Czterodniowy tydzień pracy - mrzonka czy rzeczywistość?

Nowoczesne strategie zatrudnienia uwzględniają kwestię produktywności i dobrostanu pracowników. W ostatnim czasie można zaobserwować wzrost zainteresowania czterodniowym tygodniem pracy, który w założeniu ma działań na korzyść zarówno pracowników, jak i pracodawców. Jak jest w rzeczywistości? Czy nowy model zatrudniania może przyjąć się w naszym kraju?

Czego pracownicy oczekują od pracodawców? Zmiana kierunku rozwoju strategii HR dotyczy w szczególności nowych sposobów dbania o satysfakcję pracowników. Jednym z najbardziej pożądanych benefitów jest skrócenie czasu pracy do czterech dni w tygodniu. Tradycyjny model zakłada pracę od poniedziałku do piątku. Często dzień poprzedzający weekend jest mniej produktywny i efektywny. Obietnica wolnego piątku ma w założeniu zmotywować pracowników do wykonania wszystkich obowiązków w ciągu czterech dni. Kluczowym argumentem za skróceniem czasu pracy jest poprawa równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Czterodniowy tydzień pracy może również przyczynić się do lepszej organizacji czasu przeznaczonego na wykonywanie zadań oraz większej produktywności pracowników. Nowy model pracy ma również przyczynić się do poprawy ich zdrowia, samopoczucia, a także zmniejszenia poziomu stresu. Osoby, które pracują krócej zwykle są bardziej zadowolone, zmotywowane, co może prowadzić do lepszych wyników pracy. Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Hays Poland „Czterodniowy tydzień pracy” – 74% respondentów jako korzyść skrócenia czasu pracy wymieniła polepszenie zdrowia psychicznego (źródło: https://www.hays.com/documents/63327/2210536/Raport+czterodniowy+tydzie%c5%84+pracy+11+2021+secured.pdf).  

Czy czterodniowy tydzień pracy jest korzystny z punktu widzenia pracodawców? Obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika, a nie pracodawcy. Firmy, które chcą przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych specjalistów mogą zyskać na nowym modelu. Zaoferowanie czterodniowego tygodnia pracy może stać się dobrym sposobem na zwiększenie konkurencyjności pracodawców. Wykwalifikowani pracownicy chętniej zatrudniają się w firmach, które oferują dodatkowe benefity pozapłacowe i zapewniają work-life balance. Dla tej grupy pracowników skrócenie tygodnia pracy jest bardzo atrakcyjnym rozwiązaniem. Jak wynika z raportu Hays Poland „Czterodniowy tydzień pracy”, aż 96% managerów i specjalistów mogłoby pracować 4 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Warunkiem jest zachowanie pełnego wynagrodzenia (źródło: https://www.hays.com/documents/63327/2210536/Raport+czterodniowy+tydzie%c5%84+pracy+11+2021+secured.pdf).  

Czy w Polsce nowy model pracy może się przyjąć? Model czterodniowego tygodnia pracy sprawdza się w wielu krajach – niektóre firmy wprowadziły go kilka lat temu, inne są w fazie testowej. W praktyce projekt ma na celu skrócenie czasu pracy przy zachowaniu takiej samej efektywności pracowników. Dla wielu polskich organizacji krótsze godziny pracy oznaczają większe zapotrzebowanie na pracowników, co z kolei może być przyczyną redukcji benefitów i podwyżek. Nowy model miałby sens tylko w przypadku otrzymywania przez pracowników 100% pensji za mniejszą liczbę przepracowanych godzin. Jednak w przypadku wielu zawodów, szczególnie służby zdrowia, nie miałoby to zastosowania ze względu na deficyt pracowników lub konieczność zachowania ciągłości zadań.  

Skrócony czas pracy jest dość popularny zagranicą np. w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Holandii oraz Islandii. Model może sprawdzić się w krajach wysokorozwiniętych – badacze prognozują, że to wyłącznie kwestia czasu. W Polsce projekt również wydaje się prawdopodobnym i korzystnym rozwiązaniem. Polski oddział firmy Tradedoubler już od 2019 roku funkcjonuje w modelu 6-godzinnego dnia pracy, przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia i wszystkich benefitów pracowników. Skrócenie czasu pracy wymagało zmian na poziomie całej organizacji. Firma wdrożyła rozwiązania, które pomogły wyeliminować nieefektywność i marnotrawienie czasu. Ze względu na dobrą organizację pracownicy nie odczuwali braku 10 godzin w tygodniu. Co więcej, efektywność i produktywność pozostała na tym samym poziomie.  

Skrócenie czasu pracy to duży projekt, wymagający dobrej strategii działania, usprawnienia procesów oraz, co równie ważne – zmiany myślenia pracowników, wypracowania nowych nawyków, dyscypliny i dążenia do większej produktywności. Osoby zainteresowane tworzeniem innowacyjnych strategii rozwoju zatrudnienia oraz szerszym spojrzeniem na rolę kapitału ludzkiego w organizacji zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez nas ofertą studiów.

Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych Studia podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych polecane są osobom pełniącym w organizacji funkcje dyrektorskie i kierownicze w pionach zarządzania zasobami ludzkimi. Program kierowany jest również do pracowników aspirujących do objęcia takich funkcji, którzy chcą rozwijać swoją karierę zawodową. Kierunek studiów kładzie nacisk na kwestie strategiczne i efektywnościowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi, dając możliwość tworzenia efektywnej strategii personalnej organizacji i programów jej realizacji.  

Budowanie i zarządzanie zespołem Program szkolenia Budowanie i zarządzanie zespołem został przygotowany z myślą o osobach, które chcą efektywnie pełnić funkcję lidera zespołu, wyznaczać kierunek zmian oraz doskonalić współpracę i komunikację w grupie. Celem szkolenia jest zmiana postrzegania swojej roli jako lidera zespołu, wykształcenie innowacyjnych sposobów pracy w grupie oraz umiejętności identyfikacji celów indywidualnych, zespołowych oraz organizacyjnych. 

See also