Neuroroznorodnosc

Neuroróżnorodność, czyli siła myślenia poza schematami jako klucz do innowacji w biznesie

Level
Kursy i szkolenia
Duration
1 dzień
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia kursu
Mode
Tryb stacjonarny,
W tygodniu
24.10.2024

O szkoleniu

Dlaczego neuroróżnorodność jest aktualnie jednym z kluczowych czynników wzrostu organizacji?

Zrozumienie i wprowadzenie neuroróżnorodności w przedsiębiorstwach jest kluczowym czynnikiem, który może przyczynić się do sukcesu organizacji na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku. Ludzie biznesu, którzy rozpoznają i doceniają wartość neuroróżnorodności, otwierają swoje przedsiębiorstwa na szereg korzyści, które mogą być kluczowe dla ich rozwoju i innowacyjności.

Pierwszym i fundamentalnym aspektem, dla którego warto zrozumieć neuroróżnorodność, jest wzrost innowacyjności i kreatywności. Kolejnym aspektem jest poprawa wyników finansowych. Badania wykazały, że firmy promujące różnorodność i inkluzję często osiągają lepsze wyniki finansowe.

Wprowadzenie neuroróżnorodności sprzyja również budowaniu pozytywnego wizerunku marki. W dzisiejszych czasach klienci i partnerzy biznesowi coraz częściej cenią sobie przedsiębiorstwa, które angażują się w działania na rzecz różnorodności i inkluzji. Pokazując, że firma jest otwarta i wszechstronna, można zbudować silniejsze relacje z klientami i zwiększyć lojalność wobec marki.

Na koniec, promowanie neuroróżnorodności i tworzenie środowiska pracy, które jest otwarte i wszechstronne, pomaga przedsiębiorstwom przyciągać talenty z różnych środowisk, a zwłaszcza pracowników z pokolenia Z.

Rozmawiając o neuroróżnorodności w kontekście biznesowym, nie można pominąć koncepcji ESG. Odpowiedzialność społeczna firm, w tym podejście do neuroróżnorodności, staje się coraz ważniejszym czynnikiem, który inwestorzy biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o inwestycjach.

Konkludując,  rozumienie i wdrożenie neuroróżnorodności w przedsiębiorstwach jest zarówno kwestią społecznej odpowiedzialności biznesu, ale również strategiczną decyzją, która przyczyni się do długoterminowego sukcesu organizacji.

Cel szkolenia

Celem szkolenia „Neuroróżnorodność, czyli siła myślenia poza schematami jako klucz do innowacji w biznesie” jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia, docenienia oraz efektywnego wykorzystania unikalnych talentów i perspektyw osób neuroatypowych w środowisku biznesowym.

Opinnie absolwentek/absolwentów szkolenia

Jestem wdzięczna za to, że mogłam uczestniczyć w warsztatach zorganizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Dziękuję Bernadetta Bieszczanin i Dorota Bartosiak za podzielenie się swoją pasją, wiedzą i cennym doświadczeniem. To, co robicie, jest bardzo ważne i potrzebne!

Przeczytaj cały post na Linked in

Bogumiła Falkowska Learning and Development Manager at Flex

Adresaci

Szkolenie jest adresowane do szerokiego spektrum profesjonalistów biznesowych, w tym:

 • liderów i właścicieli, którzy są zainteresowani wdrożeniem neuroróżnorodności do swoich organizacji
 • kierowników i liderów zespołów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności zarządzania zespołami neuroróżnorodnymi,
 • dyrektorów HR i specjalistów HR pragnących wdrożyć strategie neuroróżnorodności w swoich organizacjach,
 • pracowników wszystkich szczebli, którzy chcą lepiej rozumieć swoich neuroatypowych kolegów,
 • osób odpowiedzialnych za rozwój i szkolenia w organizacji.
Group of People

Program szkolenia

1. Wstęp do neuroróżnorodności

 • omówienie ADHD, dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii i spektrum autyzmu itd.

2. Komunikacja i współpraca

 • wskazówki dotyczące efektywnej komunikacji z osobami neuroatypowymi

3. Ćwiczenia praktyczne

4. Budowanie wspierającego środowiska pracy

 • wskazówki dotyczące budowania relacji w neuroróżnorodnych zespołach

5. Jak neuroróżnorodność inspiruje innowacje

 • omówienie unikalnych umiejętności i talentów osób neuroatypowych

6. Diverse thinking w zespołach

 • znaczenie tworzenia neuroróżnorodnych zespołów dla wspierania procesów twórczych i innowacyjnych w organizacjach

7. Budowanie elastycznych i kreatywnych organizacji

 • przedstawienie korzyści płynących z neuroróżnorodności dla organizacji

8. Podsumowanie i pytania

Termin

24.10.2024

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania: 1 dzień (8 h dydaktycznych)* w godzinach 9.30-16.30

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Trenerki

BERNADETTA BIESZCZANIN_szkolenie
Bernadetta Bieszczanin (SHE/HER)

Pedagożka, terapeutka, przedsiębiorczyni

Od 6 lat zaangażowana w tworzenie przestrzeni inspiracji, poszukiwanie skutecznych metod i nowego spojrzenia na spektrum autyzmu w rodzinie i neuroróżnorodność w biznesie. Wcześniej przez 20 lat wprowadzała i tworzyła programy telewizyjne w TVP2 (w tym m.in. autorka „Pytania na śniadanie”), zarządzała zespołami producenckimi i redakcyjnymi. Teraz przede wszystkim poszukuje i wspiera rozwiązania biznesowe oparte o idee różnorodności i inkluzywności. Realizuje projekty przyczyniające się do wyrównywania szans i włączania defaworyzowanych grup społecznych. Współtwórczyni SPEKTRUM WRAŻLIWOŚCI.

DOROTA BARTOSIAK _szkolenie
Dorota Bartosiak (SHE/HER)

Kobieta ze spektrum autyzmu, dziennikarka, producentka telewizyjna i filmowa

Zależy jej na zmianie stereotypów w postrzeganiu neuroróżnorodności, a zwłaszcza spektrum autyzmu w społeczeństwie. Kreuje i wdraża projekty, które mają na celu realne ułatwienia w życiu i pracy ludziom neuroatypowym. Wspiera własnym doświadczeniem organizacje i przedsiębiorstwa, rozpowszechniając wiedzę o wykorzystaniu unikalnych cech osób neuroatypowych. Zarządzając przez 20 lat dużymi produkcjami telewizyjnymi i filmowymi, udowadnia na swoim przykładzie, że człowiek z ASD może odnosić sukcesy zawodowe, wykorzystując swój nietypowy potencjał. Współtwórczyni SPEKTRUM WRAŻLIWOŚCI.

Rekrutacja

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kursu lub szkolenia i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest poniżej. 

Rekrutacja online

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna kursu lub szkolenia.

Opłaty

Tabela opłat
Cena szkolenia 1490 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 1341 zł brutto (stawka zw. z VAT)*

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl