Prof. Aleksandra Przegalińska i prof. Dariusz Jemielniak z nagrodą Visionary Award od Fundacji Digital Poland

07.06.2024

Prof. Aleksandra Przegalińska oraz prof. Dariusz Jemielniak zostali uhonorowani nagrodą Visionary Award przez Fundację Digital Poland. To prestiżowe wyróżnienie jest przyznawane osobom, które swoją działalnością naukową i profesjonalną przyczyniają się do rozwoju nowoczesnych technologii i innowacji. Nagroda Visionary Award jest częścią szerszej inicjatywy Digital Shapers, mającej na celu wyróżnianie liderów cyfrowej transformacji w Polsce. Digital Shapers to platforma networkingowa i mentoringowa, która wspiera innowatorów oraz promuje najlepsze praktyko w obszarze nowych technologii.

Naukowcy Akademii Leona Koźmińskiego zostali wyróżnieni za swoje pionierskie badania i publikacje w dziedzinie sztucznej inteligencji, w szczególności za wspólnie napisaną książkę "Strategizing AI in Business and Education", która została wydana przez Cambridge University Press oraz w polskiej edycji przez MT Biznes. Publikacja ta, będąca efektem ich wspólnej pracy, stanowi znaczący wkład w zrozumienie i implementację AI w strategiach biznesowych i edukacyjnych.

Prof. Przegalińska oraz prof. Jemielniak są również aktywnie zaangażowani w międzynarodowe projekty badawcze, współpracując z wiodącymi instytucjami akademickimi oraz firmami technologicznymi na całym świecie. Ich prace koncentrują się na interdyscyplinarnym podejściu do AI, łącząc aspekty techniczne, społeczne i etyczne.

Fundacja Digital Poland podkreśla, że wyróżnienie to jest nie tylko uznaniem za dotychczasowe osiągnięcia, ale także motywacją do dalszego rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do postępu technologicznego i społecznego.

See also