1971-72, 1979-86 
 66. Wektory  1985-89 
 67. Weltwirtschaft  1955-1991 
 68. Weltwirtschaftliches Archiv  1955-84, 1992 
 69. Wiadomości Narodowego Banku Polskiego  1945-68 
 70. Wiadomości Statystyczne 1939-51, 1956-61, 1965-75, 1995 
 71. Wirtschaft und Statistik  1955-67 
 72. Wirtschaftswissenschaft  1958-60, 1963 
 73. Zagadnienia Ekonomii Rolnej 1953, 1956, 1963-68, 1971 
 74. Zarządzanie  1990-91 
 75. Zeitschrift für National Ökonomie  1956-82 
 76. Zeszyty Sygnalne  1989-91