prof. Witold Bielecki

prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Katedra Metod Ilościowych I Zastosowań Informatyki
Profesor nadzwyczajny