Udział Sekcji Kosmicznej w Konferencji Górnictwa Kosmicznego

26.05.2023

15 maja 2023 r. jako reprezentacja ALK, studenci z Sekcji KosmicznejKosma Kulczycki, Anna Łasecka i Maria Grzyb pod opieką dr hab. Katarzyny Malinowskiej oraz dr. Piotra Kaczmarka-Kurczaka wzięli udział w Konferencji Górnictwa Kosmicznego na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Nasza Akademia zorganizowała sesję prawno-menadżerską, podczas której studenci wraz z mentorami przybliżyli tematy związane z proponowanymi regulacjami prawa kosmicznego raz mocnymi stronami polskich przedsiębiorstw sektora kosmicznego. 

Dla mnie osobiście to było bardzo ciekawe doświadczenie. Możliwość wygłoszenia referatu podczas profesjonalnej konferencji naukowej jest wartością samą w sobie. Tu dodatkowo dużą rolę podczas przygotowań oraz samego wystąpienia odegrała współpraca na linii wykładowca akademicki — studenci. Z jednej strony odczuwałem lekki stres wynikający z nowej dla mnie sytuacji, czyli czynny udział w konferencji, z drugiej — czułem się spokojny, wiedziałem, że mam wsparcie ze strony Pani Profesor zarówno na płaszczyźnie merytorycznej jak i organizacyjnej. Dodatkowo szczególnie w naszej prezentacji zatytułowanej „Space law on space resources – The Polish perspective” widać było efekt synergii wynikający ze wspólnej pracy. Pani Profesor przedstawiła stan prawny w Polsce i innych krajach, ja z kolei opowiadałem, na jakie aspekty należałby zwrócić uwagę w ramach potencjalnych prac legislacyjnych w obszarze górnictwa kosmicznego. Współpraca dwóch pokoleń w celu osiągnięcia celu — spójny referat, holistyczne podejście. Życzę sobie i nam wszystkich więcej inicjatyw naukowych tego typu - mówi Kosma Kulczycki, student 2 roku, BACHELOR IN MANAGEMENT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych! 

See also