Free classes

zajecia.jpg

Classes for secondary schools
The academic teachers from our university conduct free classes on different subjects for secondary school students of various – in both Polish and English. .
Classes can take place at your school or at our university. Most of them can also be conducted online, in virtual format.

 

 

Warsztaty ONLINE

1
"ZDAJ ANGIELSKI NA 100% Z KOŹMIŃSKIM" - zajęcia dla maturzystów

Cykl 10 zajęć, które pozwolą doskonale przygotować się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Spotkania dla maturzystów online prowadzi native speaker Jonathan C, Sidor. Warsztaty są bezpłatne i odbywają się w czwartki o godzinie 15:00, od 03 lutego do 07 kwietnia 2022 r. WIĘCEJ INFORMACJI

2
"WOS online w Koźmińskim" dla szkół średnich

Wykłady online z wiedzy o społeczeństwie. Edycja 2022 to cykl ośmiu spotkań, podczas których uczestnicy wirtualnych zajęć wraz z wykładowcami ALK zagłębiają się w wiedzę z obszarów prawa i postępowania karnego, praw człowieka oraz działalności organizacji pozarządowych. Warsztaty są bezpłatne i odbywają się w terminie od 22.02.2022 do 12.04.2022 o godz. 11.00. WIĘCEJ INFORMACJI

Classes for high school students - in Polish (classes in English below)

1
"Grządka w ogródku czy kariera na Wall Street? Impresje o sukcesie" - mgr Marcin Matyja

Sukces to słowo używane w różnych kontekstach i przy wielu okazjach. Wykład o tym, czym jest sukces, jak można to słowo rozumieć i czy można być człowiekiem sukcesu, uprawiając kapustę głowiastą.

2
"$ałata i inne gry w zielone. Pieniądze w przedsiębiorczości" - mgr Marcin Matyja

Pieniądze napędzają przedsiębiorczość niczym paliwo silniki naszych samochodów. W życiu nie jest obojętne gdzie i co tankujemy. Czy zatem sposób, forma i termin płatności wpływają na sukces w biznesie? Wykład o tym, że $ałatę można serwować na wiele sposobów… 

3
"Psychologia pieniądza" - mgr Marcin Matyja

Pieniądz budzi emocje i wpływa na nasze zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego. Wykład o tym, że ludzka racjonalność ma swoje ograniczenia, a darmowy produkt nie zawsze stanowi najkorzystniejszy wybór.

4
"Marketingowe kino akcji, czyli 2P ruszają do boju..." - mgr Marcin Matyja

Wykład o tym, że cena to nie tylko ‘ilość złotówek’ należnych za towar, a darmowy cukierek może więcej niż drożdżówka za pół ceny.

5
"Chiński dla zaawansowanych. Specyfika kontaktów biznesowych z Chinami" - mgr Marcin Matyja

Liczba udanych projektów biznesowych nie zawsze rośnie wprost proporcjonalnie do poziomu wzrostu fascynacji Państwem Środka. Wykład o tym, dlaczego tak trudno prowadzi się biznes w kraju o tak ogromnym potencjale ludnościowym.

6
"Innowacje w Twoim portfelu” - mgr Marcin Matyja

Kiedyś wino, muszle i skóry zwierząt – dziś Blik, WeChat, Alipay i Revolut – sposoby płatności zmieniały się, z czasem stając się coraz bardziej innowacyjne. Dyskusja o tym, czego używamy, płacąc za marchewkę w warzywniaku i kupując drogą torebkę na deptaku w Szanghaju.

7
"Ja tego nie powiedziałem - skąd się biorą nieporozumienia?" - dr Halina Wiśniewska

 Warsztat o komunikacji

8
"Autoprezentacja, czyli jak pokazać się z najlepszej strony" - mgr Piotr Lignar

Celem tego wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy o tym, jak przygotowywać się do wystąpienia publicznego i jak je przeprowadzić. A ponadto dowiecie się o mechanizmie pierwszego wrażenia, o rozkładzie uwagi  słuchacza w czasie, o zasadach konstruowania wypowiedzi, o języku prezentacji, zasadach przygotowywania slajdów ilustrujących wystąpienie oraz o pracy z rzutnikiem, tablicą  i mikrofonem. Poznacie także zasadnicze błędy popełniane najczęściej podczas prezentacji. Usłyszycie, jak dawać sobie radę z  tak zwanymi trudnymi pytaniami.

