13 February

Lobbing – sztuka wywierania wpływu

Pojęcie lobbingu w naszym kraju jest stosunkowo nowe ✨ Jako zjawisko nieznane i nie w pełni rozumiane, kojarzone jest często z działalnością nie zawsze zgodną z prawem, na styku interesanci a władza. Jest on starą jak świat, świadomą działalnością osób, grup interesów, organizacji i państw nakierowaną na osiągnięcie korzystnych rozwiązań legislacyjnych, ekonomicznych i politycznych. ⚖ 📊 📘 To element procesu podejmowania decyzji publicznych w systemie przedstawicielskim. 🤝 W naszej narodowej tradycji funkcjonuje określenie „załatwiać”, czyli uzyskać korzystne rozstrzygniecie, m.in. na bazie kontaktów osobistych, korzyści ekonomicznych, a często z naruszeniem prawa. 📜 Nawet ustawa regulująca działalność lobbingową w procesie stanowienia powstała dopiero w 2005 roku. Jednak, gdyby działalność lobbingowa była prawnie i moralnie podejrzana, to ani w Brukseli ani w Waszyngtonie nie byłoby tysięcy zawodowych lobbystów. 🌐 ❓ Dlaczego lobbing jest działalnością pożądaną zarówno przez samych zainteresowanych, jak i przez decydentów? Przyjdź na spotkanie absolwenckie ,,Lobbing – sztuka wywierania wpływu” i dowiedz się, jak pomaga on definiować problemy, dokonywać analizy korzyści i kosztów rozstrzygnięć legislacyjnych i w sposób transparentny i zgodny z prawem, prowadzić do ich wdrożenia. 🎓 📅 🕦 Wydarzenie odbędzie się 13.02.2024 roku o godzinie 18:00 w Auli Leona Koźmińskiego. Naszym gościem specjalnym będzie Pan Andrzej Szumowski.

Agenda:

18.00 - 18.30 - start rejestracji 18.30 - 19.45 - Lobbing - sztuka wywierania wpływu 19.45 - 20.00 - Q&A oraz Quiz 20.00 - networking  

Link do zapisów:
Zapisz się

Gość specjalny:

Andrzej Szumowski

Wiceprezes zarządu Wyborowa S.A., prezes zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka, członek Rady Głównej Związku Pracodawców „Polski Przemysł Spirytusowy” oraz prezes Fundacji Muzeum Polskiej Wódki.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kształcił się podyplomowo w zakresie public relations w Szkole Głównej Handlowej, gdzie później został wykładowcą.

Swoją 30-letnią karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W 1994 r. objął funkcję Pełnomocnika Zarządu Agros Holding S.A. W 1997 r. został mianowany Podsekretarzem Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W roku 1998 był doradcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Do 2001 r. sprawował również funkcję Doradcy Prezesa spółek Polkomtel S.A. oraz Agros Holding S.A.

W 2001 r. objął stanowisko Dyrektora Komunikacji, a później Dyrektora Public Affairs w Agros Holding S.A. W latach 2002 – 2005 był Doradcą Ministra Spraw Zagranicznych. W roku 2003 został powołany na Wiceprezesa Zarządu Wyborowa SA. Obecnie pełni również funkcję Rzecznika Prasowego Spółki oraz Dyrektora External Affairs Wyborowa Pernod Ricard.