Employee relations – czyli wszystko co musisz wiedzieć o zarządzaniu relacjami pracowniczymi

Employee relations to stosunkowo nowy termin w Polsce, jednak coraz więcej firm traktuje działania z tego zakresu jako istotny element strategii HR. Relacje z pracownikami dotyczą nie tylko zagadnień związanych z polityka płacową i kodeksem pracy, ale przede wszystkim obejmują tworzenie przyjaznej kultury organizacyjnej, opartej na szacunku i zaufaniu. Jak kapitał społeczny w miejscu pracy może stymulować wydajność i efektywność przedsiębiorstwa?

Employee relations – strategiczna filozofia marki pracodawcy

Employee Relations można zdefiniować jako obszar zarządzania zasobami ludzkimi, skupiający się na relacjach między pracownikami a pracodawcami wewnątrz organizacji. Stanowi istotny filar skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstw, który ma wpływ zarówno na efektywność operacyjną, jak i na dobre samopoczucie pracowników. W ramach employee relations, uwaga skupia się na kształtowaniu otoczenia pracy, w którym panuje wzajemny szacunek, zrozumienie i współpraca. Jednak strategia dotycząca relacji pracowniczych nie sprowadza się jedynie do działań, które można wykonać z poziomu HR. Employee relations powinno być filozofią marki pracodawcy, opartą na założeniu, że zadowoleni pracownicy są bardziej zaangażowani i efektywni, co w dużym stopniu może przełożyć się na sukces finansowy przedsiębiorstwa. Innymi słowy – wprowadzenie nowych standardów i systemów opłaca się firmie. Oczywiście w tej kwestii korzyść jest obustronna. Osiąganie celów finansowych przez firmę zwykle oznacza lepsze warunki finansowe dla pracowników. Jednak, jak skutecznie wprowadzać strategię employee relations?

Zarządzanie relacjami z pracownikami, czyli employee relations krok po kroku

„Pracuję, bo lubię” – to chyba najbardziej pożądane przez pracodawców stwierdzenie, które może sformułować pracownik. Jednak do tego poziomu satysfakcji jest długa droga. Zarządzanie relacjami z pracownikami wymaga wypracowania procedur i standardów postępowania, wpisujących się w strategię funkcjonowania organizacji. Jak firma może zbudować wartościowe relacje z pracownikami?

  • Wdrożenie pracownika w kulturę i wartości organizacji

Wdrożenie pracownika w kulturę organizacyjną firmy jest nie tylko pierwszym krokiem w procesie zatrudniania, ale również kluczowym elementem budowania zaangażowanych, lojalnych i efektywnych zespołów. Proces obejmuje zapoznanie pracownika z filozofią, normami oraz misją przedsiębiorstwa w celu zapewnienia efektywnej integracji oraz pełnego zaangażowania w pracę.

  • Dopasowanie ścieżek rozwoju pracownika

Managerowie odpowiedzialni za swój zespół powinni zadać o dopasowanie ścieżki rozwoju pracownika do jego kompetencji, możliwości i oczekiwań. W tym celu istotne jest podjęcie odpowiednich kroków, czyli analizy umiejętności i doświadczenia pracownika, zdefiniowanie kierunków rozwoju, stworzenie indywidualnego planu oraz wybór działań, które najlepiej odpowiadają na cele rozwojowe pracownika. Raport „HR 2019 Employee Experience – jak sprawić, aby pracownik pokochał twoją firmę?” (źródło) wykazał, że 42% pracowników odchodzi z pracy z powodu ograniczonej ścieżki kariery zawodowej. Sformułowanie i dopasowanie planu rozwoju pracownika jest kluczowe i ma na celu spełnienie jego ambicji zawodowych, a co za tym idzie, podniesienie efektywności.

  • Lojalizacja, dzięki spójnej wizji biznesowej

Lojalni pracownicy są bardziej zaangażowani, produktywni i często pozostają w firmie na dłużej. Wszystko to może w dużym stopniu przyczynić się do stabilności i sukcesu organizacji. Budowanie lojalności pracownika to długotrwały proces, który wynika przede wszystkim z poprzednich kroków. Oprócz tworzenia pozytywnej kultury organizacyjnej i dostosowania indywidualnej ścieżki rozwoju każdego członka zespołu, należy zadbać o szkolenia i programy, które umożliwią osiąganie celów. Równie ważne jest dostarczanie wyzwań, tworzenie przestrzeni na nowe inicjatywy oraz zapewnienie pracownikom work-life balance, co pozytywnie wpływa na ich morale i zaangażowanie.

  • Uczynienie z pracownika ambasadora marki

Lojalny pracownik może stać się ambasadorem marki. Co to tak naprawdę oznacza? Przede wszystkim reprezentację marki poza miejscem pracy. Pracownik, który chętnie dzieli się swoją pozytywną opinią z innymi, może przyczynić się do kształtowania wizerunku firmy i przyciągać nowych pracowników oraz klientów.

Czego należy unikać w komunikacji z pracownikami?

Employee relations to pojęcie, które określa zasady budowania relacji z pracownikami. W całym procesie kluczową rolę odgrywa komunikacja wewnątrz organizacji – nie tylko w relacji pracownik-dział HR. Manager stojący na czele zespołu może nieświadomie popełniać błędy, które skutecznie demotywują pracowników. Jednym z nich jest brak podziękowania za ciężką pracę i nagradzania za wysiłki – to niewiele, a może dać ogromne korzyści. Dodatkowo niesprawiedliwe traktowanie i faworyzowanie wybranych osób mogą budzić frustrację i zniechęcenie wśród pozostałych pracowników. Wszystko to może stworzyć w miejscu pracy atmosferę podejrzliwości i wywoływać napięcia. Równie ważną kwestią jest brak zaufania wobec pracowników. Wówczas mogą odczuwać brak motywacji do współpracy. Zaufanie stanowi fundament zdrowych relacji w miejscu pracy i powinno być budowane poprzez uczciwą i otwartą komunikację.

Unikanie tych błędów w komunikacji z pracownikami jest niezwykle istotne dla tworzenia zdrowego i efektywnego środowiska pracy. Prawidłowa komunikacja, oparta na szacunku, sprawiedliwości, jasności i zaufaniu, jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania relacjami. Dbałość o potrzeby pracowników, uznawanie ich wkładu i zapewnianie klarownych wytycznych przyczynia się do wydajności, zaangażowania i pozytywnej atmosfery w miejscu pracy.

Rola managera w zarządzaniu relacjami pracowniczymi

Manager pełni kluczową funkcję w budowaniu pozytywnych interakcji między pracownikami a pracodawcą oraz w tworzeniu pozytywnego środowiska pracy. Na atmosferę i zdolność zespołu do osiągania celów mają wpływ umiejętności przywódcze, komunikacyjne i empatia lidera. Musi stale podwyższać swoje kompetencje niezbędne go tworzenia atmosfery w pracy, która sprzyja zaangażowaniu i motywacji zespołu. Wszystkim osobom zainteresowanym rozwojem zawodowym polecamy interdyscyplinarne studia podyplomowe Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy oraz szkolenie Budowanie i zarządzanie zespołem. Programy edukacyjne mają na celu przekazanie kompleksowej wiedzy na temat budowania efektywnego zespołu, wdrażania kompleksowych strategii oraz programów rozwojowych pracowników. Szkolenie i studia podyplomowe polecane są w szczególności managerom, liderom, dyrektorom, pracownikom działów HR oraz wszystkim specjalistom dążącym do budowania spełnionych zespołów.

 

See also