9
"Negocjacje - warsztaty" - dr Ilona Hunek

Każdy z nas jest w pewnym sensie negocjatorem. Negocjujemy w domu, w szkole, w pracy; negocjujemy z przełożonymi, z podwładnymi, z rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi i z naszą "drugą połową". W biznesie i w zarządzaniu negocjacje są jedną z kluczowych umiejętności. Jak skutecznie realizować swoje interesy w negocjacjach? Jak przekonać drugą stronę do naszego rozwiązania?  Jak ze słabości zrobić siłę? Jak wiele można osiągnąć, rozpoczynając negocjacje ze zdawałoby się słabej lub nawet straconej pozycji? 

Warsztaty będą prowadzone w formie gry symulacyjnej, podczas której uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć i udoskonalić swoje umiejętności negocjacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności budowania koalicji i korzystania z różnych źródeł siły w negocjacjach.

10
"Ogród rozkoszy piekielnych, czyli o siedmiu grzechach głównych i ziemskiej karze za nie" - dr Mateusz Woiński

Każdy z nas jest w pewnym sensie negocjatorem.  Negocjujemy w domu, w szkole, w pracy; negocjujemy z przełożonymi, z podwładnymi, z rodzicami, rodzeństwem, przyjaciółmi i z naszą "drugą połową".   W biznesie i w zarządzaniu negocjacje są jedną z kluczowych umiejętności.  Jak skutecznie realizować swoje interesy w negocjacjach?  Jak przekonać drugą stronę do naszego rozwiązania?  Jak ze słabości zrobić siłę?  Jak wiele można osiągnąć, rozpoczynając negocjacje ze zdawałoby się słabej lub nawet straconej pozycji? 
Warsztaty będą prowadzone w formie gry symulacyjnej, podczas której uczestnicy będą mieli okazję przećwiczyć i udoskonalić swoje umiejętności negocjacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności budowania koalicji i korzystania z różnych źródeł siły w negocjacjach.

11
"Tańczący z wściekłymi psami, czyli o prawie karnym w popkulturze" - dr Mateusz Woiński

Źródłami inspiracji tego warsztatu są tryptyk Hieronima Boscha oraz klasyczny thriller Davida Finchera z siódemką w tytule. Dokonując prawnokarnej analizy kazusów zaczerpniętych z arcydzieł wszech czasów różnych dziedzin sztuki (literatury, filmu i muzyki nie wyłączając), będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie o to, czy normy religijne są zabezpieczane prawnokarnymi normami zakazu lub nakazu. Jak dalece współczesne państwo (należące do cywilizacji opartej - według Feliksa Konecznego - na greckiej filozofii, rzymskim prawie i etyce chrześcijańskiej) i prawo przez nie stanowione respektuje trzeci z tych filarów?

12
"Stan wyższej konieczności. Prawo karne a kanibalizm na przykładzie tzw. »Sprawy grotołazów« Lona Fullera" - dr Mateusz Woiński

Czy można poświęcić życie jednej osoby, by uratować troje? Czy życie sławnego naukowca jest więcej warte od życia robotnika? Pięciu badaczy grzęźnie w jaskini głęboko pod ziemią. Wiedzą, że zanim przyjdzie ratunek, zginą z głodu. Postanawiają więc dla dobra większości poświęcić jedną osobę. Ta hipotetyczna historia, wymyślona przez Lona Fullera, profesora prawa Harvard University, wykorzystywana jest na studiach prawniczych do rozważań nad moralnością prawa.

13
„Oględziny miejsca zbrodni – z wykorzystaniem technologii VR” - dr Mateusz Woiński
14
"Wykorzystanie znanych postaci w reklamie" - dr Jolanta Tkaczyk

Osobistości przenoszą w obszar działań marketingowych intensywne przeżycia emocjonalne i silne znaczenia ze świata obowiązującej w danej społeczeństwie kultury. Ich życie służy jako idealny i uniwersalny wzór do naśladowania, także w sferze konsumpcji i stylu życia. Konsumenci pilnie śledzą losy podziwianych przez siebie osobistości, których zachowanie i poglądy wpływają na ocenę marek, które wspierają swoim wizerunkiem. Reklamodawcy i twórcy reklam wierzą, że obecność sławnych osób pozwoli im zwrócić uwagę konsumenta rozpraszanego tysiącem informacji. Czy rzeczywiście? Co można osiągnąć, wynajmując do reklamy znaną postać? Czego należy się obawiać?

