10 Reasons Why's MBA at Kozminski University

#1 W POLSCE
NAJLEPSZY PROGRAM MBA
REALIZOWANY W ODPOWIEDZI
NA NADCHODZĄCE WYZWANIA

 

1
Pierwszy i w pełni rynkowy program MBA w Polsce

Prowadzony nieprzerwanie od 35 lat (od 1989 roku)

2
Silna pozycja i współpraca międzynarodowa

Od obowiązkowej sesji wyjazdowej słuchaczy i słuchaczek do ESCP Business School, przez udział w sesji Executive MBA Consortium for Global Business Innovation, aż po możliwość uzyskania podwójnego dyplomu (double degree z Porto Business School).

3
„Trzy korony” – najważniejsze, międzynarodowe akredytacje AACSB, EQUIS i AMBA

Uczelnia posiada je od 2012 roku (jako pierwsza w Polsce)

• Akredytacja AMBA potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. W procesie akredytacji oceniane są m.in. warunki studiowania, programy, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów. Uczelnia otrzymała akredytację AMBA jako pierwsza w Polsce, i nieprzerwanie posiada ją od 2008 roku.

• Akredytacja EQUIS jest przyznawana najlepszym uczelniom biznesowym przez EFMD (European Foundation for Management Development) – organizację wnikliwie i rygorystycznie oceniającą jakość kształcenia, a także warunki studiowania. 

• Akredytacja AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) to uznanie od najstarszej na świecie instytucji akredytującej szkoły biznesu na wszystkich trzech poziomach nauczania: licencjackim, magisterskim i doktorskim – w obszarze zarządzania i biznesu oraz rachunkowości.

4
Ranking MBA Perspektywy

Programy MBA znajdują się na najwyższych miejscach rankingu MBA Perspektywy – od początku jego istnienia.

5
Numer 1 w rankingu Financial Times

Program Executive MBA jest #1 w Europie Środkowo-Wschodniej według rankingu Financial Times. Akademia Leona Koźmińskiego jest też jedyną uczelnią z Polski, której program MBA znajduje się wśród najlepszych na świecie.

6
Program MBA o światowych standardach

Program spełniający najwyższe, światowe standardy oraz wymogi jakości i rekrutacji. Kilkuetapowa rekrutacja zapewniająca odpowiedni dobór grup pod kątem wiedzy, doświadczenia i umiejętności – kandydaci muszą wykazać określone doświadczenie zawodowe i managerskie, zdać egzamin typu GMAT oraz pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną.

7
Ponad 7 000 absolwentów programów MBA

tworzących aktywną społeczność, biorących udział w życiu uczelni i realizujących ambicje zawodowe.

8
Kadra z doświadczeniem i wiedza do zarządzania

Programy MBA realizowane są przez kadrę z doświadczeniem akademickim i biznesowym. Zawartość merytoryczna programów MBA pozwala na przekazanie wiedzy niezbędnej do zarządzania każdym przedsiębiorstwem, rozwijania dużej firmy rodzinnej, pracy w zespołach międzynarodowych, w firmach doradczych oraz globalnych koncernach, czego przykładem są znakomite kariery absolwentów.

9
MBA z doświadczeniem akademickim i biznesowym

Programy MBA kończą się przygotowaniem projektu doradczego, wymagającego połączenia wiedzy z różnych dziedzin oraz współpracy i strategicznego podejścia. 

10
Zaawansowany poziom nauczania oraz nieprzerwany dostęp do informacji

Program MBA to nie tylko 580 godzin dydaktycznych – kontaktowych, ale również stały do wiedzy i źródeł informacji, obejmujący m.in. subskrypcje treści Financial Times, Rzeczpospolitej, Pulsu biznesu oraz platformy LinkedIn Learning. Program realizowany jest w języku polskim i angielskim.