alk
Centrum Języków Obcych

Centrum Języków Obcych to zespół wysokiej klasy lektorów uczących siedmiu języków. Wielu z nich jest autorami podręczników do nauki języka ogólnego i specjalistycznego, kompletnych kursów e-learningowych z zakresu Business English, artykułów, recenzji i innych publikacji. Wielu naszych wykładowców odbyło staże i stypendia zagraniczne, w tym także w ramach programów Unii Europejskiej.

Centrum Języków Obcych Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi:

• Lektoraty dla studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
• Kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikatowych w grupach językowych na studiach stacjonarnych realizowane w ramach zajęć lektoratowych
• Wykłady i konwersatoria w języku angielskim na studiach I i II stopnia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
• Zajęcia na studiach podyplomowych: Business English i Wirtschaftsdeutsch
• Kursy „na życzenie”, tzw. moduły dla studentów Akademii i osób spoza uczelni w zakresie języka angielskiego ogólnego oraz specjalistycznego: biznesowego i prawniczego, a także innych języków obcych
• Cztery własne licencjonowane centra certyfikacji językowej: TOLES, Pearson, ÖSD, GOETHE-TEST-PRO i venue egzaminu Linguaskill Cambridge Assessment.

Kierownik centrum
Łuczak A., dr
dr Aleksandra Łuczak
Staff
Łuczak A., dr
dr Aleksandra Łuczak
alk
dr Halina Wiśniewska
alk
mgr Monika Dietrich
alk
mgr Dorota Halka
alk
mgr Elżbieta Watras-Dmoch
Grabowska Małgorzata CJO
Małgorzata Grabowska