15
"Money Race 2, czyli finanse osobiste ze smartfonem w ręku” – dr Grzegorz Szafrański

Jak pomnażać kapitał i stale zwiększać dochody, gdy koło fortuny dostarcza okazji i przysparza kłopotów. Symulacyjna gra na Twojego smartfona. Prerekwizyty: smartfon z systemem Android, wifi lub innym dostępem do internetu dla każdego uczestnika gry.

16
„Bid at the ask, sell at the bid, czyli jak działa rynek pozagiełdowy” – dr Grzegorz Szafrański

Symulacyjna gra zespołowa przybliży, w jaki sposób odtwarzać podstawowe role na rynku OTC (over the counter) i jak przebiega na nim handel instrumentami finansowymi. Prerekwizyty: rzutnik multimedialny, jeden kalkulator, papierowe rekwizyty, element współzawodnictwa (nagroda dla zwycięskiego zespołu i dla jednego księgowego).

17
„Własna firma - jak zacząć” - dr Błażej Podgórski

Ustalenie właściwych poziomów cen oraz co za tym idzie marż stanowi bolączkę wielu firm, a w szczególności start-upów. Wykład prezentuje koncepcję wykorzystania progu rentowności w procesie oceny przedsięwzięć.

18
„Ciemna strona mediów społecznościowych” - mgr Dagmara Plata-Alf

Media społecznościowe dają nam wiele możliwości - jednakże oprócz blasków,mają też swoje cienie. Warto czasem zatrzymać się na chwilę - zweryfikować publikowane treści i zastanowić nad skutkami, które mogą wywołać.

Ewelina Przywrzej rekrutacja studia w j. polskim ALK
To obtain more information, please contact us:
Ewelina Przywrzej

Classes for high school students - in English

1
"Effective Communication: What Lurks in the Cellar?" - dr Halina Wiśniewska

.

2
"The Art and Science of Effective Communication" - dr Halina Wiśniewska 

.

3
"21st Century Communication: Opportunities and Challenges" - dr Halina Wiśniewska

.

4
"Career on Wall St. or a Garden Patch? Impressions on Success" - Marcin Matyja

Success is a word used in different contexts and on many occasions. A discussion seminar on what success is, how we understand it, and whether you can be a man of success growing carrots.

5
"Psychology of Money" - Marcin Matyja

Money arouses emotions and affects our behavior in everyday situations. A discussion seminar on human rationality, its limits, and whether a free product is always the most advantageous choice.

6
"Making Action Movie - 2P Move into Battle" - Marcin Matyja

 A discussion seminar on what price actually is and why it is far more than just the 'amount of money' payable for the goods and services.

7
"Chinese for Advanced" - Marcin Matyja

 A discussion seminar on why is it so difficult to conduct business in a country with such huge population.

8
"The Causes of Brexit and Its Consequences for Europe" - prof. Gavin Rae

.

9
"Why Does James Bond Wear Omega - How Product Placement Grab You by the Subconscious" - dr Krzysztof Chmielewski

.

10
"How Does a Stock Exchange Work?" - dr Dmytro Osiichuk

The participants will be presented with the basic operational layout of a stock exchange. The discussion will revolve around the role of the stock exchanges in enterprise financing, types of transactions intermediated by exchanges, procedures related to placing orders and clearing/settling trades.

11
"Career in Finance, What Are the Professional Prospects for Graduates of Finance Studies?" - prof. Paweł Mielcarz

The decisions to step into (or not) the finance studies are based often on wrong assumptions regarding future career opportunities, characteristic of candidates and specificity of financial positions on the job market. During the short course, the lecturer will present the current trends on finance job market and the specificity and requirements of different professional paths for finance graduates. The open discussion formula of this workshop will create opportunities to ask questions and find the answers for students who are not sure if finance studies is a good decision for a particular person.

12
"Bid at the Ask, Sell at the Bid, How OTC Market Works behind the Curtains" - dr Grzegorz Szafrański

In trading simulation game you will play the roles of market maker, dealer and clearing house to better understand how to trade financial instruments.

13
"Review of Investment Industry" - dr Dmytro Osiichuk

The participants will be presented with a top-down review of investment industry covering the key players, regulations, and the driving forces shaping the development thereof for the last few decades. We shall discuss how investment products may benefit (or sometimes harm) the industry’s clients and the overall economy.

14
"It’s Time to Get Social!" - Dagmara Plata-Alf

Social Media Marketing and Personal Branding module is designed for those who want to learn how to create, manage and implement successful social media presence.

Adam Miziołek
To obtain more information, please contact us:
Adam Miziołek