WIRTSCHAFT

Wirtschaft auf Deutsch

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
DE
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
W weekend

O kierunku

Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do funkcjonowania w niemieckojęzycznym środowisku biznesowym.    Celem zajęć jest także przygotowanie słuchaczy do funkcjonowania w niemieckojęzycznym środowisku gospodarczym oraz przygotowanie absolwentów germanistyki, lingwistyki stosowanej i nauczycielskich kolegiów językowych do nauczania Wirtschaftsdeutsch

Adresaci studiów

Osoby, które władają językiem niemieckim ogólnym w stopniu komunikatywnym, natomiast posiadają wykształcenie inne niż biznesowe, a chcą zdobyć kwalifikacje zarówno językowe, jak i merytoryczne w zakresie niemieckiego języka biznesu („Wirtschaftsdeutsch”). 

figury

Kierownik studiów

mgr Małgorzata Grabowska

Wieloletni kierownik Zespołu Języka Niemieckiego w Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka UW – Instytut Lingwistyki Stosowanej, studiowała także w Szwajcarii (Universität Bern). Licencjonowany egzaminator Austriackiego Dyplomu Językowego (Österreichisches Sprachdiplom).  
 

Współautorka publikacji: "Niemiecki. Na cudzych błędach nauczysz się najlepiej!" , „Niemiecki naprawdę dla ciebie” wydanych w roku 2015 w wydawnictwie POLTEXT. Współautorka publikacji do nauki języka prawa: "Grundwortschatz Recht - Niemiecki dla prawników" wydanej również w wydawnictwie POLTEXT w roku 2018. 

 

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za całokształt działalności dydaktycznej. Ogromne doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego na wszystkich poziomach. Wykładowca-pasjonat, dla którego najwyższą wartością jest satysfakcja i sukces studentów, dlatego otrzymuje od nich już od wielu lat najwyższe oceny. 

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Po zakończeniu kierunku Wirtschaft auf Deutsch słuchacze będą posiadali szeroką wiedzę na temat funkcjonowania biznesu w krajach niemieckiego obszaru językowego. 

 • Będą znali słownictwo i zwroty z obszarów mikro- i makroekonomii, marketingu, zarządzania, finansów i prawa. Ogólna wiedza w obrębie tych dziedzin oraz poznane słownictwo fachowe pozwolą na przekazanie jej w języku niemieckim. 
 • Będą potrafili założyć firmę i ją zaprezentować; poznają jej strukturę, zasady funkcjonowania, formy zatrudniania.  
 • Będą potrafili zidentyfikować i zrozumieć istotę podstawowych celów działań marketingowych oraz rozpoznać i zastosować w praktyce narzędzia marketingowe. 
 • W zakresie finansów będą znali metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych oraz  ocenią projekt inwestycyjny pod względem jego realizacji. 
 • W zakresie prawa posiądą umiejętność zapoznania się z tekstami zawierającymi specjalistyczne słownictwo z zakresu prawa cywilnego oraz poznają instytucje cywilnoprawne. 
 • Z ekonomii będą znali podstawowe zasady funkcjonowania gospodarki, teorię rynków, konsumenta i przedsiębiorstwa oraz podstawowe formy konkurencji. 
 •  Poprowadzą rozmowy telefoniczne, negocjacje i będą prawidłowo argumentować w dyskusji. 
 • Posiądą wiedzę na temat prawidłowego prowadzenia korespondencji handlowej; opracują życiorys, list motywacyjny i będą przygotowani do rozmowy kwalifikacyjnej. 

Program

Ramowy program studiów

Zajęcia integracyjne    

Wykłady i warsztaty 

 • Ekonomia 

 • Marketing 

 • Finanse 

 • Prawo 

 • Zarządzanie 

 • Biznes po niemiecku w praktyce   

Konwersatoria i ćwiczenia

 • Podstawowe słownictwo i zwroty z następujących obszarów : mikro- i makroekonomia, marketing, reklama, rynek, produkt, targi, bankowość i finanse, Unia Europejska, turystyka,  procedura realizacji zlecenia; podstawowa terminologia prawnicza ( np. umowy). 

 • Umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych; prezentacji firmy, produktu; prowadzenia negocjacji; argumentowania w dyskusji itp. Wprowadzenie, opanowanie i używanie odpowiednich zwrotów i słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie C1 i C2. 

 • Opracowanie życiorysu ( także według wzoru UE)), listu motywacyjnego i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; warunki pracy, formy zatrudnienia, czas pracy, wynagrodzenie, typologia szefów, aspekty kulturowe w biznesie. 

 • Prowadzenie korespondencji handlowej, formułowanie faksów i maili. Pisanie informacji dla prasy, sprawozdań, notatek służbowych 

 • Czytanie i słuchanie tekstów fachowych gospodarczych i prawniczych. 

 • Zakładanie firmy, opracowanie jej struktury i zatrudnianie asystentki/asystenta 

 • Studium przypadku 

 • Wybrane zagadnienia gramatyczne i językowe (w zależności od potrzeb danej grupy słuchaczy) 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 188*  ( razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami).  

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ 

Forma prowadzenia zajęć to wykłady i ćwiczenia; prezentacje, ćwiczenia ustne i pisemne, studium przypadku, prawo – kazusy.

 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.   

 Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w formie stacjonarnej: 

 • piątki - 17.00-20.15 
 • soboty - 8.45-15.45 

 

 

Planowane terminy zajęć w 1 semesterze akademickim:

Terminy zajęć w 1 semestrze akademickim zostaną opublikowane na przełomie czerwca i lipca 2024 r.

 

 

 

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

mgr Monika Sychowska-Piotrkowicz

Magister Germanistyki na UW, stypendystka Pädagogische Hochschule Magdeburg, Universität Osnabrück, absolwentka Executive MBA w WSPiZ . Pracowała w Delegaturze Gospodarki Niemieckiej w Polsce, w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (szkolenia, praktyki w IHK w Niemczech), Klimed Klimatechnik und Medizintechnik GmbH, J.W. Ostendorf Sp. z o.o.  

Od 2001 r. lektor języka niemieckiego w ALK. Licencjonowany egzaminator certyfikatów językowych ÖSD, nauczyciel online w ISJAD, współautorka podręcznika „Grundwortschatz Recht”, tłumacz.

dr Krzysztof Chmielewski

Adiunkt w Katedrze Marketingu ALK. Autor licznych prac z zakresu zarządzania marką. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim zarzadzanie marką (branding), międzynarodowy marketing i zagadnienia z pogranicza  marketingu i finansów. Pracował w niemieckiej firmie konsultingowej zeb/rolfes.schierenbeck.associates i w centrali Citibank Deutschland w dziale Marketing Research/ Market Intelligence.  Posiada bogate doświadczenie w nauczaniu, zdobywane na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, w języku angielskim, niemieckim i polskim. Prodziekan Kolegium Zarządzania.

Paweł Szerszeń
Paweł Szerszeń

Pracownik Zakładu Komunikologii Specjalistycznej w Instytucie Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej UW, pełnomocnik ds. programu Germanistische Institutspartnerschaften (GIP), tłumacz przysięgły j. niemieckiego i rosyjskiego. Absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, uczestnik kursów języków specjalistycznych w Niemczech (Hanower, Kolonia, Düsseldorf, Bonn, Lüneburg). Stypendysta DAAD, uczestnik staży w uniwersytetach w Hamburgu, Hanowerze, Bonn, Moguncji, Konstancji, Akwizgranie i Saarbrücken, wykładowca i egzaminator j. niemieckiego uniwersytetów w Wuppertalu i Akwizgranie, opiekun ponad czterdziestu prac dyplomowych z zakresu lingwistyki i dydaktyki języków specjalistycznych.    
 
