Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
31 January

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marii Witewskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne Pani:

  • mgr Marii Witewskiej

Obrona odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 o godz. 12:00 w sali D/218 oraz zdalnie,

Temat rozprawy doktorskiej: "Ocena wiarygodności zeznań i wyjaśnień dokonywana przez sędziów i ławników w postępowaniu karnym – problematyka psychologiczna i prawna" Promotor:

  • prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:

  • prof. UŚ dr hab. Marek Leśniak z Uniwersytetu Śląskiego
  • prof. dr hab. Maciej Szostak z Uniwersytetu Wrocławskiego

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams: TUTAJ. Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego: TUTAJ. Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.

prof. dr hab. Wojciech Góralczyk Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)