02 December

Seminarium ubezpieczeniowe „Ubezpieczenia w czasach kryzysu. Sankcje i klauzule wojenne w ubezpieczeniach”

Profesor Katarzyna Malinowska i Mecenas Anna Tarasiuk z Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego zapraszają na Seminarium ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia w czasach kryzysu.    Sankcje i klauzule wojenne w ubezpieczeniach  

2 grudnia 2022, godz. 16:00 -18:00, sala D/200, Kampus Akademii Leona Koźmińskiego      Plan Seminarium:   1.      Sankcje wojenne – wpływ na zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczenia   2.      Klauzule wojenne w umowach ubezpieczenia    -     wprowadzenie do tematu: Dorota Styczyńska, Katarzyna Malinowska, Anna Tarasiuk   3.      Dyskusja z udziałem zaproszonych ekspertów z rynku ubezpieczeń.    Partnerem Seminarium jest:   InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 

AIDA Polska

aida logo
Weź udział w wydarzeniu
Zarejestruj się
dr hab. Katarzyna Malinowska

Profesor ALK, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych. Jej specjalizacja obejmuje także międzynarodowe prawo kosmiczne, kontrakty w przemyśle kosmicznym, odpowiedzialność odszkodowawczą oraz prawo prywatne międzynarodowe. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w dziedzinie ubezpieczeń, licznych staży i szkoleń międzynarodowych, w tym w zakresie prawa międzynarodowego porównawczego na Uniwersytecie w Strasburgu.  

Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji (książek i artykułów publikowanych w Polsce i za granicą) na temat prawa ubezpieczeń, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa kosmicznego. Jej rozprawa habilitacyjna pod tytułem Space insurance. International legal aspects została opublikowana przez Kluwer Law International w 2017 roku. Jest częstym prelegentem na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Przewodnicząca sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Ubezpieczeniowych AIDA. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego.

mgr Anna Tarasiuk

Partner w Łyszkiewicz Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
Związana z rynkiem ubezpieczeń gospodarczych od 1999 r.: początkowo z CMS Cameron McKenna, następnie przez wiele lat współpracowała z kancelarią Hogan Lovells, od 2016 roku Partner w kancelarii Łyszkiewicz Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności w zakresie kwestii regulacyjnych, świadczenia usług transgranicznych, dystrybucji produktów ubezpieczeniowych i współpracy bankowo – ubezpieczeniowej (bancassurance). Przez wiele lat świadczyła pomoc prawną na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych.
Doradza podmiotom działającym na polskim rynku instytucji finansowych, w tym zakładom ubezpieczeń, bankom, pośrednikom ubezpieczeniowym i finansowym.
Wykładowca w szkołach wyższych oraz w OIRP w Warszawie w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i instytucji rynku finansowego. 
Autorka lub współautorka licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym m.in. Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia.
Uczestnik i wykładowca wielu konferencji. 
Członek Presidential Council AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances / Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego), członek Sekretariatu Wykonawczego Polskiego Oddziału AIDA, członek grupy roboczej ds. ubezpieczeń CCBE w tym uczestnik Grupy Eksperckiej ds. Ubezpieczeń Komisji Europejskiej.
Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, mediator Ośrodka Mediacji OIRP w Warszawie.