Autor ponad 70 publikacji z zakresu lingwistyki, translatoryki i dydaktyki języków obcych, długoletnie doświadczenie w nauczaniu j. niemieckiego i rosyjskiego w Polsce i w Niemczech. Współautor materiałów dydaktycznych do nauki języków specjalistycznych (język prawa, ekonomii, kształcenie tłumaczy). Kierownik i uczestnik projektów międzynarodowych z zakresu wspieranej cyfrowo dydaktyki języków specjalistycznych.  
 
Trener nordic walkingu, pasjonat kontaktów międzyludzkich, podróży i mediów cyfrowych.

mgr Małgorzata Grabowska

Wieloletni kierownik Zespołu Języka Niemieckiego w Akademii Leona Koźmińskiego. Absolwentka UW – Instytut Lingwistyki Stosowanej, studiowała także w Szwajcarii (Universität Bern). Licencjonowany egzaminator Austriackiego Dyplomu Językowego (Österreichisches Sprachdiplom).  
 

Współautorka publikacji: "Niemiecki. Na cudzych błędach nauczysz się najlepiej!" , „Niemiecki naprawdę dla ciebie” wydanych w roku 2015 w wydawnictwie POLTEXT. Współautorka publikacji do nauki języka prawa: "Grundwortschatz Recht - Niemiecki dla prawników" wydanej również w wydawnictwie POLTEXT w roku 2018. 

 

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za całokształt działalności dydaktycznej. Ogromne doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego na wszystkich poziomach. Wykładowca-pasjonat, dla którego najwyższą wartością jest satysfakcja i sukces studentów, dlatego otrzymuje od nich już od wielu lat najwyższe oceny. 

dr Alicja Sztuk

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego (Uniwersytet Warszawski), absolwentka, a następnie wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (adiunkt), stypendystka Universitӓt des Saarlandes w Niemczech, tłumacz ustny i pisemny tekstów specjalistycznych (języki niemiecki – polski – angielski), wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języków obcych (także specjalistycznych), wykładowca, nauczyciel, lektor i egzaminator języka niemieckiego, członek-ekspert ds. zarządzania terminologią i baz danych terminologicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, członek-ekspert w Komisji Terminologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Autorka i współautorka licznych artykułów i monografii naukowych. Główne zainteresowania: terminologia, Sztuczna Inteligencja w badaniach lingwistycznych, zarządzanie terminologią, bazy danych terminologicznych, automatyczna ekstrakcja terminologii.

Opinie absolwentów

Anna Pawłowska
Anna Pawłowska

Studia "Wirtschaft auf Deutsch" stanowią unikatową ofertę na rynku dla osób szukających możliwości rozwijania znajomości języka niemieckiego. Program studiów będzie interesujący dla wszystkich związanych (lub chcących bliżej związać się) z szeroko pojętym biznesem - zajmowaliśmy się tematyką od zarządzania i marketingu po podstawy ekonomii, finansów i prawa. Wszystko to w przyjaznej atmosferze, inspirującej do pogłębiania znajomości języka niemieckiego. Studia świetnie funkcjonują dzięki zaangażowanym wykładowcom, którzy w sposób przystępny i przede wszystkim ciekawy dzielą się wiedzą. Dużo konkretów, przykładów, praktycznego użycia języka (w tym języka specjalistycznego), różnorodność tematów i metod nauczania - to wyróżnia ofertę ALK. Studia na pewno mogą otworzyć nowe drzwi wszystkim zainteresowanym językiem niemieckim. 

Anna Pawłowska (VIII edycja Wirtschaft auf Deutsch)

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.  

XII edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.*  

DODATKOWE WYMAGANIA Wymagana jest znajomość języka niemieckiego ogólnego w stopniu komunikatywnym.  

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych zajęć oraz pisemnego egzaminu końcowego. 

 

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego **

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

** W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Katarzyna Stawska

Opłaty

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

 

 

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3250 zł każda) 6 500 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 2 925 zł każda ) 5 850 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 6000 zŁ

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.