Free classes

zajecia.jpg

Classes for secondary schools
The academic teachers from our university conduct free classes on different subjects for secondary school students of various – in both Polish and English. .
Classes can take place at your school or at our university. Most of them can also be conducted online, in virtual format.

 

 

Classes for high school students - in Polish (classes in English below)

1
"Grządka w ogródku czy kariera na Wall Street? Impresje o sukcesie" - mgr Marcin Matyja

Sukces to słowo używane w różnych kontekstach i przy wielu okazjach. Wykład o tym, czym jest sukces, jak można to słowo rozumieć i czy można być człowiekiem sukcesu, uprawiając kapustę głowiastą.

2
"$ałata i inne gry w zielone. Pieniądze w przedsiębiorczości" - mgr Marcin Matyja

Pieniądze napędzają przedsiębiorczość niczym paliwo silniki naszych samochodów. W życiu nie jest obojętne gdzie i co tankujemy. Czy zatem sposób, forma i termin płatności wpływają na sukces w biznesie? Wykład o tym, że $ałatę można serwować na wiele sposobów… 

3
"Psychologia pieniądza" - mgr Marcin Matyja

Pieniądz budzi emocje i wpływa na nasze zachowania w różnych sytuacjach dnia codziennego. Wykład o tym, że ludzka racjonalność ma swoje ograniczenia, a darmowy produkt nie zawsze stanowi najkorzystniejszy wybór.

4
"Marketingowe kino akcji, czyli 2P ruszają do boju..." - mgr Marcin Matyja

Wykład o tym, że cena to nie tylko ‘ilość złotówek’ należnych za towar, a darmowy cukierek może więcej niż drożdżówka za pół ceny.

5
"Chiński dla zaawansowanych. Specyfika kontaktów biznesowych z Chinami" - mgr Marcin Matyja

Liczba udanych projektów biznesowych nie zawsze rośnie wprost proporcjonalnie do poziomu wzrostu fascynacji Państwem Środka. Wykład o tym, dlaczego tak trudno prowadzi się biznes w kraju o tak ogromnym potencjale ludnościowym.

6
"Innowacje w Twoim portfelu” - mgr Marcin Matyja

Kiedyś wino, muszle i skóry zwierząt – dziś Blik, WeChat, Alipay i Revolut – sposoby płatności zmieniały się, z czasem stając się coraz bardziej innowacyjne. Dyskusja o tym, czego używamy, płacąc za marchewkę w warzywniaku i kupując drogą torebkę na deptaku w Szanghaju.

7
"Ogród rozkoszy piekielnych, czyli o siedmiu grzechach głównych i ziemskiej karze za nie" - dr Mateusz Woiński
8
"Tańczący z wściekłymi psami, czyli o prawie karnym w popkulturze" - dr Mateusz Woiński

Źródłami inspiracji tego warsztatu są tryptyk Hieronima Boscha oraz klasyczny thriller Davida Finchera z siódemką w tytule. Dokonując prawnokarnej analizy kazusów zaczerpniętych z arcydzieł wszech czasów różnych dziedzin sztuki (literatury, filmu i muzyki nie wyłączając), będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie o to, czy normy religijne są zabezpieczane prawnokarnymi normami zakazu lub nakazu. Jak dalece współczesne państwo (należące do cywilizacji opartej - według Feliksa Konecznego - na greckiej filozofii, rzymskim prawie i etyce chrześcijańskiej) i prawo przez nie stanowione respektuje trzeci z tych filarów?

9
"Stan wyższej konieczności. Prawo karne a kanibalizm na przykładzie tzw. »Sprawy grotołazów« Lona Fullera" - dr Mateusz Woiński

Czy można poświęcić życie jednej osoby, by uratować troje? Czy życie sławnego naukowca jest więcej warte od życia robotnika? Pięciu badaczy grzęźnie w jaskini głęboko pod ziemią. Wiedzą, że zanim przyjdzie ratunek, zginą z głodu. Postanawiają więc dla dobra większości poświęcić jedną osobę. Ta hipotetyczna historia, wymyślona przez Lona Fullera, profesora prawa Harvard University, wykorzystywana jest na studiach prawniczych do rozważań nad moralnością prawa.

10
"Sen Sprawiedliwych: wprowadzenie do prawa karnego" - dr Mateusz Woiński

W ramach zajęć wspólnie spróbujemy zrekonstruować definicję wyrażenia „przestępstwo” – centralnego pojęcia prawa karnego. Pomogą nam w tym bohaterowie komiksów (może raczej: powieści graficznych), książek i filmów, których każdy miłośnik fantastyki znać powinien.

11
„Oględziny miejsca zbrodni – z wykorzystaniem technologii VR” - dr Mateusz Woiński
12
„Własna firma - jak zacząć” - dr Błażej Podgórski

Ustalenie właściwych poziomów cen oraz co za tym idzie marż stanowi bolączkę wielu firm, a w szczególności start-upów. Wykład prezentuje koncepcję wykorzystania progu rentowności w procesie oceny przedsięwzięć.

To obtain more information, please contact us:
Daria Nowotna
To obtain more information, please contact us:
Piotr Świderski

Classes for high school students - in English

1
"Effective Communication: What Lurks in the Cellar?" - dr Halina Wiśniewska

.

2
"The Art and Science of Effective Communication" - dr Halina Wiśniewska 

.

3
"21st Century Communication: Opportunities and Challenges" - dr Halina Wiśniewska

.

4
"Career on Wall St. or a Garden Patch? Impressions on Success" - Marcin Matyja

Success is a word used in different contexts and on many occasions. A discussion seminar on what success is, how we understand it, and whether you can be a man of success growing carrots.

5
"Psychology of Money" - Marcin Matyja

Money arouses emotions and affects our behavior in everyday situations. A discussion seminar on human rationality, its limits, and whether a free product is always the most advantageous choice.

6
"Making Action Movie - 2P Move into Battle" - Marcin Matyja

 A discussion seminar on what price actually is and why it is far more than just the 'amount of money' payable for the goods and services.

7
"Chinese for Advanced" - Marcin Matyja

 A discussion seminar on why is it so difficult to conduct business in a country with such huge population.

8
"The Causes and Social Effects of Inflation" - prof. Gavin Rae

.

9
"Why Does James Bond Wear Omega - How Product Placement Grab You by the Subconscious" - dr Krzysztof Chmielewski

.

Kinga Szner
To obtain more information, please contact us:
Kinga Szner